คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 8017 Nov 10:00 - 16:00 - Bangkok
Chulatutorbyple

Route
More info

คอร์สเรียน CU-TEP รับรองผล 80
( ทบทวนพื้นฐานอังกฤษ ตะลุยข้อสอบรอบล่าสุด CU-TEP และเก็งข้อสอบ )

สอนโดย
อ.เบส ติวเตอร์ CU-TEP Reading ยอดนิยมจาก Dek-d.com
อ.แพร ติวเตอร์ CU-TEP Iistening ยอดนิยมจาก UniGang.com
อ.โต , อ.โต้ วิทยากรชั้นนำที่จะมาปูพื้นฐาน Grammar และตะลุยข้อสอบ Writingเริ่มเรียน วันที่ 17 พ.ย. 2018 – 9 ธ.ค. 2018
รอบ ส. - อา.
เวลา 10:00 – 16:00

อัตราค่าเรียน : ปกติ 8,950 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chulatutor.com/cu-tep/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 084-942-4261 , 063-638-5425

หรือคลิกคุยทางไลน์ได้ที่ line.me/R/ti/p/%40chulatutor


Past Events

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

27 Oct 10:00 - 16:00 27 Oct 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

29 Oct 18:00 - 20:30 29 Oct 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน CU-TEP ร บรองผล 80 ( ทบทวนพ นฐานอ งกฤษ ตะล ยข อสอบรอบล าส ด CU-TEP และเก งข อสอบ ) สอนโดย อ.เบส ต วเตอร CU-TEP Reading ยอดน ยมจาก Dek-d.com อ.แพร ต วเตอร CU-TEP...   More info

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล 7.0

03 Nov 10:00 - 16:00 03 Nov 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน IELTS ร บรองผล 7.0 สอนโดย อ.ฟ วส เก ยรต น ยม ธรรมศาสตร , อ.โวว า ต วเตอร IELTS ยอดน ยม จาก Dek-d.com เร มเร ยน ว นท 3 พ.ย. 2018 2 ธ.ค. 2018 รอบ ส.-อา. เวลา 10:00 16...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

24 Nov 10:00 - 16:00 24 Nov 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

26 Nov 18:00 - 20:30 26 Nov 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

01 Dec 10:00 - 16:00 01 Dec 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน CU-TEP ร บรองผล 80 ( ทบทวนพ นฐานอ งกฤษ ตะล ยข อสอบรอบล าส ด CU-TEP และเก งข อสอบ ) สอนโดย อ.เบส ต วเตอร CU-TEP Reading ยอดน ยมจาก Dek-d.com อ.แพร ต วเตอร CU-TEP...   More info

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

03 Dec 18:00 - 20:30 03 Dec 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน CU-TEP ร บรองผล 80 ( ทบทวนพ นฐานอ งกฤษ ตะล ยข อสอบรอบล าส ด CU-TEP และเก งข อสอบ ) สอนโดย อ.เบส ต วเตอร CU-TEP Reading ยอดน ยมจาก Dek-d.com อ.แพร ต วเตอร CU-TEP...   More info


© 2019 Siguez