เตรียมพร้อมสู่การสอบ PAT ภาษาญี่ปุ่น 7.3

21 Oct 09:00 - 19 Nov 12:00 21 Oct 09:00 - 19 Nov 12:00 - Amphoe Muang Khon Kaen Amphoe Muang Khon Kaen
The Language Space เรียนภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี The Language Space เรียนภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี
มาต วก บเราจะได อะไร? ค มก บเง นท จ ายร เปล า? พ บอกเลยว างานน ม แต ได ก บได เพราะนอกจากน องๆจะได -เทคน คทำข อสอบระด บเทพ พร อมอ พเดตเน อหาล าส ด -เสร มความร ภาษาให แน นป...   More info

ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT ตั้งแต่ N5-N2

28 Oct 13:00 - 26 Nov 16:00 28 Oct 13:00 - 26 Nov 16:00 - Amphoe Muang Khon Kaen Amphoe Muang Khon Kaen
The Language Space เรียนภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี The Language Space เรียนภาษา อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี
ใกล เข ามาท กท ก บการสอบว ดระด บภาษาญ ป น พร อมก นแค ไหนเอ ย มาเตร ยมความพร อม ต วเข ม จ ดเต ม ให ความร ภาษาเราแน นป ก ก บท มค ณคร จากเอกการสอนภาษาญ ป น คณะศ กษาศาสตร มข. ท แต...   More info

สัมมนาโครงการออแพร์@ขอนแก่น

29 Oct 13:00 29 Oct 13:00 - Amphoe Muang Khon Kaen Amphoe Muang Khon Kaen
Coffee Der La, Khon Kaen Coffee Der La, Khon Kaen
โครงการออแพร เหมาะสำหร บผ สนใจอาย 18-26 ป ชอบเร ยนร ส งใหม ๆ อยากได ประสบการณ ทำงานต างประเทศ อยากท องเท ยวอเมร กา อยากพ ฒนาภาษาก บคนอเมร ก นและม เพ อนใหม จากท วโลก บร ษ ทค ลเจอร...   More info


© 2017 Siguez