สอง เล เส เริน งานสถาปนิกทักษิณ’61

22 Feb 08:30 - 24 Feb 16:30 22 Feb 08:30 - 24 Feb 16:30 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ
ขอเร ยนเช ญ สถาปน กและประชาชน ผ สนใจเข าร วมงานสถาปน กท กษ ณ’61 ภายใต ช องาน สอง เล เส เร น ในว นพฤห สบด ท 22 ก มภาพ นธ ว นเสาร ท 24 ก มภาพ นธ 2561 โดยม รายละเอ ยดแต ละก จกรรมด งต...   More info

สงขลา 100 โล

04 Mar 07:00 - 16:00 04 Mar 07:00 - 16:00 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
วัดคูเต่า มรดกวัฒนธรรมยูเนสโก 2011 วัดคูเต่า มรดกวัฒนธรรมยูเนสโก 2011
งานป นจ กรยานแบบบ านๆ ตามว ถ เรา รายการว ทย ป นกลางอากาศ Cycling On Air (COA) เช ญป นทดสอบ ความอ ด ก บ COA !!! หล กค ด ท กคนต องเข าถ งก จกรรมได ง าย ลดขยะพลาสต ก หล กเล...   More info

เดิน-วิ่งการกุศล 45 ปี คณะพยาบาล ม.อ.

11 Mar 05:00 - 08:00 11 Mar 05:00 - 08:00 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เด น-ว งการก ศล 45 ป คณะพยาบาล ม.อ. ว นอาท ตย ท 11 ม นาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร ม.อ. หาดใหญ รายละเอ ยดเพ มเต ม : https:/www.facebook.com/45thrunnur...   More info

K&K เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 12 วิ่งเพื่อผู้ป่วยโรคไต

08 Jul 06:00 08 Jul 06:00 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
K&K เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง K&K เคแอนด์เค ซุปเปอร์ค้าส่ง
เป ดร บสม ครผ านทางออนไลน ในว นท 15 ก.พ. 2561 www.kandksuper.com...   More info

Sikarin Hatyai Half Marathon 2018

19 Aug 05:00 - 08:00 19 Aug 05:00 - 08:00 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
SikarinHatyai Hospital SikarinHatyai Hospital
Sikarin Hatyai Half Marathon 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/Sikarin-Hatyai-Half-Marathon...   More info

4 days 3 nights Chestnut Hill Yoga Retreat

14 Sep 08:00 - 17 Sep 11:00 14 Sep 08:00 - 17 Sep 11:00 - Amphoe Hat Yai Amphoe Hat Yai
Chestnut Hill Eco Resort - เชสท์นัท ฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท Chestnut Hill Eco Resort - เชสท์นัท ฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท
Escape to Somewhere Tropical Date:Sept 14-17, 2018 4 days 3 Nights Chestnut Hill Resort Yoga Retreat Away from the hustle and bustle of city life, the tranquility and natural...   More info


© 2018 Siguez