พิชิตโรคฮิต ออฟฟิตซินโดรม

06 May 09:00 06 May 09:00 - Amphoe Pai Amphoe Pai
Pai yoga shala Pai yoga shala
เหมาะสำหร บท กคน ไม จำเป นต องม ประสบการณ ในการฝ กโยคะมาก ได สามารถนำเทคน คจากการฝ กไปใช ได กาบต วเองและคนรอบข าง เพ อบรรเทาอาการบาดเจ บ และบรรเทาความเม อล าจากการน งทำงานอย ก บท   More info

Vinyasa Master Class with Music

11 Jun 08:00 11 Jun 08:00 - Amphoe Pai Amphoe Pai
Pai yoga shala Pai yoga shala
Chakra Meditative Flow Restorative Yoga and Yoga healing Massage session Pranayama and meditation Yoga Nidra and Chakra...   More info

From the Core to the S Biomechanics Vinyasa Immersion workshop

23 Jun 10:00 23 Jun 10:00 - Amphoe Pai Amphoe Pai
Pai yoga shala Pai yoga shala
Pai Yoga Shala invites you to jump into a deeper knowledge of yoga and biomechanics with a 4 hour workshop From the Core to the S Biomechanics Vinyasa Immersion workshop with...   More info

From the Core to the Sky biomechanics Vinyasa Immesion Workshop

24 Jun 08:30 24 Jun 08:30 - Amphoe Pai Amphoe Pai
Pai yoga shala Pai yoga shala
Pai Yoga Shala invites you to jump into a deeper knowledge of yoga and biomechanics with a 4 hour workshop From the Core to the S Biomechanics Vinyasa Immersion workshop with...   More info

100 HOUR ANANDA YOVEDA VINYASA YOGA TEACHER TRAINING

18 Aug 06:00 18 Aug 06:00 - Amphoe Pai Amphoe Pai
Pai yoga shala Pai yoga shala
Ananda Yoveda Shala (RYS Certification) WE TRULY TEACH HOW TO TEACH PROFESSIONALLY. 100 Hour Ananda Yoveda Vinyasa Yoga Teacher Training (Yoga Alliance, USA certified Yoga...   More info

100 Hrs. Yoga Teacher Training Ananda Yoveda Shala

18 Aug 14:00 - 01 Sep 14:00 18 Aug 14:00 - 01 Sep 14:00 - Amphoe Pai Amphoe Pai
Pai yoga shala Pai yoga shala
Ananda Yoveda Shala (RYS Certification) WE TRULY TEACH HOW TO TEACH PROFESSIONALLY. 100 Hour Ananda Yoveda Vinyasa Yoga Teacher Training (Yoga Alliance, USA certified Yoga...   More info


© 2018 Siguez