คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

22 Oct 18:00 - 20:30 22 Oct 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

Churairat Piano Competition 2018

23 Oct 08:00 - 26 Oct 18:00 23 Oct 08:00 - 26 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Churairat Piano Competition 2018 โรงเร ยนดนตร จ ไรร ตน ในนามต วแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย ขอเช ญชวนผ ท กำล งเตร ยมต วสอบ ABRSM หร อท ได สอบผ านไปแล ว เข าร วมก จกรรมการแข งข นเป ยโนท...   More info

ทริป Lembeh พร้อม workshop with glenyong

24 Oct 01:00 - 29 Oct 04:00 24 Oct 01:00 - 29 Oct 04:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
ว นท 23/10/18 เด นทางจากส วรรณภ ม ถ งส งคโปร แล วเข าเช คอ นรร. พ กค างค นส งคโปร 1 ค น (ค าใช จ ายไม รวมในรายการ) 24/10/18 : 7.30เช คอ นท เคาน เตอร สายการบ น SilkAir 13.05...   More info

จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร ประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิงหวง ฉางซา

24 Oct 13:00 - 28 Oct 16:00 24 Oct 13:00 - 28 Oct 16:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นแรก กร งเทพ ฉางซา อ หล งหยวน 04.00 น. พบก นท สนามบ นดอนเม อง อาคาร 1 ช น 3 เคาน เตอร สายการบ นแอร เอเช ย 07.30 น. ออกเด นทางส เม องฉางซา ประเทศจ น เท ยวบ น FD540 12.10 น. ถ งเม...   More info

IFSEC Southeast Asia

25 Oct 09:00 - 27 Oct 17:00 25 Oct 09:00 - 27 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
SILMO Bangkok SILMO Bangkok
The region’s leading security, fire and safety event will take place in Bangkok for the first time this coming 25 27 October 2018. IFSEC Southeast Asia Bangkok Edition will serves...   More info

ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 9 พระธาตุนครพนม 26-28 ต.ค. ราคา 2999 บาท

26 Oct 19:00 - 22:00 26 Oct 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ไหว พระธาต ประจำว นเก ด 9 พระธาต นครพนม สกลนคร ท านละ 2999 บาท ว นท 19-21 ม.ค. , 23-25 ก.พ. 61, 8-10 ม .ย., 24-26 ส.ค., 26-28 ต.ค., 9-11 พ.ย., 7-9 ธ.ค.61 สนใจจองหร อสอบถามเพ...   More info

คำชะโนด ถ้ำดินเพียง พระธาตุบังพวน 26-27 ต.ค.61 ราคา 3500 บาท

26 Oct 21:00 - 27 Oct 00:00 26 Oct 21:00 - 27 Oct 00:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
คำชะโนด ถ ำด นเพ ยง พระธาต บ งพวน ว ดผาตากเส อ ตามรอยพญานาคจ ดเต ม พร อมของไหว และทำพ ธ ถ กต อง คนละ 3,500 บาท ว นท 23-25 ก.พ., 16-18 ม .ค., 27-29 เม.ย., 2561, 8-10 ม .ย., 24...   More info

มัณฑะเลย์ - พุกาม

26 Oct 21:00 - 28 Oct 00:00 26 Oct 21:00 - 28 Oct 00:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
26-28 ต.ค. 61 ร บ 15 ท านเท าน น ว นแรก 08.30 น. พบก นท สนามบ นดอนเม อง อาคาร 1 ขาออก ช น 2 ประต 1 เคาท เตอร สายการบ นไทยแอร เอเช ย Thai Air Asia (FD) โดยม เจ าหน าท อำ   More info

ทัวร์ปากีสถาน Autumn ช่วงพีค 27 Oct - 6 Nov 2018

27 Oct 00:00 - 06 Nov 06:25 27 Oct 00:00 - 06 Nov 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
27 ต.ค. 6 พ.ย. 61 : ช วงน เป นช วงท Hunza Valley ม ส ส นสวยงามท ส ดแล วคะ สอบถามรายการเด นทางได ท บร ษ ท ทร ปด ด ดอทคอม 021753295-6 Line : ammarch09 Skype : ammarch09@hotmail...   More info

