การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

18 Oct 09:00 - 16:30 18 Oct 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Amari Don Muang Airport Bangkok Amari Don Muang Airport Bangkok
สอบถามข อม ลเพ มเต ม M.0982424610 l T.022944889-92 E.infothai@bsigroup.com ดาวน โหลดใบสม คร : http:/goo.gl/OigdKV ส งใบสม คร online ได ท : http:/goo.gl/G4FvcV ราคาท านละ 3,500-(ไม...   More info

การตีความข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ IATF 16949:2016

24 Oct 09:00 - 25 Oct 16:30 24 Oct 09:00 - 25 Oct 16:30 - Bangkok Bangkok
Amari Don Muang Airport Bangkok Amari Don Muang Airport Bangkok
สอบถามข อม ลเพ มเต ม M.0982424610 l T.022944889-92 E.infothai@bsigroup.com ดาวน โหลดใบสม คร : http:/goo.gl/OigdKV ส งใบสม คร online ได ท : http:/goo.gl/G4FvcV ราคาท านละ 7,000-(ไม...   More info

การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ

25 Oct 09:00 - 16:30 25 Oct 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Amari Don Muang Airport Bangkok Amari Don Muang Airport Bangkok
สอบถามข อม ลเพ มเต ม M.0982424610 l T.022944889-92 E.infothai@bsigroup.com ดาวน โหลดใบสม คร : http:/goo.gl/OigdKV ส งใบสม คร online ได ท : http:/goo.gl/G4FvcV ราคาท านละ 3,500-(ไม...   More info

การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) 4th Edition

27 Oct 09:00 - 16:30 27 Oct 09:00 - 16:30 - Bangkok Bangkok
Amari Don Muang Airport Bangkok Amari Don Muang Airport Bangkok
สอบถามข อม ลเพ มเต ม M.0982424610 l T.022944889-92 E.infothai@bsigroup.com ดาวน โหลดใบสม คร : http:/goo.gl/OigdKV ส งใบสม คร online ได ท : http:/goo.gl/G4FvcV ราคาท านละ 3,500-(ไม...   More info

MDSAP Fundamentals and Readiness Training Course

22 Nov 09:00 - 23 Nov 16:30 22 Nov 09:00 - 23 Nov 16:30 - Bangkok Bangkok
Amari Don Muang Airport Bangkok Amari Don Muang Airport Bangkok
สอบถามข อม ลเพ มเต ม M.0982424610 l T.022944889-92 E.infothai@bsigroup.com ดาวน โหลดใบสม คร : http:/goo.gl/OigdKV ส งใบสม คร online ได ท : http:/goo.gl/G4FvcV ราคาท านละ 10,000...   More info

PCQI Training: Preventive Controls for Human Food

12 Dec 09:00 - 14 Dec 16:30 12 Dec 09:00 - 14 Dec 16:30 - Bangkok Bangkok
Amari Don Muang Airport Bangkok Amari Don Muang Airport Bangkok
สอบถามข อม ลเพ มเต ม M.0982424610 l T.022944889-92 E.infothai@bsigroup.com ดาวน โหลดใบสม คร : http:/goo.gl/OigdKV ส งใบสม คร online ได ท : http:/goo.gl/G4FvcV ราคาท านละ 10,000...   More info

งานแต่งงานคุณอ้อม

18 Feb 06:00 18 Feb 06:00 - Bangkok Bangkok
Amari Don Muang Airport Bangkok Amari Don Muang Airport Bangkok
Saxophone ร องชาย, เป ยโน, กลอง, ร องหญ...   More info


© 2017 Siguez