ขอเชิญร่วมเททองหล่อพระพุทธประทานพร

21 Jul 09:19 - 17:19 21 Jul 09:19 - 17:19 - Amphoe Kamphaeng Saen Amphoe Kamphaeng Saen
วัดดอนมะกอก วัดดอนมะกอก
เช ญร วมเททองหล อพระพ ทธประทานพร หน าต ก ๔๒ น วเพ อประด ษฐานไว หน าบ นศาลาการเปร ยญและร วมตอกเสาเข มสร างอ โบสถเป นปฐมฤกษ ณ ว ดดอนมะกอก กำหนดการ ว นเสาร ท ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑...   More info


© 2018 Siguez