เลเวลอัพ "ป่าบงเปียง นาดำ"

07 Jul 10:00 - 08 Jul 10:00 07 Jul 10:00 - 08 Jul 10:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
ทร ปช วถ ายร ปสวยๆก บท งนา เราถ ายให ทำอาหารให ด วยนะ อาหารเซทน จะเป นแบบอาหารเหน อ ค าใช จ าย 2,500 -รถต ไปกล บพร อมน ำม น -ท พ ก -อาหาร 2 ม อ เย นและเช า -เบ ยร น ำด ม -รถ 4 4   More info

Coding is coming - Kids coding at SISB Chiangmai

09 Jul 08:30 - 26 Jul 14:30 09 Jul 08:30 - 26 Jul 14:30 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
Singapore International School Chiangmai - SISB Singapore International School Chiangmai - SISB
Summer school with an emphasis on modern computer programming for boys and girls. From 09/07/18 26/07/18 08.30 14.30...   More info

นาขั้นบันไดป่าบงเปียง (นาดำ) by ละไมทริป

20 Jul 20:00 - 22 Jul 23:00 20 Jul 20:00 - 22 Jul 23:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
21-22 ก.ค. 61 ละไมทร ป@นาข นบ นไดป าบงเป ยง (นาดำ) นาข นบ นได บ านป าบงเป ยง แม กลางหลวง น ำตกร กจ ง ผาช อ - รวมค าใช จ ายคนละ 3,400 บาท -ค ารถต ค าน ำม น ค าท พ ก 1 ค น ค าอาหาร...   More info

นาขั้นบันไดป่าบงเปียง (นาเขียว) by ละไมทริป

17 Aug 20:00 - 19 Aug 23:00 17 Aug 20:00 - 19 Aug 23:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
18-19 ส.ค. 61 ละไมทร ป@นาข นบ นไดป าบงเป ยง (นาเข ยว) นาข นบ นได บ านป าบงเป ยง แม กลางหลวง น ำตกร กจ ง ผาช อ - รวมค าใช จ ายคนละ 3,400 บาท -ค ารถต ค าน ำม น ค าท พ ก 1 ค น ค...   More info

นาขั้นบันไดป่าบงเปียง (นาเขียว) by ละไมทริป

21 Sep 20:00 - 23 Sep 23:00 21 Sep 20:00 - 23 Sep 23:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ บ้านป่าปงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่
21-22 ก.ค. 61 ละไมทร ป@นาข นบ นไดป าบงเป ยง (นาเข ยว) นาข นบ นได บ านป าบงเป ยง แม กลางหลวง น ำตกร กจ ง ผาช อ 20 กค. 61 20.00 เจอก นท จ ดน ดพบป มปตท.ตรงข าม ม.หอการค าไทย พร...   More info

Chiang Mai Marathon 2018

23 Dec 04:00 - 10:00 23 Dec 04:00 - 10:00 - Amphoe Muang Chiang Mai Amphoe Muang Chiang Mai
ประตูท่าแพ เมืองเชียงใหม่. ประตูท่าแพ เมืองเชียงใหม่.
Chiang Mai Marathon 2018 3 10 21 42 km รายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/chiangmaimarathon/ ท มา: https:/www...   More info


© 2018 Siguez