อบรมทางวิชาการ Elderly care : from head to toes

16 Nov 08:00 - 17 Nov 15:00 16 Nov 08:00 - 17 Nov 15:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy, Be Happy โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy, Be Happy
Clinical Simulation Training Center โรงพยาบาลกร งเทพภ เก ต ร วมก บ สมาคมกายภาพบำบ ดแห งประเทศไทย ขอเช ญแพทย และบ คลากรทางการแพทย ท สนใจเข าร วมโครงการอบรมทางว ชาการ Elderly care...   More info


© 2017 Siguez