CLUE KIT Preview

27 Oct 09:00 - 17:00 27 Oct 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
PRANA Consulting PRANA Consulting
CLUE KIT Preview ร นท 4: ว นท 27 ต ลาคม 2561 เวลา: 9:00-17:00 น. สถานท : โรงแรมแมร ออท ส ข มว ท 24 ช น 2 ห องส ข มว ท ราคา 5,500 บาท พ เศษ! ราคา Early Bird 4,500 บาท/คน หร อ 7...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

27 Oct 10:00 - 16:00 27 Oct 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

Hard Rock Cafe Bangkok "Pin Fest"

27 Oct 10:45 - 16:00 27 Oct 10:45 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok Hard Rock Cafe Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok is proud to welcome pin collectors back to Bangkok for Pin Fest. There is a fee of THB 1,700.-for attendees. This covers an event tee, participant pin...   More info

SO Pool Party

27 Oct 13:00 - 21:00 27 Oct 13:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
SO Pool Party SO Pool Party
SOPoolParty Expect 8 hours of wet 'n' chill, special drink promos, plus fun peeps partying it up to the beat of mister DJs spinning their tracks for you, all these against the...   More info

เขาหลวงสุโขทัย

27 Oct 15:00 - 28 Oct 18:00 27 Oct 15:00 - 28 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นเด นทาง กร งเทพฯ ส โขท ย 20.00 น. เจอก นท บ กซ สะพานควาย เม อท กท านพร อมแล วออกเด นทาง ว นแรก ท ทำการอ ทยาน พ ช ตเขาหลวง ชมพระอาท ตย อ สดง ถ งท ทำการอ ทยานแต เช าตร ทำธ ระส ว   More info

Bangkok 10K International Run 2018

28 Oct 05:00 - 08:30 28 Oct 05:00 - 08:30 - Bangkok Bangkok
United Nations in Thailand United Nations in Thailand
Bangkok 10K International Run 2018 10.7/5.5 km ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น รายละเอ ยดงานคร บ 10.7 km 400 THB 5:00 am 5.5 km 300 THB 5:30 am สม ครออนไลน ได ท http...   More info

วิ่ง : Bangkok 10K International Run ครั้งที่ 29

28 Oct 05:30 - 11:00 28 Oct 05:30 - 11:00 - Bangkok Bangkok
UN องค์การสหประชาชาติ UN องค์การสหประชาชาติ
ว ง : Bangkok 10K International Run คร งท 29 จ ดว นท : 28 ต ลาคม 2561 สถานท : หน าองค การสหประชาชาต ถ.ราชดำเน น ประเภทการแข งข น Mini Marathon 10 Km. Fun Run 5.5 Km. Mara-fun for...   More info

Wedding คุณจิน & คุณโจ้

28 Oct 08:00 - 12:00 28 Oct 08:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
บ้านเรือนไทยอ่อนนุช บ้านเรือนไทยอ่อนนุช
งานเช...   More info

อบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์(ครรภ์คุณภาพ) Mothers Class 2018ครั้งที่10

28 Oct 08:30 - 15:00 28 Oct 08:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Nonthavej Hospital Nonthavej Hospital
เช ญร วมก จกรรมอบรมค ณภาพแม ต งครรภ (ครรภ ค ณภาพ) ประจำป 2561 ในว นอาท ตย ท 28 ต.ค. 2561 ต งแต เวลา 08.30-15.00 น. พบก บก จกรรมมากมาย อาท -การด แลครรภ ค ณภาพและคลอดอย างปลอดภ ย...   More info

2018 UCI MTB Eliminator World Cup - Bangkok (THA)

28 Oct 10:00 - 18:00 28 Oct 10:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Central World (เซนทรัลเวิร์ล) Central World (เซนทรัลเวิร์ล)
Round 7 of the 2018 UCI MTB Eliminator World Cup in Bangkok (THA...   More info

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

29 Oct 18:00 - 20:30 29 Oct 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน CU-TEP ร บรองผล 80 ( ทบทวนพ นฐานอ งกฤษ ตะล ยข อสอบรอบล าส ด CU-TEP และเก งข อสอบ ) สอนโดย อ.เบส ต วเตอร CU-TEP Reading ยอดน ยมจาก Dek-d.com อ.แพร ต วเตอร CU-TEP...   More info

