งานไหว้ครูประจำปี ๒๕๖๑ พระอาจารย์เอกลักษณ์ ปัญญาคโม

19 May 09:00 19 May 09:00 - Bang Khla Bang Khla
วัดปากน้ำโจ้โล้ อุโบสถสีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ อุโบสถสีทอง
ขอเแจ งประชาส มพ นธ ขอเช ญร วมงานพ ธ งานไหว คร ประจำป ๒๕๖๑ คร งท ๑๔ พ ธ อธ ฐานจ ตครอบย นต เกราะเเก วจ กรพรรด คร งท ๗ พ ธ ลอยพระเคราะห (ต ดเล บ ต ดผม ลอยท กข ลอยโศก)และทอดผ าป...   More info


© 2018 Siguez