แพ็กเกจ ยังชีพในป่า

22 Apr 14:00 - 16:00 22 Apr 14:00 - 16:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Vanich Farm ไร่วานิช Vanich Farm ไร่วานิช
  More info

การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018

26 Apr 09:00 - 28 Apr 16:00 26 Apr 09:00 - 28 Apr 16:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
ห้องประชุมโรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต ห้องประชุมโรงแรมชิโนเฮ้าส์ ภูเก็ต
สำน กว ชาสถาป ตยกรรมศาสตร และการออกแบบ ร วมก บ ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยวล ยล กษณ จ ดโครงการพ ฒนาท กษะการใช คอมพ วเตอร Building Information Modeling (BIM) เพ อเท าท นการพ ฒ   More info

5th BDMS Cancer Networking Forum

27 Apr 12:00 - 29 Apr 16:00 27 Apr 12:00 - 29 Apr 16:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Bangkok Hospital Phuket Bangkok Hospital Phuket
Rectal cancer surgery is really a challenge. This is the first world-class International TaTME hands-on cadaveric workshop in Thailand and the region. Friday 27th April 2018 at...   More info

แพ็กเกจ ปลูกรักปลูกคน

29 Apr 14:00 - 16:00 29 Apr 14:00 - 16:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Vanich Farm ไร่วานิช Vanich Farm ไร่วานิช
  More info

ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข

29 Apr 14:00 - 16:00 29 Apr 14:00 - 16:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy, Be Happy โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy, Be Happy
ขอเช ญผ สนใจร วมร บฟ ง ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย จ รว ฒน อ ตตร กโข เจ าอาวาสว ดป าไชยช มพล อ.เขาค อ จ.เพชรบ รณ ในว นอาท ตย ท 29 เมษายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห องประช มค ง...   More info

Anusaranga Yoga Intensive Workshop With Kru Dutchi

12 May 09:00 - 12:00 12 May 09:00 - 12:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Yoga Connections Phuket Yoga Connections Phuket
เสาร เช า 9:00-12:00น. Backend Hip opening โฟลว เป ดข อต อใหญ ท งส เป ดหล งบน กลาง ล าง เทคน คว ธ เป ดหล งเพ อไร การบาดเจ บ รวมถ งเทคน คการเข าท าเป ดสะโพก เป ดหล ง เสาร บ าย...   More info

UFASE - Ultimate Fitness and Sports Education

08 Jul 08:00 - 05 Aug 14:00 08 Jul 08:00 - 05 Aug 14:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Titan Fitness Camp Titan Fitness Camp
Are you ready to learn? This is the most comprehensive education on the market. We will prepare you for the real world and what a fitness camp, a gym or a client wants from a...   More info

Bangkok Airways Phuket Half Marathon 2018

05 Aug 05:00 - 08:00 05 Aug 05:00 - 08:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Sapanhin สะพานหิน ภูเก็ต Sapanhin สะพานหิน ภูเก็ต
Bangkok Airways Phuket Half Marathon 2018 จ ดว นท : 5 ส งหาคม 2561 สถานท : จ.ภ เก ต ระยะทาง : 21K , 10K , 5K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดตามรายละเอ ยดเพ...   More info

Bangkok Airways Phuket Half Marathon 2018

05 Aug 05:30 - 09:00 05 Aug 05:30 - 09:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Sapanhin สะพานหิน ภูเก็ต Sapanhin สะพานหิน ภูเก็ต
Bangkok Airways PHUKET HALF Marathon 5/10/21 Km Race day 5 Aug 2018 ร บจำนวนจำก ด 6,000 คน เท าน น www.teelakow...   More info

Int'l TTC - RYT200hr Vinyasa & Yin

06 Aug 08:00 - 20 Aug 18:00 06 Aug 08:00 - 20 Aug 18:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Yoga Connections Phuket, Saiyuan Branch Yoga Connections Phuket, Saiyuan Branch
200 Hrs. Vinyasa and Yin TTC with Helen Prieto Date: 6 Aug 2018 26 Aug 2018 From 8am 6Pm, 10 Hrs Per Day Price : THB 60,000 per person Promotion Price: Sign up by 1 Jul...   More info

14th Turtle Fun Run Half Marathon 2018

14 Oct 04:00 - 08:00 14 Oct 04:00 - 08:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Phuket Gateway ประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway ประตูเมืองภูเก็ต
เรากล บมาแล ว!!!! ล อคปฏ ท นก นได เลย อาท ตย ท 14 ต ลาคม น ก บ 14th Turtle Fun Run Half Marathon 2018 Run Across the sea เส นทางร บรองท กท านจะต องชอบก นแน นอน!!! Half...   More info

Phukethon 2018

09 Nov 04:00 - 11 Nov 12:00 09 Nov 04:00 - 11 Nov 12:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Sapanhin สะพานหิน ภูเก็ต Sapanhin สะพานหิน ภูเก็ต
Phukethon 2018 9-11 November 2018 Asia's Major Running Festival 42.195 KM. 21.1 KM. 10 KM. -Jelly Beach Run -Colour Fun Run -Running Expo -Food & Music Fest รายละเอ ยดรอต...   More info

วิ่ง : Phukethon 2018

09 Nov 05:00 - 11 Nov 11:00 09 Nov 05:00 - 11 Nov 11:00 - Amphoe Muang Phuket Amphoe Muang Phuket
Sapanhin สะพานหิน ภูเก็ต Sapanhin สะพานหิน ภูเก็ต
ว ง : Phukethon 2018 จ ดว นท : 9-11 พฤศจ กายน 2561 สถานท : สะพานห น จ.ภ เก ต ระยะทาง : N/A ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook : Phukethon...   More info


© 2018 Siguez