BPW International Asia-Pacific Regional Conference 2018

30 Oct 08:00 - 01 Nov 22:00 30 Oct 08:00 - 01 Nov 22:00 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
Business and Professional women members of BPW in Asia-Pacific and World-wide are invite to attend BPW International Asia-Pacific Regional Conference 2018 (APRC 2018) under the...   More info

in-cosmetics Asia 2018 Conference & Exhibition

30 Oct 10:00 - 01 Nov 17:00 30 Oct 10:00 - 01 Nov 17:00 - Bangkok Bangkok
BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา
The exhibition brings over 400 international exhibitors of ingredients, fragrances, lab equipment, testing and regulatory solutions with over 10,300 Asia Pacific personal care...   More info

CinDragula II - virgin sacrifice

31 Oct 21:00 - 01 Nov 02:00 31 Oct 21:00 - 01 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
CinDragula...   More info

ทริปอันดามันใต้ วันที่ 2-7 พย 18ดำน้ำ 4 วัน 15 dives

02 Nov 01:00 - 07 Nov 01:00 02 Nov 01:00 - 07 Nov 01:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
ทร ปอ นดาม นใต ระหว างว นท 2-7 nov 18 ดำน ำ 4 ว น 15 dives ว นท 2 nov 18 เด นทางถ งเร อ ฐาปนา 1 รบกวนเด นทางไฟลท บ นไม เก น 19.00 ท ม ว นกล บ 7 nov 18รบกวนจองไฟลท หล งเท ยงไป   More info

ดอยหนอก ดอยหลวงพะเยา

02 Nov 06:00 - 04 Nov 22:00 02 Nov 06:00 - 04 Nov 22:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
2-4 พ.ย. 61 เด นทางค นว นท 1 ว นเด นทาง (1) 19.30 น. พร อมก นท Big C สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทางไป จ.ลำปาง ว นแรก (2) เช า ทำธ ระส วนต ว ร บประทานอาหารเช า (1) พบเจ าห   More info

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล 7.0

03 Nov 10:00 - 16:00 03 Nov 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน IELTS ร บรองผล 7.0 สอนโดย อ.ฟ วส เก ยรต น ยม ธรรมศาสตร , อ.โวว า ต วเตอร IELTS ยอดน ยม จาก Dek-d.com เร มเร ยน ว นท 3 พ.ย. 2018 2 ธ.ค. 2018 รอบ ส.-อา. เวลา 10:00 16...   More info

BASIC Photography 2018

03 Nov 11:00 - 18:00 03 Nov 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว
ส ทธ พ เศษ!! สำหร บล กค าเว ลด คาเมร าท ซ อส นค า DSLR , Mirrorless , Lens , Flash ม ส ทธ เข าร วมอบรมหล กส ตร หล กการถ ายภาพเบ องต น สำหร บล กค าเว ลด คาเมร า ท สนใจก จกรรม...   More info

ดอยหนอก ดอยหลวงพะเยา

03 Nov 11:00 - 04 Nov 14:00 03 Nov 11:00 - 04 Nov 14:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ร บแค 9 ท าน ว นเด นทาง 19.30 น. พร อมก นท Big C สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทางไป จ.ลำปาง ว นแรก เช า ทำธ ระส วนต ว ร บประทานอาหารเช า (1) พบเจ าหน าท และล กหาบ จ ดเตร...   More info

Creative Wax Working workshop

03 Nov 13:00 - 10 Nov 18:00 03 Nov 13:00 - 10 Nov 18:00 - Bangkok Bangkok
Atelier Rudee Atelier Rudee
(please see English text below) เว ร คชอป Creative Wax Working ถ กออกแบบมาสำหร บบ คคลท วไป น กเร ยนน กศ กษา น กออกแบบ ช างฝ ม อ ท ต องการใช ความค ดสร างสรรค และจ นตนาการในการสร...   More info

Dreamtrips - See Sacred Temples in Bangkok

03 Nov 15:00 - 06 Nov 12:00 03 Nov 15:00 - 06 Nov 12:00 - Bangkok Bangkok
Holiday Inn Bangkok Silom Holiday Inn Bangkok Silom
About Your Trip Journey to Bangkok, a vibrant capital city full of Buddhist temples more than 400 in total. Your DreamTrip will take you to 3 culturally significant wats, from...   More info

งานแต่งคุณหญิง & คุณปุ่น

03 Nov 18:30 - 23:00 03 Nov 18:30 - 23:00 - Bangkok Bangkok
VIVACE Wedding Hall VIVACE Wedding Hall
ร ปแบบวง Quartet After...   More info

