อิ่มอุ่นอวอร์ด

11 Aug 13:00 - 16:00 11 Aug 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
อยากจ ดงาน ด ๆ อ มๆอ นๆ แบบม ดนตร กว ศ ลป และความร เร องการด แล แม ล ก ความร ส กผ กพ น ท อธ บายยาก ค ดว าลองจ ด เป นงานทดลองก อนส กหน แล วค อยหาทาง พ ฒนา ให เป นงานท เป ยมค ณค า ใ   More info

Churairat Piano Competition 2018

23 Oct 08:00 - 26 Oct 18:00 23 Oct 08:00 - 26 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Churairat Piano Competition 2018 โรงเร ยนดนตร จ ไรร ตน ในนามต วแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย ขอเช ญชวนผ ท กำล งเตร ยมต วสอบ ABRSM หร อท ได สอบผ านไปแล ว เข าร วมก จกรรมการแข งข นเป ยโนท...   More info


© 2018 Siguez