Unwind In Thai Yoga Getaway - April 2018

22 Apr 12:00 - 27 Apr 16:00 22 Apr 12:00 - 27 Apr 16:00 - Ban Khao Lak Ban Khao Lak
The Sands Khao Lak by Katathani The Sands Khao Lak by Katathani
22nd 27th April 2018 6 days/6 nights staying at the luxurious The Sands Khao Lak by Katathani, Thailand. Who is ready for a luxurious Yoga Getaway? We are pleased to present our...   More info

Liveaboard Similan 2018

27 Apr 18:00 - 01 May 21:00 27 Apr 18:00 - 01 May 21:00 - Ban Khao Lak Ban Khao Lak
Similan National Marine Park Similan National Marine Park
Similan là một nhóm các quần đảo nằm ở bờ tây Thái Lan, là một trong những điểm lặn nổi tiếng thế giới. Các chuyến tàu đi lặn dài ngày thường được tổ chức tại đây dành cho các thợ...   More info

Bacardi Thailand Surf Camp 2018

25 May 13:00 - 27 May 18:00 25 May 13:00 - 27 May 18:00 - Ban Khao Lak Ban Khao Lak
Memories Bar Memories Bar
คร งแรกของประเทศไทยก บ Beach Surf Camp ท จะพาคนร นใหม มาสน กไปก บการเร ยนก ฬาโต คล นและบรรยากาศ Beach Party by Bacardi ท ไม เหม อนใคร ค าสม ครเพ ยง 3,900 บาท ( รวมค าโรงแรม,ค า   More info

Träningsresa till Thailand med Rosa Skrot

21 Nov 11:00 - 30 Nov 12:00 21 Nov 11:00 - 30 Nov 12:00 - Ban Khao Lak Ban Khao Lak
Villa Mangosteen Villa Mangosteen
Nu släpper vi platserna till Rosa Skrots träningsresor till Thailand. Följ med oss och ett gäng härliga kvinnor till solen och värmen i vackra Thailand. Träna, vila, ät gott...   More info

Träningsresa till Thailand med Rosa Skrot

30 Nov 11:00 - 09 Dec 12:00 30 Nov 11:00 - 09 Dec 12:00 - Ban Khao Lak Ban Khao Lak
Villa Mangosteen Villa Mangosteen
Nu släpper vi platserna till Rosa Skrots träningsresor till Thailand. Följ med oss och ett gäng härliga kvinnor till solen och värmen i vackra Thailand. Träna, vila, ät gott...   More info


© 2018 Siguez