เวียดนาม ฮานอย ซาปา มูกังจ๋าย

เวียดนาม ฮานอย ซาปา มูกังจ๋าย20 Jul 14:00 - 23 Jul 14:00 - Bangkok
Luckyhappytravel

Route

ไปชมนาขั้นบันไดสวยๆ เที่ยวชมเมืองซาปา
มี 2 พีเรียด 20-23 ก.ค./ 7-10 ก.ย.61

วันแรก ...
04.00 เจอกันที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ
07.05 น. บินสู่ฮานอย
08.30 น. ถึงสนามบินฮานอย รับสัมภาระ นำท่านขึ้นรถตู้นำเที่ยวมุ่งหน้าสู่เมืองซาปา12.00 น.แวะทานอาหารมื้อเที่ยงระหว่างทาง (1) แล้วออกเดินทางต่อ แวะถ่ายรูประหว่าง
17.00 น.ถึงที่พัก เมืองซาปา เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น.รับประทานอาหารมื้อค่ำ (2) เดินเที่ยวถ่ายรูปชมวิวยามค่ำคืนกันตามอัธยาศัย

วันที่2...
ตื่นเช้าชมวิวสวยๆจากที่พัก ทานอาหารเช้า(3) และนำท่านนั่งรถตู้ไปเที่ยวมูกังจ๋าย ชมหมู่บ้านนาขั้นบันได
12.00 น.ทานอาหารกลางวัน (4)
15.30 น. นำท่านเดินทางออกจากมูกังจ๋าย และไปเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
18.00 น.ทานอาหารเย็น(5) พักผ่อน

วันที่3...
ตื่นเช้าชมเมืองซาปาอีกครั้ง ทานอาหารเช้า (6)
สายๆ นำท่านไปเที่ยวชมหมู่บ้าน CAT CAT ชมนาขั้นบันได และน้ำตกสวย ชมวิถีชาวม้งที่หมู่บ้าน ชมวิวเทือกเขาฟานซีปัน และเก็บกระเป๋าไปต่อที่หมู่บ้าน Tu Le ชมนาขันบันไดที่สวยมากอีกแห่ง
12.00 น.ทานอาหารเที่ยง (7) และเที่ยวถ่ายรูปในหมู่บ้านTu Le
เย็น นำท่านเข้าที่พัก
18.00น. ทานอาหารเย็น (8) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4 ...
ตื่นเช้าชมวิว ทานอาหารเช้า (9) และนำท่านนั่งรถกลับสู่ฮานอย
12.00น. แวะทานอาหารกลางวันระหว่างทางสู่ฮานอย (ตามอัธยาศัย) และเดินทางต่อ ไปชมอนุสาวรีย์ลุงโฮ สะพานแดง
18.00น. เดินทางไปสนามบิน เตรียมเช็คอิน โหลดกระเป๋า
เดินทางกลับสู่เมืองไทย สนามบินดอนเมืองเวลาประมาณ 23.00น.

***ค่าใช้จ่ายท่านละ 7500 บาท ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ราคานี้รวมค่าใช้จ่าย
-ค่าที่พัก 3 คืน
-ค่าอาหาร 9 มื้อ
-ค่ารถตู้รับส่ง
-ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
-ค่าไกด์ ค่าสต้าฟดูแล
-ค่าประกันการเดินทางวงเงิน ท่านละ 1 ล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ราคานี้ไม่รวม
-ค่ามอเตอร์ไซค์เช่าเที่ยวชมเมือง
-ค่าทริปคนขับรถและไกด์ คนละ 10 US
-ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ

***โอนมัดจำท่านละ 4500 บาท ส่งข้อมูลผู้จองมาที่ luckyhappytravel8@gmail.com หรือ Inbox เพจ

ชื่อบัญชี นางสาวสรีรัตน์ ยิ้มหนองเต่า
เลขที่บัญชี 037-8-46363-7
ธนาคาร กสิกรไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เซียร์รังสิต

พร้อมเพย์ 0955730088


กอมูเล พุ่ยโค 3 วัน 2 คืน

01 Dec 06:00 - 03 Dec 09:00 01 Dec 06:00 - 03 Dec 09:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
เท ยวดอยกอม เล แจกของน องๆท โรงเร ยน และไปเท ยวดอยพ ยโค ทร ปสน กๆ บรรยากาศด ๆ ถ ายร ปสวยๆ ว นท 1-3 ธ.ค. 61 ว นเด นทาง 19.00 น. เจอก น ห างBigCสะพานควาย ออกเด นทางส แม ฮ องสอน ว   More info

ดอยหลวงเชียงดาว มกราคม 2562

18 Jan 15:00 - 20 Jan 18:00 18 Jan 15:00 - 20 Jan 18:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
รอคอนเฟ ร มว นจากทางเขตฯเช ยงดาว ในเด อนต ลาคม 2561 ว นเด นทาง กทม. อ.เช ยงดาว จ.เช ยงใหม 19.30น. เจอก นท บ กซ สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทาง ว นแรก เขตร กษาพ นธ ส ตว ป าเช...   More info

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน

01 May 07:00 - 04 May 14:00 01 May 07:00 - 04 May 14:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นแรก กร งเทพ เว ยดนาม ดาน ง เว 07.00 น. คณะพร อมก นท ท าอากาศดอนเม อง ช น 3 ประต 1-2 เคาน เตอร สายการบ นแอร เอเซ ย (FD) โดยม เจ าหน าท คอยอำนวยความสะดวกแก ท าน 10.10 น. ออกเด   More info

ทัวร์บาหลี

30 May 06:00 - 02 Jun 06:00 30 May 06:00 - 02 Jun 06:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ร บแค 10 ท านค ะ ว นแรก กร งเทพ บาหล ว ดอ ล น ดาน เบราต น ว หารทานาห ลอต ท งนาข นบ นไดจาต ล ว ห เท อกเขาเบด ก ล 04.00 น. พบก นท สนามบ นดอนเม อง อาคารขาออกระหว างประเทศ เคาน เตอร...   More info

รินจานี อินโดนีเซีย

26 Jul 17:00 - 31 Jul 20:00 26 Jul 17:00 - 31 Jul 20:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
พ ช ตยอดเขา ร นจาน อ นโดน เซ ย 3,726 เมตรจากระด บน ำทะเล ว นแรก 26 ก.ค. 62 17.30 น. พบก น ณ เคาเตอร เช คอ นสายการบ น แอร เอเช ย 20.20 น. ออกเด นทางส กร งก วลาล มเปอร 23.30   More info


© 2018 Siguez