Past Events

บุฟเฟ่ต์ติ่มซำมื้อค่ำ วันครอบครัว

14 Apr 18:00 - 15 Apr 22:00 14 Apr 18:00 - 15 Apr 22:00 - Amphoe Muang Khon Kaen Amphoe Muang Khon Kaen
AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre
ส ขส นต ว นครอบคร ว...สงกรานต น อ มอร อยไม อ น ก บบ ฟเฟ ต ต มซำม อค ำ เป ดป กก ง หม แดง หม กรอบ พร อมโชว ราเม ยน และเมน อ นๆ อ กมากมาย พ เศษ มา 4 จ าย 3 ในราคาท านละ 499...   More info

ส่งต่อความมั่งคั่ง _ วางแผนมรดก

29 Apr 09:00 - 12:00 29 Apr 09:00 - 12:00 - Amphoe Muang Khon Kaen Amphoe Muang Khon Kaen
AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre
อาท ตย 29 เมษายน 2561 (Avani ขอนแก น) AIA จ ดให ผมบรรยายร วมก บ ต วแทน High Net Worth ให แก ล กค า AIA ฟ งท ขอนแก น เร อง ส งต อความม งค งอย างย งย น _ วางแผนมรดกอย างม ออาช พ...   More info


© 2018 Siguez