สามพันโบก ผาแต้ม วัดสิรินธร ท่านละ 2999 บาท 23-25 พ.ย.61

สามพันโบก ผาแต้ม วัดสิรินธร ท่านละ 2999 บาท 23-25 พ.ย.6123 Nov 20:00 - 25 Nov 23:00 - Bangkok
พาเที่ยวเลย

Route
Avril Foods presents: Free Oysters Degustation

10 Apr 18:00 - 22:00 10 Apr 18:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Le Cabanon Le Cabanon
Le Cabanon is happy to welcome you for a unique free degustation of prime French oysters. Avril Foods is treating us with their fresh arrival straight from Normandy of Utah...   More info

ศึกเอสวัน

10 Apr 18:30 - 22:30 10 Apr 18:30 - 22:30 - Bangkok Bangkok
สนามมวยลุมพินี รามอินทรา Lumpinee Boxing Stadium สนามมวยลุมพินี รามอินทรา Lumpinee Boxing Stadium
ศ กเอสว น อ งคารท 10 เมษายน 2561 ณ เวท มวยล มพ น (รามอ นทรา...   More info

Capoeira for Adults

10 Apr 18:30 - 12 Apr 20:00 10 Apr 18:30 - 12 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
The HOME BKK The HOME BKK
CAPOEIRA Capoeira is a martial art that combines elements of fight, acrobatics, music, dance and rituals in a very elegant and magnetic way. Performed by two people, it is often...   More info

Creative Content Meetup ตอนถอดรหัส Real-time Content

10 Apr 19:00 - 21:30 10 Apr 19:00 - 21:30 - Bangkok Bangkok
LINK Collaboration Space LINK Collaboration Space
ม ทอ พสน กๆ บรรยากาศก นเอง งานน เราต งใจให เป นพ นท ท เป ดโอกาสให คนทำ Content และผ ท สนใจได มาพบปะ พ ดค ย อ พเดทข าวสารใหม ๆในวงการร วมก น . โดยคร งน มาให ห วข อ ปรากฏการณ Real...   More info

Girrrl Force - Ladies Night

10 Apr 19:00 - 23:00 10 Apr 19:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Continent Hotel The Continent Hotel
All Ladies (and gentlemen) are invited to join us at GIRRRL FORCE, ladies night at the Continent Hotel, Bangkok Tonight all ladies will enjoy the night with stunning view, good...   More info

Beer 101: Craft vs. Commercial Beers. Class + Tasting

10 Apr 19:00 - 20:00 10 Apr 19:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Where Is My Beer? - Beer Cocktails & Crafts Where Is My Beer? - Beer Cocktails & Crafts
Join us for a class on Beer including beer tasting on Tuesday, 10th April. มาร วมสน กก บ class on Beer including beer tasting ม เบ ยร ให ลองช มแลพสอนให ค ณเข าใจเบ ยร มากข นในว   More info

9-Ball Ranking Series

10 Apr 19:00 - 24 Jul 23:59 10 Apr 19:00 - 24 Jul 23:59 - Bangkok Bangkok
Sports Academy Sports Academy
Thailand Pool Tables & Sports Academy 9-Ball Ranking Series Season 3 Starting Tuesday 10th April 2018 More Prizes!Bigger Prizes! Same Entry Fee! THB 350 Thanks to Thailand...   More info

Group Discussion at DICE Tuesday 7-8pm (2 Min. BTS Ari) no.97

10 Apr 19:30 - 20:30 10 Apr 19:30 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Dice Cafe - Board Games & Coworking Dice Cafe - Board Games & Coworking
Time changed to 7:30-8:30pm!! We've been getting about 15 people each week so sign up while you can: http:/pxlme.me/ZrxUldeK (Asks for 1. Email, 2. Name, 3. Would you be...   More info

Experimental Edge - Will Guthrie

10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 10 Apr 20:00 - 11 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
Before Songkran, Experimental Edge with a special guest drummer from Australia, Will Guthrie, joined by Thai composer/producer and experimental noise artist, Kijjaz, new band Pink...   More info

Ride to Tuscany by CycleBoutique Destination

10 Apr 21:00 - 18 Apr 06:00 10 Apr 21:00 - 18 Apr 06:00 - Bangkok Bangkok
CycleBoutique CycleBoutique
Ride to Tuscany by CycleBoutique Destination ว นท 10-18 เมษายน 2561 และ 20-28 พฤษภาคม 2561 . ร วมส มผ สประสบการณ การป นบนเส นทางท สวยท ส ดแห งน งในอ ตาล ตามรอยเส นทางป นในโปรท วร...   More info

Play the Funky Music

10 Apr 21:00 - 23:59 10 Apr 21:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
Check Inn 99 Bangkok Check Inn 99 Bangkok
Get down to Funky Town at Check Inn 99 Bangkok for a night of classic Funk and Soul music. Dance and sing along to the hits of Stevie Wonder, James Brown, Aretha Franklin, Kool...   More info

The Firm Presents: Men's Night

10 Apr 21:00 - 11 Apr 03:00 10 Apr 21:00 - 11 Apr 03:00 - Bangkok Bangkok
The Firm Bangkok The Firm Bangkok
All over the city, No, the world. There are deals for the Ladies, free drinks for Ladies and free food for Ladies. Now something for the Fellas!! Gents get, Free Flow Local Beer...   More info

