หลักสูตร เคล็ดลับการเป็นผู้จัดการร้านมืออาชีพ รุ่น6

24 Mar 12:00 - 25 Mar 17:00 24 Mar 12:00 - 25 Mar 17:00 - Bangkok Bangkok
Cp Tower Silom อาคารซี.พี ทาวเวอร์สีลม Cp Tower Silom อาคารซี.พี ทาวเวอร์สีลม
Technical Restaurant Manager Professional จ ดโดย สมาคมแฟรนไชส ไทย ร วมก บสถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน หล กส ตรน เหมาะก บผ จ ดการร านอาหาร และผ จ ดการสาขาในธ รก จบร การ เพ อจะได เพ...   More info


© 2018 Siguez