Loi Gaythong TraDitional

03 Nov 21:00 - 04 Nov 02:00 03 Nov 21:00 - 04 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Loi...   More info

CU SCI RUN 101

04 Nov 05:00 04 Nov 05:00 - Bangkok Bangkok
Chulalongkorn University Chulalongkorn University
CU SCI RUN 101 จ ดว นท 4 พฤศจ กายน 2561 สถานท จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ระยะทาง 10.5K , 3.5K โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท Facebook : ว ทยา จ   More info

CU SCI RUN 101

04 Nov 06:00 - 09:00 04 Nov 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Chulalongkorn University Chulalongkorn University
CU SCI RUN 101 Chulalongkorn University ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10.5/3.5 km 10.5 km TBA THB TBA am 3.5 km TBA THB TBA am สม ครออนไลน ได ท TBC สอบถามข อม ลเพ มเต...   More info

BASIC Photography 2018

04 Nov 11:00 - 18:00 04 Nov 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว
ส ทธ พ เศษ!! สำหร บล กค าเว ลด คาเมร าท ซ อส นค า DSLR , Mirrorless , Lens , Flash ม ส ทธ เข าร วมอบรมหล กส ตร หล กการถ ายภาพเบ องต น สำหร บล กค าเว ลด คาเมร า ท สนใจก จกรรม...   More info

Exotic Thailand

04 Nov 16:00 - 17 Nov 16:30 04 Nov 16:00 - 17 Nov 16:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Thailand, the country of smiles, is one of the dream destinations for motorcyclists everywhere. In Thailand you’ll find gems such as the Mae Hon Song Loop, known as one of the 10...   More info

วันแรกของการเรียน เทอม 6/2018

05 Nov 10:00 - 21:00 05 Nov 10:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Baptist Student Center Baptist Student Center
ว นแรกของการเร ยน เทอม 6/2018 เร ยน 5 พฤศจ กายน 15 ธ นวาคม พบก นใหม ป...   More info

Toon Sir ManaGer Birthday

05 Nov 20:00 - 06 Nov 02:00 05 Nov 20:00 - 06 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
  More info

Khun Toon's Birthday Bash

05 Nov 21:00 - 06 Nov 02:00 05 Nov 21:00 - 06 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Khun Toon's Birhday...   More info

2018 BNI Global Convention

07 Nov 07:00 - 10 Nov 17:00 07 Nov 07:00 - 10 Nov 17:00 - Bangkok Bangkok
Centara Grand and Bangkok Convention Center At Central World Centara Grand and Bangkok Convention Center At Central World
2018 BNI Global Convention: 7 10 November 2018 in Bangkok, Thailand BNI’s Global Convention is an extraordinary event for BNI Leaders from around the world to connect with one...   More info

Event เกิน 1 ปี

07 Nov 12:30 - 10 Nov 12:30 07 Nov 12:30 - 10 Nov 12:30 - Bangkok Bangkok
SJ Infinite SJ Infinite
  More info

ดำน้ำ อันดามันเหนือ 8-11 พฤศจิกายน 2561

07 Nov 21:00 - 12 Nov 12:00 07 Nov 21:00 - 12 Nov 12:00 - Bangkok Bangkok
SeasunScuba เรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ SeasunScuba เรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ
ทร ปดำน ำ อ นดาม นเหน อ SImilan บอน ตาช ย ร เชร ว ส ม ล น -ว นท (7)-8-9-10-11-(12) พฤศจ กายน 2561 -ดำน ำ 4 ว น 15 dives -เร อ : ฟ าใส MVFahsai ราคา : 15,500 บาท ต ดต อจองทร ป...   More info

ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 9 พระธาตุนครพนม 9-11 พ.ย ราคา 2999 บาท

09 Nov 19:00 - 22:00 09 Nov 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ไหว พระธาต ประจำว นเก ด 9 พระธาต นครพนม สกลนคร ท านละ 2999 บาท ว นท 19-21 ม.ค. , 23-25 ก.พ. 61, 8-10 ม .ย., 24-26 ส.ค., 26-28 ต.ค., 9-11 พ.ย., 7-9 ธ.ค.61 สนใจจองหร อสอบถามเพ...   More info