Free Entry : Tuesday Jazz : Free & Spiritual : Maft Sai

10 Apr 21:00 - 11 Apr 02:00 10 Apr 21:00 - 11 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
TuesdayJazz tonight @studiolambangkok Black, Free, Spiritual Jazz & more! Vinyl only with MaftSai Boom! StudioLam StudioLamBangkok...   More info

DJ Oh Yeah!! In DA House Apl 10

10 Apr 21:00 - 11 Apr 01:00 10 Apr 21:00 - 11 Apr 01:00 - Bangkok Bangkok
rumPUREE - world dance studio rumPUREE - world dance studio
We have a guest DJ OH YEAH!!!! He will play his awesome selection of Salsa, Bachata and Kizomba. Also we have Beg-Int Bachata lesson by Miguelito! Beginner Beg-Int Bachata...   More info

Timba Tuesdays BKK - 4.10.18 Guest list!

10 Apr 22:00 - 11 Apr 00:30 10 Apr 22:00 - 11 Apr 00:30 - Bangkok Bangkok
Timba Tuesdays BKK Timba Tuesdays BKK
Welcome to TIMBA TUESDAYS BKK!!! Bangkok's only Cuban music event, dedicated to that hard timba sound, with a splash of bachata! Come party with us in Bangkok's newest Latin music...   More info

คอนเสิร์ต ดา เอ็นโดฟิน

10 Apr 22:30 - 23:59 10 Apr 22:30 - 23:59 - Bangkok Bangkok
Tawandang German Brewery Tawandang German Brewery
บ ตร 200 บาท สำรองท น งโทร.02-678-1114-6 พ เศษ!! แสดงบ ตรสมาช กโรงเบ ยร ฯ ร บบ ตรคอนเส ร ตฟร 1...   More info

สงกรานต์บานฉ่ำ

11 Apr 07:30 - 16:00 11 Apr 07:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Mahidol University, Faculty of Science Mahidol University, Faculty of Science
สโมสรผ ปฏ บ ต งานคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล ขอเช ญคณาจารย ผ ปฏ บ ต งาน น กศ กษา และศ ษย เก าคณะว ทยาศาสตร เข าร วมงาน สงกรานต บานฉ ำ ในว นพ ธท 11 เมษายน 2561 ณ คณะว ทยาศาสตร...   More info

เรียนรู้คำสั่ง DAX เพื่อใช้งานด้าน Data Analysis, Data Analytic,

11 Apr 09:00 - 12 Apr 16:00 11 Apr 09:00 - 12 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
9Expert Training 9Expert Training
หล กส ตร DAX for Data Analysis น นออกแบบเพ อเร ยนร งานคำนวณ (Calculate and Measurement) , แปลงข อม ล (Data Transformation) , การส บค น , งานประมวลผล ,เช อมโยงข อม ล และ สร ปผลท ซ...   More info

Kito Sale 20% at Zeer Rangsit (ลานโปรโมชั่น ชั้น 2F)

11 Apr 09:00 - 23 Apr 20:00 11 Apr 09:00 - 23 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
Zeer Rangsit Zeer Rangsit
ร งส ต เราก มาถ ง Kito ม ท กท ท กเวลา ช อปป งก นให จ ใจ ต อนร บสงกรานต คร...   More info

หลักสูตร กาแฟเขาทะลุชุมพร

11 Apr 09:00 - 12 Apr 17:00 11 Apr 09:00 - 12 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
บริษัท กาแฟเขาทะลุชุมพร จำกัด บริษัท กาแฟเขาทะลุชุมพร จำกัด
หล กส ตร กาแฟเขาทะล ช มพร ว นอบรม : ว นพ ธท 11 ว นพฤห สบด ท 12 เมษายน 2561 (หล กส ตร 2 ว น) เวลาอบรม : 09.00 17.00 น. สถานท : บร ษ ท กาแฟเขาทะล ช มพร จำก ด กาแฟเขาทะล ช มพร...   More info

หลักสูตร ทักษะนักขาย ขายได้ ขายดี แบบมีชั้นเชิง

11 Apr 09:00 - 16:00 11 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
หล กส ตร ท กษะน กขาย ขายได ขายด แบบม ช นเช ง 11 เมษายน 2561 เวลา 09:00-16:00 น. ณ โรงแรมพ ลแมน กร งเทพ จ (BTS ช องนนทร ) อ ตราท านละ 7,000 บาท สม คร 3 ท านข นไปต อองค กร ลด 10   More info

ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ Junior Songkran Contest

11 Apr 09:00 - 11:30 11 Apr 09:00 - 11:30 - Bangkok Bangkok
โรงเรียนกสิณธรวิทยา Kasintorn Vittaya School โรงเรียนกสิณธรวิทยา Kasintorn Vittaya School
เช ญผ ปกครองส งน กเร ยนเข าประกวดหน น อยสงกรานต ภายในว นจ นทร ท 9 เมษายน ศกน และเช ญผ ปกครองแต งกายช ดไทยมาร วมงานในโอกาสฉลองว นสงกรานต ท โรงเร ยนค...   More info

