ถ่ายภาพและปรินท์รูปด่วน Hitachi (คุณพลอย)

21 Dec 16:00 - 21:00 21 Dec 16:00 - 21:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
ดุสิตดีทู เขาใหญ่ ดุสิตดีทู เขาใหญ่
ถ ายภาพและปร นท ร ปด วน Hitachi (ค ณพลอย) ว นพฤห สท 21 ธ นวาคม ด ส ตด ท เขาใหญ Standard 4x6 300 ใบ 10500 บาท ค าเด นทาง 1500 พร อมกรอบไม น ม ถ ายภาพ มนตร ปร   More info

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

29 Dec 12:00 - 03 Jan 15:00 29 Dec 12:00 - 03 Jan 15:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ - Klongsai Resort Khaoyai คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่ - Klongsai Resort Khaoyai
สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท สำน กงานกร งเทพฯ : 02-551-7661 หร อ 098-646-2423 สำน กงานเขาใหญ : 044-300625-7 หร อ 098...   More info

คืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยการอาชีพปากช่อง

30 Dec 09:00 - 23:00 30 Dec 09:00 - 23:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
ขอเช ญศ ษย เก าร วมงานค นส เหย าชาวว ทยาล ยการอาช พปากช...   More info

Khaoyai Countdown

30 Dec 16:00 - 01 Jan 01:00 30 Dec 16:00 - 01 Jan 01:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
Midwinter Green Midwinter Green
KHAOYAI COUNTDOWN กอดข ามป 30 และ 31 ธ นวาคม 2560 ณ MIDWINTER GREEN KHAOYAI 30 ธ นวาคม BURIN BOONVISUT STAMP SINGTO NUMCHOK MILD WAN THANAKRIT THE PARKINSON และ GANCORE CLUB...   More info

Countdown Party

31 Dec 18:00 - 22:59 31 Dec 18:00 - 22:59 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
Chateau De Khaoyai Chateau De Khaoyai
  More info

Farm Chokchai Tour de Farm 6

21 Jan 05:00 - 16:00 21 Jan 05:00 - 16:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
Cr 3 - ฟาร์มโชคชัย 3 Cr 3 - ฟาร์มโชคชัย 3
Farm Chokchai Tour de Farm 6 The Cycling Event of The Year 21 January 2018 Transform Your Fear To Focus 113 km. Fearless Gentlemen 63 km. Going Greener ร บจำนวนจำก ด 2,200 ท า   More info

ปั่น : Farm Chokchai Tour de Farm 6

21 Jan 06:30 - 12:00 21 Jan 06:30 - 12:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
Farm Chokchai ฟาร์มโชคชัย Farm Chokchai ฟาร์มโชคชัย
ป น : Farm Chokchai Tour de Farm 6 จ ดว นท : 21 มกราคม 2561 สถานท : ฟาร มโชคช ย ระยะทาง : 113K , 63K ราคา : 1,000 บาท ต ดต อสอบถาม 092-6399322 02-5322846-8 ต ดตามรายละเอ ยดเพ ม   More info

Rimpha Music Festival

03 Feb 00:00 03 Feb 00:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
Rimpha Music Festival Rimpha Music Festival
  More info

YAK Fest

24 Feb 12:00 - 25 Feb 12:00 24 Feb 12:00 - 25 Feb 12:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
The ocean Khao yai The ocean Khao yai
YAK FEST 24 ก มภาพ นธ 2561 ท THE OCEAN เขาใหญ 24HR LIFESTYLE FESTIVAL จ ดหน ก เท ยงว นย นเท ยงว น พบก บต กตาเป าลมย กษ จาก 9 ศ ลป นช อด ง การรวมพล 5 LIFESTYLES ในร ปแบบของ...   More info

วิ่ง : เขาใหญ่ ฮาล์ฟ มาราธอน 2018

04 Mar 05:00 - 09:00 04 Mar 05:00 - 09:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เขาใหญ ฮาล ฟ มาราธอน 2017 ว นท 4 ม นาคม 2561 (อาท ตย ) สถานท อ ทยานแห งชาต เขาใหญ ระยะ 5 10 21 ก โลเมตร จ ดโดย Goodsports ต ดตามรายละเอ ยดได ท https:/goodsportsthailand.com/en...   More info

Thailand: Environmental Education-Ethnic Groups and Communities

15 Mar 09:00 - 19 Mar 12:00 15 Mar 09:00 - 19 Mar 12:00 - Amphoe Pak Chong Amphoe Pak Chong
Khao Yai National Park Khao Yai National Park
COURSE IN ENVIRONMENTAL EDUCATION TECHNIQUES WITH ETHNIC GROUPS AND COMMUNITIES This advanced course and optional-international diploma in environmental education is oriented to...   More info


© 2017 Siguez