ป่าบงเปียง อินทนนท์ ผาช่อ 9-11 พ.ย.61 ราคา 3,300 บาท

09 Nov 20:00 - 23:00 09 Nov 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ป าบงเป ยง อ นทนนท ผาช อ 3 ว น 1 ค น ราคา 3,300 บาท ว นท 13-15 ก.ค., 24-26 ส.ค., 14-16 ก.ย., 5-7 ต.ค., 9-11 พ.ย.61 ราคาน รวม ค าท พ ก 1 ค น ค าอาหาร 5 ม อ ค ารถต ว ไอพ 10 ท น ง...   More info

คำชะโนด ถ้ำดินเพียง พระธาตุบังพวน 9-11พ.ย.ราคา 3500 บาท

09 Nov 21:00 - 10 Nov 00:00 09 Nov 21:00 - 10 Nov 00:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
คำชะโนด ถ ำด นเพ ยง พระธาต บ งพวน ว ดผาตากเส อ ตามรอยพญานาคจ ดเต ม พร อมของไหว และทำพ ธ ถ กต อง คนละ 3,500 บาท ว นท 23-25 ก.พ., 16-18 ม .ค., 27-29 เม.ย., 2561, 8-10 ม .ย., 24...   More info

สังขละ เมืองมัลลิกา น้ำตกไทรโยค 10-11 พ.ย. 61 ท่านละ 3,400 บาท

10 Nov 05:00 - 08:00 10 Nov 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ส งขละ เม องม ลล กา น ำตกไทรโยค ราคาท านละ 3,400 บาท ว นท 5-6 พ.ค. , 14-15 ก.ค. , 1-2 ก.ย. , 10-11 พ.ย. , 22-23 ธ.ค.2561 รวมค าใช จ ายท กอย างแล วค ะ เด นทางโดยรถต ว ไอพ 10 ท   More info

Master of Arts in Education (MAEdu) Trial Class

10 Nov 09:00 - 16:00 10 Nov 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok School of Management Bangkok School of Management
Exposing students of the range of theories and practices related to the management, motivation and maintenance of professional control involved in the education of children and...   More info

PeproTech at FIMSA

10 Nov 13:00 - 13 Nov 16:00 10 Nov 13:00 - 13 Nov 16:00 - Bangkok Bangkok
Mandarin Hotel Bangkok - Managed by Centre Point Mandarin Hotel Bangkok - Managed by Centre Point
Join PeproTech at the 7th FIMSA Congress in Bangkok, Thailand. For more information on the conference, visit: http:/fimsa2018.org/ We look forward to seeing you there...   More info

Cuttlebone Casting workshop

10 Nov 13:00 - 18:00 10 Nov 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Atelier Rudee Atelier Rudee
Please see English text below การหล อเคร องประด บโลหะด วยกระดองปลาหม กเป นว ธ การหล อแบบโบราณ ด วยการแกะร ปทรงท ต องการลงในเน อกระดองปลาหม กเพ อใช เป นเบ า จากน นจ งหลอมโลหะแล ว   More info

คิวงาน

10 Nov 16:00 10 Nov 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
งานเช าเท...   More info

Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง

11 Nov 04:00 11 Nov 04:00 - Bangkok Bangkok
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
Suan Dusit Tourism Run 2018 : ว งรอบร ว ท วร รอบว ง ว น อาท ตย ท 11 พฤศจ กายน 2561 ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ว ตถ ประสงค 1.เพ อส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนคนไทย ออกกำล งกายด...   More info

Suan Dusit Tourism Run 2018 : วิ่งรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง

11 Nov 05:00 - 08:00 11 Nov 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
Suan Dusit University Suan Dusit University
Suan Dusit Tourism Run 2018 : ว งรอบร ว ท วร รอบว ง Suan Dusit University ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10/5 km 10 km TBA THB 05.00 am 5 km TBA THB 05.15 am สม...   More info

Dreamtrips - Experience Enchanting Bangkok

11 Nov 14:00 - 14 Nov 12:00 11 Nov 14:00 - 14 Nov 12:00 - Bangkok Bangkok
Compass SkyView Hotel Compass SkyView Hotel
About Your Trip Overflowing with character and charm, Bangkok, Thailand, mesmerizes with sights and sounds that inspire the senses. Get ready to discover some of the city’s best...   More info