ABS05 Autodesk Revit Structure 2018 - Essentials Coruse

11 Apr 09:30 - 12 Apr 16:30 11 Apr 09:30 - 12 Apr 16:30 - Bangkok Bangkok
Twoplus Training Center Twoplus Training Center
หล กส ตรการใช Autodesk Revit Structure 2018 ระด บพ นฐานน จะช วยให ว ศวกรโครงสร าง พน กงาน เข ยนแบบโครงสร าง และ น กประมาณราคาสามารถสร างโมเดลอาคารเป น 3 ม ต ได หร อใช ไฟล จาก...   More info

สงกรานต์ม่วนใจ๋ แต่งชุดไทยตักบาตรสรงน้ำพระ

11 Apr 10:00 - 17 Apr 20:30 11 Apr 10:00 - 17 Apr 20:30 - Bangkok Bangkok
Tree on 3 Tree on 3
ก จกรรมร บสงกรานต ทะเวนช มช อป ไหว พระ 9 ว ดในเขตบางคอแหลม สรงน ำพระร บป ใหม ไทย ร วมก นใส ช ดไทยมาทำบ ญต กบาตรในว นท 13 เม.ย. 61 ด วยนะออเจ า ณ ลานเอเทร ยม ช น 1 ศ นย การค า...   More info

Healthy Green | The Mall Bangkapi

11 Apr 10:00 - 18 Apr 22:00 11 Apr 10:00 - 18 Apr 22:00 - Bangkok Bangkok
The Mall Bangkapi I เดอะมอลล์ บางกะปิ The Mall Bangkapi I เดอะมอลล์ บางกะปิ
เมษาหน าร อนน Gourmet Market ชวนมาสาดความส ข สน กหรรษา ต อนร บสงกรานต ก นให ช มฉ ำ พบก บผล ตภ ณฑ LA'MIAT (ละเม ยด)และส นค าเพ อส ขภาพ สปาโปรด กส ครบคร นท กค ณค า ยกขบวนก นมาไว ท   More info

Ken Thaodee | Public Talk at CommDe Chula

11 Apr 10:00 - 12:00 11 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
CommDe Chulalongkorn University CommDe Chulalongkorn University
Public talk by Ken Boonsong Thaodee about his artistic practice and working experience in European fashion scene. Wednesday 11th April 2018 from 10.00 AM to 12.00 PM at CommDe...   More info

MEET Trinity College, The University of Melbourne

11 Apr 10:30 - 11:30 11 Apr 10:30 - 11:30 - Bangkok Bangkok
EdNET Co., Ltd. EdNET Co., Ltd.
ขอเช ญน องๆ ท สนใจศ กษาต อ Foundation Program ท Trinity College สถาบ นท เป นส วนหน งของ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเล ย พบก บ Mr. David Bunyan เจ าหน าท จากสถาบ นท จะ   More info

Khanesha Art Exhibition: the Colors of Faith [April 11-29, 2018]

11 Apr 11:00 - 24 Apr 20:00 11 Apr 11:00 - 24 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
River City Bangkok River City Bangkok
The Khanesha Gallery comes to River City Bangkok to show visitors how various artists demonstrate their love and devotion of Ganesha, the elephant headed Hindu god. The owner of...   More info

Celebrate Songkran Festival

11 Apr 12:00 - 15 Apr 15:00 11 Apr 12:00 - 15 Apr 15:00 - Bangkok Bangkok
Conrad Bangkok Conrad Bangkok
Café@2 celebrates Songkran Festival We have prepared a delicious buffet feast in our comfortable restaurant featuring a delectable array of Western and Asian culinary delicacies...   More info

ภูเก็ต ไบค์วึค

11 Apr 12:00 - 21 Apr 23:59 11 Apr 12:00 - 21 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
เกาะภูก็ต เกาะภูก็ต
11-14 เมษา ร มหาดป าตอง 20-21 เมษา เม องภ เก...   More info

Workshop: เรียนต่อมัธยมอังกฤษ

11 Apr 14:00 - 17:00 11 Apr 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
I Study UK เรียนต่อต่างประเทศ I Study UK เรียนต่อต่างประเทศ
น องๆท ต องการเร ยนต อระด บม ธยมในอ งกฤษ ในว นพ ธท 11 เมษายนน เวลา 14.00 น. จะม เจ าหน าท ของ Brockenhurst College ว ทยาล ยท ม ช อเส ยงภายใต การด แลของร ฐบาลอ งกฤษ เด นทางมาจากอ...   More info

สงกรานต์ไทย ลาว วัดป่าภูก้อน วัดผาตากเสื้อ เวียงจันทน์ สักการะหลวงพ่อพระใส ราคา 6,500 จอง 0909592429

11 Apr 15:00 - 14 Apr 23:59 11 Apr 15:00 - 14 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
Biggie Travel Biggie Travel
โปรแกรมท วร สงกราต ไทย ลาว ว ดป าภ ก อน ว ดผาตากเส อ ตลาดท าเสด จ เว ยงจ นทน คำชะโนด (2ค น) เด นทาง 11-14 เม.ย. ราคาท านละ 6,500 บาท เช คโปรแกรมท องเท ยวตลอดป https:/www...   More info

Global Volunteer Info Session at Chulalongkorn University

11 Apr 16:00 - 18:00 11 Apr 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
AIESEC in Thailand AIESEC in Thailand
Looking for some life-changing experiences this summer? Why not join GLOBAL VOLUNTEER Info Session !! which you will discover MORE... -Information about volunteering abroad...   More info

