งานแถลงข่าว Grand Opening!! Top Model Thailand 2018

01 Jul 10:00 - 12:00 01 Jul 10:00 - 12:00 - Bang Yai Bang Yai
CentralPlaza WestGate CentralPlaza WestGate
ขอเช ญร วมงานแถลงข าวเป ดซ ซ น Top Model Thailand 2018 ซ ซ นใหม การ นต ความย งใหญ กว าเด ม!! การประกวดเด กและเยาวชนระด บประเทศ เพ อม งส วงการบ นเท ง ช งท นการศ กษา ถ วยรางว ล มงก...   More info

การประกวด Top Model Thailand 2018 รอบออดิชั่นภาคกลาง

01 Jul 12:00 - 19:00 01 Jul 12:00 - 19:00 - Bang Yai Bang Yai
CentralPlaza WestGate CentralPlaza WestGate
การประกวดเด กและเยาวชนระด บประเทศ เพ อม งส วงการบ นเท ง ช งท นการศ กษา ถ วยรางว ล มงก ฎ สายสะพายเก ยรต ยศ www.facebook.com/topmodelth Tel : 091 792...   More info

2018 Brand's King's Cup Tournament

05 Jul 11:00 - 08 Jul 19:00 05 Jul 11:00 - 08 Jul 19:00 - Bang Yai Bang Yai
CentralPlaza WestGate CentralPlaza WestGate
The biggest event of the year! Come support and challenge your Thai friends! Live coverage: http:/event.poslfit.com/2018/kingscup/build/ Flyer: http:/event.poslfit.com/2018...   More info

มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 27

06 Sep 10:30 - 09 Sep 20:00 06 Sep 10:30 - 09 Sep 20:00 - Bang Yai Bang Yai
CentralPlaza WestGate CentralPlaza WestGate
มหกรรมแฟรนไชส สร างอาช พ คร งท 27 มหกรรมแฟรนไชส สร างอาช พ คร งท 27 ระหว าง ว นท 6-9 ก นยายน 2561 ณ เวสต เกต ฮอลล ช น 4 CentralPlaza WestGate บางใหญ นนทบ ร จ ดโดยน ตยสารต งต ว/บร...   More info


© 2018 Siguez