15 a 29/11 - Tailândia

15 Nov 19:00 - 29 Nov 15:20 15 Nov 19:00 - 29 Nov 15:20 - Bangkok Bangkok
Tailandia Tailandia
Partiremos em novembro para a TAILÂNDIA, onde vc experimentará diversas sensações, desde a tranquilidade de templos budistas, passando pela agitada vida noturna de Bangkok e o...   More info

CLUE KIT Facilitator Certification

17 Nov 09:00 - 25 Nov 17:00 17 Nov 09:00 - 25 Nov 17:00 - Bangkok Bangkok
PRANA Consulting PRANA Consulting
CLUE KIT Facilitator Certification (หล กส ตร 4 ว น) ร นท 4: ว นท 17-18, 24-25 พฤศจ กายน 2561 เวลา: 9:00-17:00 น. สถานท : โรงแรมแมร ออท ส ข มว ท 24 ช น 2 ห องส ข มว ท ราคา 29,500...   More info

MBA Trial Class - Leading Organizations

17 Nov 09:00 - 16:00 17 Nov 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok School of Management Bangkok School of Management
The aim of this module is to encourage the development of knowledge, understanding and skills for strategic leadership of change. The challenges to managers/leaders seeking to...   More info

การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงาน

17 Nov 09:30 - 16:30 17 Nov 09:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Workshop การออกแบบและการปร บแก ไขพ นท เพ อการขออน ญาต สร างโรงงานขนาดเล ก ตลอดจนเตร ยมความพร อมเพ อการขอ มาตรฐานกระบวนการผล ต Primary GMP Keyword ประเภทโรงงาน และ พ นท ท...   More info

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

17 Nov 10:00 - 16:00 17 Nov 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน CU-TEP ร บรองผล 80 ( ทบทวนพ นฐานอ งกฤษ ตะล ยข อสอบรอบล าส ด CU-TEP และเก งข อสอบ ) สอนโดย อ.เบส ต วเตอร CU-TEP Reading ยอดน ยมจาก Dek-d.com อ.แพร ต วเตอร CU-TEP...   More info

งานแต่งงานคุณเมพิชชา

17 Nov 11:00 - 14:00 17 Nov 11:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Miracle Grand Convention Hotel Miracle Grand Convention Hotel
วงดนตร อค คสต ค ขนาด 3 คน พร อมช ดเคร องเส ยงรองร บแขกภายในงาน 300 คน June Golf...   More info

สันหนอกวัว

17 Nov 14:00 - 18 Nov 17:00 17 Nov 14:00 - 18 Nov 17:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
17-18 พ.ย. 61 ปล. รอคอนเฟ ร มว นท จากทางอช.เขาแหลม ปลายป น นะคะ ว นเด นทาง (16) กทม. อ ทยานแห งชาต เขาแหลม 20.00 น. พบก นท บ กซ สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทาง 02.00 น. ถ ง...   More info

งานแต่งงานคุณตั๊ก

17 Nov 19:00 - 22:30 17 Nov 19:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Mellow Garden Restaurant&Bakery Mellow Garden Restaurant&Bakery
วงดนตร อค สต คขนาด 4 คน น กร องหญ ง ก ต าร ร องชาย ค ย บอร ด กลองไฟฟ า June Golf...   More info

Bangkok Marathon 2018

18 Nov 00:00 - 06:00 18 Nov 00:00 - 06:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Bangkok Marathon 2018 Bangkok ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 42/21/10/5 km 42 km 1,000/1,500 THB 0:00 am COT 6.00 hrs 4,000 slots 21 km 700/1,200 THB 2;00 am COT 3.00 hrs 8...   More info

ลังกาหลวงเมาเท่นรัน 2018

18 Nov 05:00 - 20:00 18 Nov 05:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
ดอยลังกาหลวง ดอยลังกาหลวง
อ างอ งจาก https:/www.facebook.com/tetforthewild/posts/2004488673162333 รายละเอ ยดย งไม ออกคร...   More info

Thailand Missions Trip

18 Nov 07:00 - 27 Nov 22:00 18 Nov 07:00 - 27 Nov 22:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
  More info

Wedding Trio at Agape Garden

19 Nov 18:30 - 21:30 19 Nov 18:30 - 21:30 - Bangkok Bangkok
Agapé Garden Agapé Garden
Trio Guitar...   More info

Hero Transgender Night of Remembrance

20 Nov 21:00 - 21 Nov 02:00 20 Nov 21:00 - 21 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Hero Transgender Night of...   More info