Kayoko x Melody Level up ceremony

11 Apr 17:00 - 22:00 11 Apr 17:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Maidreamin MBK Maidreamin MBK
11 เมษายน.น มาร วมย นด ก บ Kayoko x Melody Level up Ceremony ก นเถอะ! ในท ส ด Kayoko x Melody ก อ พเลเวลแล วล ะค า โดยอ เว นท น จะเป ดให ท กท านได จองดอกไม อวยพรให Kayoko x...   More info

Couscous x Natural Wines Night

11 Apr 17:30 - 25 Apr 23:00 11 Apr 17:30 - 25 Apr 23:00 - Bangkok Bangkok
Via Maris Via Maris
Our head chef FRANCESCO DEIANA explores 5 new flavours of Couscous one of the most celebrated dishes in the Mediterranean. Sample more than 10 labels of natural wines before...   More info

Couscous Royal

11 Apr 18:00 - 22:30 11 Apr 18:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Bacchus&Co Bacchus&Co
For Wednesday, April 11 th, Bacchus propose, Couscous Royal. Come and join us to enjoy this traditional dish from North Africa. A delicious oriental soup, steamed wheat semola...   More info

ม่อนแจ่ม แม่กำปอง เชียงใหม่ พักโครงการหลวงตีนตก ราคา 6,800 เดินทาง 11-14เม.ย. (สงกรานต์) จอง 0909592429

11 Apr 18:00 - 14 Apr 23:59 11 Apr 18:00 - 14 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
Biggie Travel Biggie Travel
โปรแกรมท วร ม อนแจ ม ปางช างแม สา แม กำปอง (พ กโครงการหลวงต นตก 1 ค น ) หลวงพ อท นใจ เช ยงใหม (พ กบนถนนคนเด นท าแพ ร วมฉลองสงกรานต รดน ำดำห วหลวงพ อพระส งห ) เด นทาง 11-14 เม.ย...   More info

Emquartier Summer Republic : Aloha in the City

11 Apr 18:00 - 18 Apr 21:00 11 Apr 18:00 - 18 Apr 21:00 - Bangkok Bangkok
Emporium Emquartier Emporium Emquartier
ด เอ มควอเท ยร ซ มเมอร ร พ บบล ค สงกรานต ต นตาก บหาดทรายส ดย งใหญ ใจกลางเม อง พร อมสน กก บ Peal Beach Pool น บแสนล ก ศ นย การค า ด เอ มควอเท ยร ต อนร บซ มเมอร จ ดงาน ด เอ มควอเท...   More info

All You Can Eat Mussel & Fries

11 Apr 18:30 - 12 Apr 02:00 11 Apr 18:30 - 12 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Alex Brasserie Alex Brasserie
This one is for all 'Mussel Lovers' from Alex! :D ALL YOU CAN EAT MUSSEL & FRIES for ONLY B500 . Hurry up & save your seats before they're all gone! booking@alexbangkok.com 02...   More info

Australia Wine Event

11 Apr 19:00 - 21:00 11 Apr 19:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Wine Connection (Thailand) Wine Connection (Thailand)
Wine tasting Australia. 6 Wines to taste Free flow 2 Wines @ Sivadon Shop, Convent Rd. Silom. For Early bird ticket at only 599THB until 8 Apr'18. FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL...   More info

7 Habits Workshop (Part 2)

11 Apr 19:00 - 20:30 11 Apr 19:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Dice Cafe - Board Games & Coworking Dice Cafe - Board Games & Coworking
Come and Join us for the 7 Habits of Highly Effective People Workshop, part 2! Last time, we examined and practiced the two main concepts of this best-seller book: Private...   More info

แม่กำปอง พักโครงการหลวงตีนตก 1 คืน ในเมืองเชียงใหม่ 1 คืน ราคา 6,800 เดินทาง 11-14เม.ย. จอง 0909592429

11 Apr 19:00 - 14 Apr 23:59 11 Apr 19:00 - 14 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
Biggie Travel Biggie Travel
โปรแกรมท วร ม อนแจ ม ปางช างแม สา แม กำปอง (พ กโครงการหลวงต นตก 1 ค น ) หลวงพ อท นใจ เช ยงใหม (พ กบนถนนคนเด นท าแพ ร วมฉลองสงกรานต สรงน ำหลวงพ อพระส งห ) เด นทาง 11-14 เม.ย. ราคา...   More info

RAO Songkran Festival 2018

11 Apr 19:00 - 16 Apr 02:00 11 Apr 19:00 - 16 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Rao Srinakarin Rao Srinakarin
เทศกาลสงกรานต ส ดม นส 5 ว น 5 ค   More info

Corset Cabaret - Wednesday Ladies Night

11 Apr 19:30 - 12 Apr 00:00 11 Apr 19:30 - 12 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Maggie Choo's Maggie Choo's
Maggie Choo’s Invites fun loving Ladies on Wednesdays for fabulous evenings of Burlesque Performances, Live Music and DJs. Cabaret Show-times: 9PM, 10PM, 11PM and Midnight. Suay...   More info

JAM CINÉ CLUB ('Funeral Parade of Roses', The Past)

11 Apr 20:00 - 23:00 11 Apr 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
Every Wednesday night at JAM is CINÉ CLUB. Our host for April & May 2018 is the original Jam Cine Club curator, the one and only Nathan Johnson. Each film over the next 2 months...   More info

