โครงการปั้นโค้ชมืออาชีพ NLP Practitioner รุ่นที่ 3

23 Jun 09:00 - 26 Jun 17:30 23 Jun 09:00 - 26 Jun 17:30 - Bangkok Bangkok
iResidence Hotel Silom, Bangkok iResidence Hotel Silom, Bangkok
หลายท านท มาเร ยนไม ได คาดค ดว าม นจะด ส ดยอดต อช ว ตของพวกเขา แต ม นก เก ดข น หลายคนต ดข ดก บความค ดท จำก ดมาเป นส บป แต เปล ยนได ภายใน 4 ว น และหลายท านร องขอว าช วยเป ดรอบเพ...   More info


© 2018 Siguez