การอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14

06 Aug 08:00 - 10 Aug 16:00 06 Aug 08:00 - 10 Aug 16:00 - Ban Ao Nang Ban Ao Nang
โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์
การอบรมการประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข คร งท 14 (EE14) 6-10 ส งหาคม 2561 ราคา EARLY BIRD ( 5 ม นาคม 31 พฤษภาคมเท าน น) -หล กส ตรเบ องต น 6,500 บาท (ราคาน กศ กษา 4,500...   More info


© 2018 Siguez