คอร์สเรียน ภาพพิมพ์ เทคนิค woodcut

24 Mar 10:30 - 16:30 24 Mar 10:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Aromdee artstudio สอนปั้นเซรามิค สอนทำเครื่องประดับ pottery workshop bkk Aromdee artstudio สอนปั้นเซรามิค สอนทำเครื่องประดับ pottery workshop bkk
เร ยนร เทคน คภาพพ มพ แบบ Linocut เป นการสอนศ ลปะการพ มพ แบบน น โดยท ภาพท จะพ มพ ใช แกะบนผ วไม โดยจะเร มการสอนจากลายท ผ เร ยนต องการ หร อจากลวดลายท ม ให สอนว ธ ใช อ ปกรณ สำหร...   More info

คอร์สปัก ในธีม กระบองเพชร

25 Mar 10:30 - 16:30 25 Mar 10:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Aromdee artstudio สอนปั้นเซรามิค สอนทำเครื่องประดับ pottery workshop bkk Aromdee artstudio สอนปั้นเซรามิค สอนทำเครื่องประดับ pottery workshop bkk
คอร สป ก ในธ ม กระบองเพชร เร ยนแบบอบอ น ก บคร จอย Interior ใจด ท จะมาสอนค ณให ป กแบบพ สอนน อง สอนเทคน คการป กแบบเข าใจง าย ไม ว าใครก ทำได เพราะสอนต งแต เทคน คพ นฐาน และประย กต ก...   More info


© 2018 Siguez