ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ.โรงเรียนบ้านกล้วย

09 Dec 00:30 - 11 Dec 23:00 09 Dec 00:30 - 11 Dec 23:00 - Ban Tok Ban Tok
Ban Tok, Phetchabun, Thailand Ban Tok, Phetchabun, Thailand
ขอเช ญร วมพ ฒนาโรงเร ยนในถ นท รก นดาร ณ.โรงเร ยนบ านกล วย (สาขาห องเร ยนตะเพ นค ) ณ.อ ทยานแห งชาต พ เตย ตำบลว งยาว อำเภอด านช าง จ งหว ดส พรรณบ...   More info


© 2017 Siguez