เดินและวิ่ง สุขกาย เสริมใจ ใส่ธรรม ครั้งที่ 2

24 Jun 06:00 - 09:00 24 Jun 06:00 - 09:00 - Amphoe Nakhon Chai Si Amphoe Nakhon Chai Si
พุทธมณฑล (Buddha Monthon) พุทธมณฑล (Buddha Monthon)
เด นและว ง ส ขกาย เสร มใจ ใส ธรรม คร งท 2 พ ทธมณฑล ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/4 km 10 km 400 THB 6:00 am 4 km 400 THB 6:00 am เป ดร บสม คร TBA สม ครออนไลน ได ท...   More info

Amarin Run for Wildlife 2018

09 Sep 05:00 - 08:00 09 Sep 05:00 - 08:00 - Amphoe Nakhon Chai Si Amphoe Nakhon Chai Si
พุทธมณฑล (Buddha Monthon) พุทธมณฑล (Buddha Monthon)
Amarin Run for Wildlife 2018 พ ทธมณฑล ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 21/10/5 km 21 km 750 THB 5:00 am 10 km 550 THB 6:00 am 5 km 450 THB 6:00 am สม ครออนไลน ได ท http...   More info


© 2018 Siguez