Apoteka Presents: Live and Local

11 Apr 20:00 - 23:55 11 Apr 20:00 - 23:55 - Bangkok Bangkok
Apoteka Apoteka
Live Artists Asia presents a high class platter of local indie talent. Featuring future stars Penny Time, all stars Maitri ไมตร , rock stars Fern Revolt (special solo show from...   More info

11 - 16 Songkarn Festival

11 Apr 20:00 - 16 Apr 02:00 11 Apr 20:00 - 16 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Schedule For 11 16 Apr 2018 Songkarn Festival 11 APR 2000 2130 Six Pack on the beach Ratchada 2200 0100 The Stranger Bar 12 APR 1730 1900 Six Pack on the beach Ratchada 2100 2200...   More info

Kuru Circus Live in Bangkok X Yellow Fang

11 Apr 20:00 - 12 Apr 02:00 11 Apr 20:00 - 12 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
De Commune De Commune
11 April 2018 Ticket : 200 THB Live Band -Yellow Fang (TH) -KURU CIRCUS (IN) DJ -Praewapower -SUN -Kuru Circus from INDIA Genre : Electro Kabuki Syringe Rhythm Dreamhouse...   More info

TTL | Air Force Central FC VS Singha Chiangrai United

11 Apr 20:00 - 22:00 11 Apr 20:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
สนามกีฬากองทัพอากาศ สนามกีฬากองทัพอากาศ
ศ กการแข งข นฟ ตบอลโตโยต า ไทยล ก 2018 น ดท 10 ของฤด กาล2018 ประจำว นพ ธ ท 11 เมษายน 2561 กว างโซ งมหาภ ย ส งห เช ยงราย ย ไนเต ด ม ค วออกไปเย อน อ นทร ท พฟ า แอร ฟอร ซ เซ นทร ล   More info

SongKran Eve Extravaganza

11 Apr 21:00 - 12 Apr 02:00 11 Apr 21:00 - 12 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
ออลเจ า...เป นท แน แท แล วป น ส ลมซอย4ม ให ผ ใดเล นน ำในซอย แล วข าเองก ป ดยาวเหต น เองเรามาสน กสนานก นก อนพ กยาวนะออลเจ า As we close 12-15 April on every years BUT THIS YEAR WE...   More info

GLOW Wednesday w/ Victoria & Wintix

11 Apr 21:30 - 12 Apr 03:00 11 Apr 21:30 - 12 Apr 03:00 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
Save your Wednesday night! as Victoria Gewinnen & Wintix will take control of the dance floor with some seriously good music ! Line-up : -VICTORIA (S.L.I.D, TH) -WINTIX (GLOW, TH...   More info

Songkran 2018 warm up Party with Renato

11 Apr 22:00 - 12 Apr 16:00 11 Apr 22:00 - 12 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
Insanity Nightclub Insanity Nightclub
SOGKRAN 2018 Warm up party is on with Dutch born Renato bringing his latin big room style to Bangkok once again to kick off the Thai New year in style. Renato Solleveld is an...   More info

Water Warriors Songkran 2018

12 Apr 00:00 - 17 Apr 00:00 12 Apr 00:00 - 17 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Wine Bridge Plus - Contemporary Cuisine & Music Lounge Wine Bridge Plus - Contemporary Cuisine & Music Lounge
Wine Bridge Plus and ChivasX presents WATER WARRIORS SONGKRAN PARTY 12-16 April 2018 พบก บสมรภ ม น าท จะม เหล าน กรบมาสร างส ส นให ก บสงกรานต ป น รวมท งศ ลป น ด เจ อ กมากมาย ล ยก...   More info

Splash DOWN Songkran 2018

12 Apr 02:00 - 15 Apr 02:00 12 Apr 02:00 - 15 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
SNAIL Thonglor SNAIL Thonglor
SPLASH DOWN SONGKRAN 2018 กล บมาแล ว อ กคร งก บ Unknown Concept กล บมา ระเบ ดใจกลางทองหล ออ กคร ง ก บงานสงกรานต ท ส ดของความ Underground พร อมบรรยากาศ ส ด Exclusive แล วเจอก   More info

Denisa in Thailand (Bangkok) | MODEL TOUR

12 Apr 06:00 - 16 Apr 23:00 12 Apr 06:00 - 16 Apr 23:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Nice to meet you. My name is Denisa Strakova and I am professional freelance art & fashion model from Czechia. I would like to inform you about my BANGKOK & PATTAYA MODEL TOUR...   More info

สงกรานต์แม่กำปอง หลวงพ่อทันใจ ราคา 3,990 บาท จอง 0909592429

12 Apr 07:00 - 14 Apr 23:55 12 Apr 07:00 - 14 Apr 23:55 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
โปรแกรมท วร แม กำปอง หลวงพ อท นใจ เช ยงใหม (พ กในเม องเช ยงใหม 1 ค น) ร วมฉลองสงกรานต รดน ำดำห วหลวงพ อพระส งห ประจำป มะโรง) เด นทาง 12-14 เม.ย. ราคา 3,990 บาท ว นพฤห สบด ท 12   More info