Intercultural Training Germany

22 Nov 09:00 - 17:00 22 Nov 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Germany is Thailand’s most important trading partner among the member states of the European Union. Our intercultural training programme Doing Business with Germany will help you...   More info

STOTT Pilates® - Soft foam roller workshop

22 Nov 12:00 - 14:00 22 Nov 12:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
My Pilates Bangkok - The Pilatest My Pilates Bangkok - The Pilatest
Dynamic exercises can help develop more physical control. Flowing sequences require more endurance from the working muscles and fluid conditioning helps develop deeper connections...   More info

STOTT Pilates®- Golf conditioning on V2max workshop

22 Nov 14:30 - 16:30 22 Nov 14:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
My Pilates Bangkok - The Pilatest My Pilates Bangkok - The Pilatest
Help raise clients’ golf games to a new level with targeted STOTT PILATES exercises designed specifically on the Reformer. With a better understanding of the conditioning...   More info

The Dragon Trip Southeast Asia 2018 - Trip 8

22 Nov 17:30 - 18:00 22 Nov 17:30 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Hello everyone! Thank you for booking The Dragon Trip! We hope that you're excited to travel with us in Southeast Asia! PLEASE NOTE: some people may be starting in Bangkok on...   More info

Intercultural Training Thailand

23 Nov 09:00 - 17:00 23 Nov 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
German Thai business relations have been growing substantially in the last decade, making Thailand one of Germany s biggest trading partners in the ASEAN region. Our intercultural...   More info

สามพันโบก ผาแต้ม วัดสิรินธร ท่านละ 2999 บาท 23-25 พ.ย.61

23 Nov 20:00 - 25 Nov 23:00 23 Nov 20:00 - 25 Nov 23:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
สามพ นโบก ผาแต ม ว ดส ร นธร ท านละ 2999 บาท เด นทางว นท 5-7 ม.ค. , 9-11 ก.พ. , 23-25 ม .ค. , 20-22 เม.ย. 61, 23-25 พ.ย. ,14-16 ธ.ค.61 รวมค าใช จ ายในการเด นทางด วยรถต ว ไอพ ค...   More info

อบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์(ครรภ์คุณภาพ) Mothers Class 2018ครั้งที่11

24 Nov 08:30 - 15:00 24 Nov 08:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Nonthavej Hospital Nonthavej Hospital
เช ญร วมก จกรรมอบรมค ณภาพแม ต งครรภ (ครรภ ค ณภาพ) ประจำป 2561 ในว นเสาร ท 24 พ.ย. 2561 ต งแต เวลา 08.30-15.00 น. พบก บก จกรรมมากมาย อาท -การด แลครรภ ค ณภาพและคลอดอย างปลอดภ ย...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

24 Nov 10:00 - 16:00 24 Nov 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

SO Pool Party

24 Nov 13:00 - 21:00 24 Nov 13:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
SO Pool Party SO Pool Party
SOPoolParty Expect 8 hours of wet 'n' chill, special drink promos, plus fun peeps partying it up to the beat of mister DJs spinning their tracks for you, all these against the...   More info

คิวงาน

24 Nov 15:00 24 Nov 15:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
39...   More info

งานแต่งคุณมี่ & คุณหมู

24 Nov 21:00 - 23:00 24 Nov 21:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Hotel Once Bangkok Hotel Once Bangkok
ร ปแบบวง Quartet After พร อมเคร องเส...   More info

Big Blue Run 2018

25 Nov 05:00 - 08:00 25 Nov 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Big Blue Run 2018 Bangkok ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น TBA km เป ดร บสม ครออนไลน เร วๆ น สม ครออนไลน ได ท http:/www.bigbluerun.com/ สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www...   More info

Sathorn Square Vertical Fun Run 2018

25 Nov 05:00 25 Nov 05:00 - Bangkok Bangkok
Sathorn Square Sathorn Square
การกล บมาของ งานว งท ย งว งย งสน ก Sathorn Square Vertical Fun Run 2018 25 พฤศจ กายน 2561 @ อาคารสาทรสแควร ต ดตามข อม ลได ท https:/www.facebook.com/sathornsquaretower/ ท มา...   More info

Sathorn Square Vertical Fun Run 2018

25 Nov 06:00 - 09:00 25 Nov 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Sathorn Square Sathorn Square
Sathorn Square Vertical Fun Run 2018 Sathorn Square ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท TBA km สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com...   More info

