55 ปี คืนสู่เหย้า ชมรมอาสาฯ มหาวิทยาลัยบูรพา

24 Feb 07:00 - 21:00 24 Feb 07:00 - 21:00 - Bang Saen Bang Saen
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
...55 ป ค นส เหย า... จ ดข นว นเสาร ท 24 ก มภาพ นธ 2561 ณ ลานเก อกม า ศ นย ก จกรรมน ส ต 2 ต งแต เวลา 7 นาฬ กาเป นต นไป ธ มงาน ค อ BACK TO SCHOOL ร วมก นแต งกายด วยช ดน กเร ย   More info

ชลบุรี v สุโขทัย [TTL 03]

24 Feb 17:45 - 19:45 24 Feb 17:45 - 19:45 - Bang Saen Bang Saen
Chonburi Stadium Chonburi Stadium
ชลบ ร v ส โขท ย โตโยต าไทยล ก น ดท 3 ส 24 ก มภาพ นธ 17:45 น. สนามชลบ ร สเตเด ยม, จ.ชลบ ร ________________________ ChonburiFC2018 FightForChonburi ศ กด ศร ล กน ำเค...   More info

Bangsaen's [Σ] sum of music 2018

26 Feb 13:00 - 01 Mar 21:00 26 Feb 13:00 - 01 Mar 21:00 - Bang Saen Bang Saen
คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา
ส ปดาห ดนตร แห งบางแสน พร อมยกขบวนศ ลป นม ออาช พและเหล าอนาคตศ ลป น จากคณะดนตร และการแสดง มหาว ทยาล ยบ รพา มาเป นดาวร งพ งแรง บ มมมม !! ณ บางแสน ! เต มอ มจ ใจต งแต ว นท 26 ก.พ. 1...   More info

BANGSAEN42 - 2018

04 Nov 03:00 04 Nov 03:00 - Bang Saen Bang Saen
Bangsaen Heritage Hotel Bangsaen Heritage Hotel
BANGSAEN42-2018 (42.195 km) ว นท 4 พฤศจ กาย   More info

วิ่ง : Bangsaen42-2018

04 Nov 03:30 - 10:30 04 Nov 03:30 - 10:30 - Bang Saen Bang Saen
หาดบางแสน จ.ชลบุรี หาดบางแสน จ.ชลบุรี
ว ง : BANGSAEN42-2018 จ ดว นท : 4 พฤศจ กายน 2561 สถานท : บางแสน จ.ชลบ ร ระยะทาง : 42.195K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook...   More info

Bangsaen42 2018

04 Nov 03:30 - 11:00 04 Nov 03:30 - 11:00 - Bang Saen Bang Saen
Bangsaen Heritage Hotel Bangsaen Heritage Hotel
Bangsaen42 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 42 km 42 km TBA THB TBA am สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/bangsaen42/ ท มา...   More info

Bangsaen21-2018, 5 & 10 K

15 Dec 06:00 - 09:00 15 Dec 06:00 - 09:00 - Bang Saen Bang Saen
Bangsaen Heritage Hotel Bangsaen Heritage Hotel
Bangsaen21-2018, 5 & 10 K ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/5 km 10 km TBA THB TBA am 5 km TBA THB TBA am สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook...   More info

Bangsaen21-2018

15 Dec 22:00 - 16 Dec 12:00 15 Dec 22:00 - 16 Dec 12:00 - Bang Saen Bang Saen
Bangsaen Heritage Hotel Bangsaen Heritage Hotel
Bangsaen21-2018 (5K, 10K, 21K) ว นท 15-16 ธ นวาคม...   More info

Bangsaen21-2018, 21 K

16 Dec 04:30 - 07:30 16 Dec 04:30 - 07:30 - Bang Saen Bang Saen
Bangsaen Heritage Hotel Bangsaen Heritage Hotel
Bangsaen21 2018 21 K ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 21 km 21 km TBA THB TBA am สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/bangsaen21/ ท มา...   More info


© 2018 Siguez