ปั่นล้อให้หมุน ปันบุญให้สังคม ปีที่ 4

25 Feb 06:00 - 18:00 25 Feb 06:00 - 18:00 - Amphoe Muang Lamphun Amphoe Muang Lamphun
แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ - Jampha Shopping Mall Lamphun แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ - Jampha Shopping Mall Lamphun
ศ นย การค าแจ มฟ าช อปป งมอลล ลำพ น ขอเช ญร วมการแข งข น ป นจ กรยานการก ศล ป นล อให หม น ป นบ ญให ส งคม ป ท 4 โดย YEC ลำพ น ร วมก บ ศ นย การค าแจ มฟ าช อปป งมอลล ลำพ น ช งถ...   More info

ลำพูน - กำแพงเพชร

03 Mar 18:00 - 20:00 03 Mar 18:00 - 20:00 - Amphoe Muang Lamphun Amphoe Muang Lamphun
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ลำพ น v กำแพงเพชร ย โร เค กล กโปร 2018 น ดท 4 เสาร 3 ม นาคม 2561 18.00 น. สนาม อบจ.ลำพ น, ลำพ   More info


© 2018 Siguez