동배쏭크란 2018 - 방콕편

12 Apr 08:00 - 15 Apr 19:00 12 Apr 08:00 - 15 Apr 19:00 - Bangkok Bangkok
Donghae travel Donghae travel
태국 새해축제, 세계 최대 물축제, 대한민국 원정   More info

วันสงกรานต์ - ตลาดเปิด

12 Apr 08:00 - 16 Apr 17:00 12 Apr 08:00 - 16 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
ตลาดน้ำคลองลัดมะยม - Ladmayom Floating Market ตลาดน้ำคลองลัดมะยม - Ladmayom Floating Market
ใกล จะหย ดสงกรานต แล ว ต นเต นก นม ยคะ? น กท องเท ยวท านใดท ไม ได ออกต างจ งหว ดและกำล งหาท เท ยวในกร งเทพฯ ตลาดน ำจะเป ดยาวตามว นหย ดราชการค อ 12-16 เมษาฯ แวะมาหาก นได จ า ปล...   More info

เรียนต่อ: ป.โท สาขาสารสนเทศทางธุรกิจ (มจธ./บางมด)

12 Apr 08:00 - 15:00 12 Apr 08:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
King Mongkut's University of Technology Thonburi King Mongkut's University of Technology Thonburi
หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต (วท.ม.) สาขาว ชาระบบสารสนเทศทางธ รก จ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ (SIT) ม.เทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร การร บสม คร 10 ก มภาพ นธ 12 เมษายน 2561 สาขาว...   More info

MindMap for Kids 12/4/18

12 Apr 09:00 - 16:00 12 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
MindMap Guru MindMap Guru
ก อนว นสงกรานต น พาน องๆมาปลดล อคความค ด เพ มศ กยภาพการทำงานของสมองด วยMind Map ก บ คร บอม ว ทยากรผ เช ยวชาญท ได ร บการร บรองจากThinkBuzan ประเทศอ งกฤษ 1-day course (9.00-16.00   More info

Songkran festival

12 Apr 09:00 - 16 Apr 22:00 12 Apr 09:00 - 16 Apr 22:00 - Bangkok Bangkok
Legend Thai Boxing Legend Thai Boxing
Gym Close for Songkran fest from 12 16 April 2018 Gym open on 17 April...   More info

Creative 3D Pen Special Workshop

12 Apr 10:00 - 16 Apr 18:00 12 Apr 10:00 - 16 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
PINN Creative Space PINN Creative Space
ฝ กสมาธ ก บความค ดสร างสรรค ด วยการใช ปากกา 3ม ต ในการทำต างห กำไล เข มกล ด หร อสร อย อย างใดอย างหน ง ราคา 350/1คน มา2คน เหล อ 500 บาท ร บไม เก น 3 4 คนต อรอบ ไม จำก ดอาย Walk...   More info

Du lịch Bangkok - Tết Thái- lễ té nước

12 Apr 10:00 - 17 Apr 15:00 12 Apr 10:00 - 17 Apr 15:00 - Bangkok Bangkok
Rambuttri Village Hotel and Plaza Rambuttri Village Hotel and Plaza
Lập nhóm đi du lịch tết Thái, 12-15,17tháng...   More info

อันดามันใต้ South Andaman

12 Apr 10:00 - 15 Apr 13:00 12 Apr 10:00 - 15 Apr 13:00 - Bangkok Bangkok
Aquadive Aquadive
เกาะห า ห นม วง ห นแดง หล เป ะ พ พ เร อฟ าใส 15,000 บาท 11 12 13 14 15 16 เมย...   More info

Northern-Thai Style Songkran Festival

12 Apr 10:30 - 15 Apr 20:00 12 Apr 10:30 - 15 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok King Power Pullman Bangkok King Power
Come to celebrate Thailand Water’s Festival and enjoy 30 items of Northern-Thai style food from Chef PATA, the Thai Fabric Fashion Show, regional cultural shows, workshops and...   More info

Londoner Songkran

12 Apr 11:00 - 14 Apr 23:59 12 Apr 11:00 - 14 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
The Londoner Brew Pub The Londoner Brew Pub
If you're looking for a place to escape the madness but still have a little fun join us at The Londoner this Songkran. Everybody is more than welcome to get up to some fun...   More info

เทศกาลสงกรานต์บานตะไท 2561

12 Apr 11:00 - 15 Apr 17:00 12 Apr 11:00 - 15 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
อ ทยานการเร ยนร TK park เช ญร วมสรงน ำพระ ขอพรป ใหม ไทย รดน ำดำห วผ ใหญ ส บสานว ฒนธรรมไทยในประเพณ ขอพรพระประจำว นเก ดเสร มบารม เป นศร มงคล ส บทอดประเพณ รดน ำดำห ว ขอพรผ ใหญ...   More info

Song Kran Splash Party

12 Apr 11:00 - 15 Apr 00:00 12 Apr 11:00 - 15 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Brother's Bar And Restaurant Brother's Bar And Restaurant
Date: April 12-15, 2018 Time: 01 p.m Until 02 a.m. Special Performance: BROTHER'S BAND Venue: Brother's Bar And Restaurant Bangkok Reservations: 66 2632 6669 www.brothers...   More info

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน VIP 6 วัน 5 คืน บินตรงซีอาน บินfd

