NU ROCK Concert

27 Apr 19:00 - 22:30 27 Apr 19:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok Hard Rock Cafe Bangkok
สายNu Rock และMetal Rock ห ามพลาด! แฟนเพลงวง Bomb at Track เตร ยมเฮก นได เลย พบก บคอนเส ร ตส ดม นส และร อกแบบส ดๆท ฮาร ดร อคคาเฟ สยามสแควร ซอย11 ศ กร ท 27 เมษายนน 3ท มเป นต นไป...   More info

Hard Rock Cafe Bangkok "Pin Fest"

27 Oct 10:45 - 16:00 27 Oct 10:45 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok Hard Rock Cafe Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok is proud to welcome pin collectors back to Bangkok for Pin Fest. There is a fee of THB 1,700.-for attendees. This covers an event tee, participant pin...   More info


© 2018 Siguez