กลุ่มโรงเรียนผักปัง อ. ภูเขียวจ. ชัยภูมิ

26 Dec 09:00 - 27 Dec 09:00 26 Dec 09:00 - 27 Dec 09:00 - Amphoe Khon San Amphoe Khon San
ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์
น กเร ยน 200 คน คร ประสานงา   More info

ลูกเสือเนตรนารี ม.ต้น ร.ร.ภูดินหินกอง

27 Dec 09:00 - 28 Dec 09:00 27 Dec 09:00 - 28 Dec 09:00 - Amphoe Khon San Amphoe Khon San
ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์
จองเข าว นท 27 ออก28 ธ.ค.60 ภ ด น นร.50ค   More info

ลส.นนร กลุ่มโรงเรียนหนองเชียงรอด

04 Jan 16:00 - 05 Jan 16:00 04 Jan 16:00 - 05 Jan 16:00 - Amphoe Khon San Amphoe Khon San
ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์
น กเร ยน 280 คน ใช บร การท กอย...   More info

กิจกรรมเลี้ยง ป.โท ผอ.ปุ๊ก

20 Jan 21:00 20 Jan 21:00 - Amphoe Khon San Amphoe Khon San
ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์ ค่ายลูกเสือประกายเพชรแคมป์
ประมาณ 30 ค   More info


© 2017 Siguez