12 Apr 14:00 - 17 Apr 01:25 12 Apr 14:00 - 17 Apr 01:25 - Bangkok Bangkok
TravelProThai.com TravelProThai.com
ท วร ซ อาน สงกรานต 2561 VIP พ ก5ดาว 6ว น5ค น ไม เข าร านร ฐบาล ซ อาน ล วหยาง หย นไถซาน VIP 6 ว น 5 ค น บ นตรงซ อาน บ น FD พ กโรงแรม 5 ดาว ไม เข าร านร ฐบาล เด นทางม นาคม-พฤษภาคม...   More info

Songkran Beer Blast II

12 Apr 15:00 - 13 Apr 23:59 12 Apr 15:00 - 13 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
Stone and Star Stone and Star
12 เมษายนน พบก บ Exclusive Concert with AE JIRAKORN เเละ 13 เมษายน พบก บ Exclusive Concert with PU PONGSIT ท Stone and Star ช ดลม สอบถามและสำรองท น ง 097-168-6072 02-255-4079 -AE...   More info

NOMA Songkran 2018

12 Apr 16:00 - 15 Apr 02:00 12 Apr 16:00 - 15 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
NOMA BKK NOMA BKK
NOMA SONGKRAN Date : 12-15 April 2018 Time : 16.00 02.00 Meet Different Music Everyday - 12 April 2018 CLUB SOMA One of the best indie party groups in Bangkok. They're back to...   More info

สงกรานต์เปิดบริการทุกวัน

12 Apr 16:00 - 16 Apr 19:00 12 Apr 16:00 - 16 Apr 19:00 - Bangkok Bangkok
บัวริมแม่น้ำ BUA River-ร้านบัวพระราม3 บัวริมแม่น้ำ BUA River-ร้านบัวพระราม3
เทศกาลสงกรานต เทศกาลแห งความส ข ว นครอบคร ว เราเป ดบร การท กว น เวลา 10.00-22.00 น. สำรองโต ะล วงหน า โทร 0-2682-7300...   More info

CS HOUSE Party!

12 Apr 17:00 - 13 Apr 02:00 12 Apr 17:00 - 13 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Le Café des Stagiaires - Bangkok Le Café des Stagiaires - Bangkok
Do you believe in life after work? Let's come to have fun before Songkran Festival Enjoy together Beer Pong Drinking Roulette Drunken Jenga UNO Loaded dice Shot contest...   More info

Thai Craft Beer Festival

12 Apr 17:00 - 17 Apr 23:59 12 Apr 17:00 - 17 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
Wishbeer Home Bar Wishbeer Home Bar
สงกรานต น ไม ต องเหงาอ กต อไป น ดเพ อนมาฉลองมหาสงกรานต แบบไทยๆ ก บไทยคราฟท เบ ยร ช อด งท วฟ าเม องไทยท ขนท พก นมาเส ร ฟให ค ณแบบไม ม ก ก พร อมร วมก จกรรมช งรางว ลสน กๆ ต ดไม ต ดม...   More info

Trasher : Dancing Flower เต้นสิ ดีออก

12 Apr 17:00 - 13 Apr 00:00 12 Apr 17:00 - 13 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
ดาดฟ้าฟอร์จูน ดาดฟ้าฟอร์จูน
ซะท ! ปกต เมษาเป นช วงพ กปาร ต เพราะเราขอไปม ตะแลดแตดแต เต นตามจ งหว ดต างประเทศบ างแต ป น ไม เอาแล ว เพราะค ดว าถ งเวลาท TRASHER BANGKOK จะต องม งานปาร ต สงกรานต ก นบ าง ! ค   More info

DND Water Circus, Songkran Festival at DND Outdoor SPACE

12 Apr 17:00 - 15 Apr 00:00 12 Apr 17:00 - 15 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
DND DND
Are You Ready for Songkran 2018? DND X Chivas X Present DND WATER CIRCUS , April 12-15, 2018 @ DND Outdoor Space! ชวนค ณมาสน กก บเทศกาลสงกรานต ท จะพาค ณหล ดเข าไปในโลก   More info

Eristoff pres. Wipeout 8th

12 Apr 17:00 - 16 Apr 02:00 12 Apr 17:00 - 16 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Wipeout Festival Wipeout Festival
  More info

12-16 April 2018 Songkran Fest by DIFF

12 Apr 17:00 - 17 Apr 00:00 12 Apr 17:00 - 17 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
DIFF Srinakarin40 DIFF Srinakarin40
12-16 April 2018 Songkran Fest by DIFF ม ท งโซน indoor outdoor (ม ท งโซนเป ยก และ โซนไม เป ยก) 5ว นต ดสน กส ก บพร ตต สาวสวยกว า 40 ช ว ต _______________________________________...   More info

ทัวร์สิมิลัน ราคา 4,500 จอง 0909592429

12 Apr 18:00 - 14 Apr 23:55 12 Apr 18:00 - 14 Apr 23:55 - Bangkok Bangkok
Biggie Travel Biggie Travel
โปรแกรม เกาะส ม ล น เด นทาง 12-14 เม.ย. ราคาคนละ 4,500 บาท ม ดจำ 2,500 บาท กส กร 640-2-17582-4 ช อ อรร ตน ก ลพร ก Day 1 จ ดน ดพบ ป มปตท. ถ.ว ภาวด ตรงข ามม.หอการค าไทย 18:00 เด...   More info

หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน 12-15เม.ย.61 8,500บาท

12 Apr 18:00 - 21:00 12 Apr 18:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
หล เป ะ 3 ว น 2 ค น ราคา 8500 บาท 12-15 เม.ย. 2561 (รวมค าใช จ ายในการเด นทางโดยรถโค ช VIP ท น ง ท พ ก 2 ค น อาหาร 8 ม อ แพ คเกจดำน ำ ค าเข าชมสถานท ต างๆ ประก นภ ย ไม ต องจ...   More info

คอร์ส Basic Camera Usage พื้นฐานการใช้งานกล้อง (สำหรับมือใหม่)

12 Apr 18:00 - 20:00 12 Apr 18:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Sony Store Siam Paragon Sony Store Siam Paragon
คอร ส Basic Camera Usage พ นฐานการใช งานกล อง (สำหร บม อใหม ) ว นพฤห สบด ท 12 เมษายน 2561 เวลา 18:00 20:00 สถานท ร านโซน สโตร ช น 2 ศ นย การค าสยามพารากอน จำก ดจำนวน 25 ท สงวนส...   More info

Fake Club The Next Gen AQUARIUS Water Mass Songkran Festival 2018

12 Apr 18:00 - 16 Apr 23:55 12 Apr 18:00 - 16 Apr 23:55 - Bangkok Bangkok
Fake Club The Next Gen Ratchada Soi 4 Fake Club The Next Gen Ratchada Soi 4
  More info

ประเพณีสงกรานต์

12 Apr 18:00 - 13 Apr 21:00 12 Apr 18:00 - 13 Apr 21:00 - Bangkok Bangkok
วัดนวลจันทร์ วัดนวลจันทร์
เร ยนเช ญร วมทำบ ญเน องในประเพณ ว นสงกรานต ประจำป ๒๕๖๑ เร มต งแต ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๑ ๐๗.๐๐ น. พ ธ ไหว ส งศ กด ส ทธ ประจำว ด ๐๘.๐๐ น. ต งอ ฐ บรรพบ ร ษ ๑๙.๐๐ น. สวดอภ ธรรมอ ฐ บรรพบ ร ษ...   More info

W L T / เกาะรอกทะเลตรัง 3วัน2คืน / วันที่13-14-15เม.ย.

12 Apr 19:00 - 15 Apr 23:00 12 Apr 19:00 - 15 Apr 23:00 - Bangkok Bangkok
กระบี่ กระบี่
โปรดอ านก อน จอง นะคร บ ทร ปน เป นทร ป ก งหารเฉล ย ราคาหารตามรายบ คคลนะคร บ ผ จ ด จะแจ ง ยอด ค าเด นทาง ก อนว นเด นทางนะคร บ สมาช กต องพร อมท จะต องจ ายค าส วนต าง ตามจำนวนสมาช...   More info

ปาร์ตี้สละโสด

12 Apr 19:00 - 13 Apr 01:00 12 Apr 19:00 - 13 Apr 01:00 - Bangkok Bangkok
Bkk Bkk
  More info

สาวน้อย หนุ่มน้อย ตกน้ำ AINU Songkran Splash 2018

12 Apr 19:00 - 15 Apr 23:59 12 Apr 19:00 - 15 Apr 23:59 - Bangkok Bangkok
AINU Bar AINU Bar
ใครอยากเล นสงกรานต แต ไม อยากเป ยก...ห ามพลาดเด ดขาด!! เราม ก จกรรมและความพ เศษ สาวน อย หน มน อย ตกน ำ ท รอให ค ณไปส มผ สและสาดความสน กไปด วยก น ถ าหากใครย งไม ได ม โปรแกรมไปไหน   More info

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน 12-16เม.ย.61 9,200บาท

12 Apr 19:00 - 22:00 12 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
เว ยดนามกลาง เว ดาน ง ฮอยอ น 4 ว น 3 ค น ท านละ 9,200 บาท ว นท 12-16 เม.ย. 61 รวมค ารถโค ชว ไอพ ค าท พ ก 3 ค น อาหาร 11 ม อ ค าธรรมเน ยมสถานท ต างๆ น งกระเช า เจ าหน าท ด แล...   More info

SWAY Dry Songkran 2018

12 Apr 20:00 - 16 Apr 02:00 12 Apr 20:00 - 16 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
SWAY SWAY
Songkran 2018 is coming! SWAY will be presenting DRY SONGKRAN with a huge lineup again to give you the best Urban musics!! สงกรานต ป น ใครไม จะไม เป ยกน ำมาทางน !! SWAY จ ดเหม อน   More info

Three Days of Songkran

12 Apr 20:00 - 15 Apr 02:00 12 Apr 20:00 - 15 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Titanium Club & Icebar Titanium Club & Icebar
Three Days of Songkran Parties. When daytime water playing is over, it’s time to Rock out at...   More info

หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน 12-15เม.ย.61 7,900บาท

12 Apr 20:00 - 23:00 12 Apr 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
หม เกาะส ร นทร หม เกาะส ม ล น ราคา 7,900 บาท 12-15 เมษายน 2561 รวมค าใช จ ายท กอย างแล ว เด นทางด วยรถโค ชว ไอพ ค าอาหาร 8 ม อ ค าท พ ก 2 ค น ค าเร อ ค าดำน ำ ไกด ประก นภ ยการเด...   More info


© 2019 Siguez