ใส่เสื้อกาฬสินธุ์เอฟซี ถ่ายรูปและโพสต์ลงหน้าเฟสตัวเอง #กาสินกูโส

18 Feb 16:00 - 18:00 18 Feb 16:00 - 18:00 - Amphoe Muang Kalasin Amphoe Muang Kalasin
กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
การแข งข นฟ ตบอล ไทยล ก 3 ออมส นล กโปร ระหว าง กาฬส นธ เอฟซ เจ าบ าน พบก บ นาว กโยธ น ย เรก า เอฟซ ณ สนามก ฬากลางจ งหว ดกาฬส นธ เวลา 16.00 (ส โมงแลง...   More info


© 2018 Siguez