STOTT Pilates® - Intensive Cadillac Chair and Barrels - ICCB

26 Nov 10:00 - 07 Dec 15:30 26 Nov 10:00 - 07 Dec 15:30 - Bangkok Bangkok
My Pilates Bangkok - The Pilatest My Pilates Bangkok - The Pilatest
Intensive Cadillac ICAD Nov 26th to 30th (46,500B including training material) Building on your industry knowledge and the material learned in IMP or IR you learn to design and...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

26 Nov 18:00 - 20:30 26 Nov 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

Kandy Birthday Bash

26 Nov 21:00 - 27 Nov 02:00 26 Nov 21:00 - 27 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Kandy Birthday...   More info

งานแต่งคุณหน่อง & คุณทศ

30 Nov 18:30 - 23:00 30 Nov 18:30 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Prince Palace Hotel Prince Palace Hotel
ร ปแบบวง Trio After Party พร อมเคร องเส...   More info

กอมูเล พุ่ยโค 3 วัน 2 คืน

01 Dec 06:00 - 03 Dec 09:00 01 Dec 06:00 - 03 Dec 09:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
เท ยวดอยกอม เล แจกของน องๆท โรงเร ยน และไปเท ยวดอยพ ยโค ทร ปสน กๆ บรรยากาศด ๆ ถ ายร ปสวยๆ ว นท 1-3 ธ.ค. 61 ว นเด นทาง 19.00 น. เจอก น ห างBigCสะพานควาย ออกเด นทางส แม ฮ องสอน ว   More info

Raja Ampat-Misool (ราชาอัมพัต-มิชูล)

01 Dec 06:00 - 09 Dec 23:00 01 Dec 06:00 - 09 Dec 23:00 - Bangkok Bangkok
Dive Indeed Dive Center Dive Indeed Dive Center
Raja Ampat Misool MV.Panunee 1-9 Dec 2018 9 Days 8 Nights 24 Dives Room Souite price USD 3,300 pax Room Deluxe price USD 3,000 pax Excludes: Air Ticket,( The basic fees Marine...   More info

45th RBSC Annual Hockey Festival

01 Dec 08:00 - 02 Dec 23:00 01 Dec 08:00 - 02 Dec 23:00 - Bangkok Bangkok
RBSC Polo Club RBSC Polo Club
  More info

Men's Foil Junior World Cup 2018

01 Dec 09:00 - 02 Dec 17:00 01 Dec 09:00 - 02 Dec 17:00 - Bangkok Bangkok
Fashion Island Shopping Mall Fashion Island Shopping Mall
SAT2018 : Coupe de Monde Men's Foil Junior World Cup Venue: Island Hall, 3rd Floor, Fashion Island Shopping Center, Ramindara Rd., Bangkok, THAILAND. Schedule of the...   More info

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

01 Dec 10:00 - 16:00 01 Dec 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน CU-TEP ร บรองผล 80 ( ทบทวนพ นฐานอ งกฤษ ตะล ยข อสอบรอบล าส ด CU-TEP และเก งข อสอบ ) สอนโดย อ.เบส ต วเตอร CU-TEP Reading ยอดน ยมจาก Dek-d.com อ.แพร ต วเตอร CU-TEP...   More info

Creative Wax Working workshop

01 Dec 13:00 - 08 Dec 18:00 01 Dec 13:00 - 08 Dec 18:00 - Bangkok Bangkok
Atelier Rudee Atelier Rudee
(please see English text below) เว ร คชอป Creative Wax Working ถ กออกแบบมาสำหร บบ คคลท วไป น กเร ยนน กศ กษา น กออกแบบ ช างฝ ม อ ท ต องการใช ความค ดสร างสรรค และจ นตนาการในการสร...   More info

Dreamtrips - See Sacred Temples in Bangkok

01 Dec 15:00 - 04 Dec 12:00 01 Dec 15:00 - 04 Dec 12:00 - Bangkok Bangkok
Holiday Inn Bangkok Silom Holiday Inn Bangkok Silom
About Your Trip Journey to Bangkok, a vibrant capital city full of Buddhist temples more than 400 in total. Your DreamTrip will take you to 3 culturally significant wats, from...   More info

World Aids Day

01 Dec 21:00 - 02 Dec 02:00 01 Dec 21:00 - 02 Dec 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
World Aids...   More info


© 2019 Siguez