Functional Vinyasa with Kru Ed Namchai

31 Mar 09:00 - 01 Apr 17:00 31 Mar 09:00 - 01 Apr 17:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Yoga Connections Phuket Yoga Connections Phuket
FUNCTIONAL VINYASA with Kru Ed Namchai Date: Sat & Sun 31 Mar 1 Apr 2018 Time: 09:00am-05:00pm Venue: chalong branch Price : 1 Day @ 3,000B. 2 Days @ 5,500B. Early Bird...   More info

Anusaranga Yoga Intensive Workshop With Kru Dutchi

12 May 09:00 - 12:00 12 May 09:00 - 12:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Yoga Connections Phuket Yoga Connections Phuket
เสาร เช า 9:00-12:00น. Backend Hip opening โฟลว เป ดข อต อใหญ ท งส เป ดหล งบน กลาง ล าง เทคน คว ธ เป ดหล งเพ อไร การบาดเจ บ รวมถ งเทคน คการเข าท าเป ดสะโพก เป ดหล ง เสาร บ าย...   More info


© 2018 Siguez