Past Events

พัฒนาตัวเอง ด้วย คอร์ส ปั้นพื้นฐาน

15 Oct 10:30 - 19 Nov 16:30 15 Oct 10:30 - 19 Nov 16:30 - Bangkok Bangkok
Aromdee artstudio สอนปั้นเซรามิค สอนทำเครื่องประดับ pottery workshop bkk Aromdee artstudio สอนปั้นเซรามิค สอนทำเครื่องประดับ pottery workshop bkk
เพราะเราเช อว า ความร สามารถทำให คนเราม ความพ ฒนาไปในส งท ด พ ฒนาต วเอง เพ มองค ความร ใหม ๆ ก บ คอร สป นเซราม ค โดยคอร สป นน จะสอนให ค ณม ความร เฉพาะของการป นด นเซราม ค สอนให ค...   More info


© 2017 Siguez