AFCC 2018

27 Sep 08:00 - 01 Oct 00:00 27 Sep 08:00 - 01 Oct 00:00 - Bangkok Bangkok
Thai Heart Thai Heart
AFCC...   More info

Losin Catamaran 28Sep-2Oct 18

28 Sep 16:00 - 02 Oct 19:00 28 Sep 16:00 - 02 Oct 19:00 - Bangkok Bangkok
Hat Yai Hat Yai
  More info

ภูลังกา ปัว พะเยา 28-30 ก.ย.61 คนละ 2,999 บาท

28 Sep 20:00 - 23:00 28 Sep 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ภ ล งกา ป ว พะเยา คนละ 2,999 บาท ว นท 20-22 ก.ค. , 24-26 ส.ค. , 7-9 ก.ย., 28-30 ก.ย.2561 (รวมค ารถต ว ไอพ 10 ท น ง อาหาร 5 ม อ ท พ ก 1 ค น ค าธรรมเน ยมอ ทยาน ประก นภ ย...   More info

น้ำตกสายรุ้งละอองดาว

29 Sep 04:00 - 30 Sep 23:00 29 Sep 04:00 - 30 Sep 23:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นเด นทาง 19.30 น. เจอก น บ กซ สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทางส จ งหว ดระนอง ว นเสาร 06.00 น. อร ณสว สด ระนอง ร บประทานอาหารเช า (1) หล งจากน นนำท านเด นทางต อไปย งกะเปอร 08...   More info

ภูทับเบิกกรีนซีซั่น 29-30 ก.ย.61 คนละ 2,999 บาท

29 Sep 05:00 - 08:00 29 Sep 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ภ ท บเบ กกร นซ ซ น ช วงท ภ ท บเบ กสวยท ส ด คนละ 2,999 บาท ว นท 21-22 ก.ค. , 25-26 ส.ค., 8-9 ก.ย., 29-30 ก.ย.2561 (รวมค ารถต ว ไอพ 10 ท น ง อาหาร 4 ม อ ท พ ก1 ค น ค าธรรมเน ยมอ...   More info

MBA Trial Class - Managerial Accounting

29 Sep 09:00 - 16:00 29 Sep 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok School of Management Bangkok School of Management
Students will critically evaluate the informational content of financial and accounting reports and their use as a tool for appraising corporate performance. They will develop an...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

29 Sep 10:00 - 16:00 29 Sep 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

SO Pool Party

29 Sep 13:00 - 21:00 29 Sep 13:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
SO Pool Party SO Pool Party
SOPoolParty Expect 8 hours of wet 'n' chill, special drink promos, plus fun peeps partying it up to the beat of mister DJs spinning their tracks for you, all these against the...   More info

บ้านไม้ไผ่ยักษ์ แม่กลางหลวง

29 Sep 14:00 - 30 Sep 17:00 29 Sep 14:00 - 30 Sep 17:00 - Bangkok Bangkok
Samran Tour Samran Tour
บ านไม ไผ ย กษ แม กลางหลวง เราเล อกช วงปลายเด อนก นยา เพราะเป นช วงปลายฝน ฝนซาแล ว จะได ว งเล นบนค นนาก นได บ าง ช วงน นเทรลอ างกาหลวงย งเข ยวได ใจ ล นหมอก เตร ยมเส อม ฮ ดๆปถ ายร...   More info

STOTT Pilates® - Intensive Reformer – IR

01 Oct 10:00 - 12 Oct 15:30 01 Oct 10:00 - 12 Oct 15:30 - Bangkok Bangkok
My Pilates Bangkok - The Pilatest My Pilates Bangkok - The Pilatest
IR Course What you will learn: The STOTT PILATES Five Basic Principles Essential, Intermediate, Power workouts Effective use of the reformer to enhance torso stability and...   More info

Kizobasa 2018 3rd Afro Latin Festival - Official Event Page

04 Oct 20:00 - 09 Oct 02:00 04 Oct 20:00 - 09 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
KIZOBASA 2018 3rd Afro-Latin Festival Bangkok, Thailand. KIZOBASA A movement with a good cause for the lovers of music and dance ! We got you covered. (KI KIZOMBA ZO ZOUK BA...   More info

ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค 2018

05 Oct 08:00 - 07 Oct 17:00 05 Oct 08:00 - 07 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
อยากเป นหมอ...ต องลอง! เร ยนร ของจร ง 3ว น 2ค น ค ายหมอ อ นด บ 1 เม องไทย ท ได ร บความน ยมส งส ด ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส คณะแพทย ท น   More info

Bangkok 3 Day Kids Yoga Teacher Training

05 Oct 09:00 - 07 Oct 18:00 05 Oct 09:00 - 07 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
The Pilates Studio The Pilates Studio
Become a Certified Kids Yoga Teacher with Rainbow Kids Yoga This is a comprehensive certification in yoga and mindfulness practices for children and young people aged 2 to 18...   More info

ป่าบงเปียง อินทนนท์ ผาช่อ 5-7 ต.ค.61 ราคา 3,300 บาท 5-7 ตค61

05 Oct 20:00 - 23:00 05 Oct 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ป าบงเป ยง อ นทนนท ผาช อ 3 ว น 1 ค น ราคา 3,300 บาท ว นท 13-15 ก.ค., 24-26 ส.ค., 14-16 ก.ย., 5-7 ต.ค., 9-11 พ.ย.61 ราคาน รวม ค าท พ ก 1 ค น ค าอาหาร 5 ม อ ค ารถต ว ไอพ 10 ท น ง...   More info

Go Genius English Camp เปิดโลกสัตว์มหัศจรรย์ รุ่นที่ 1

06 Oct 08:00 - 08 Oct 16:00 06 Oct 08:00 - 08 Oct 16:00 - Bangkok Bangkok
Nanmeebooks Fan Nanmeebooks Fan
พ ฒนากระบวนการทางภาษาอ งกฤษผสมผสานการเร ยนร ในร ปแบบ STEM ในค าย Go Genius English Camp เป ดโลกส ตว มห ศจรรย Fantastic Beasts and where to find them ร นท 1 . ร นท 1 ว นท 6-8 ต...   More info

Creative Wax Working workshop

06 Oct 13:00 - 13 Oct 18:00 06 Oct 13:00 - 13 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
Atelier Rudee Atelier Rudee
(please see English text below) เว ร คชอป Creative Wax Working ถ กออกแบบมาสำหร บบ คคลท วไป น กเร ยนน กศ กษา น กออกแบบ ช างฝ ม อ ท ต องการใช ความค ดสร างสรรค และจ นตนาการในการสร...   More info

Dreamtrips - See Sacred Temples in Bangkok

06 Oct 15:00 - 09 Oct 12:00 06 Oct 15:00 - 09 Oct 12:00 - Bangkok Bangkok
Holiday Inn Bangkok Silom Holiday Inn Bangkok Silom
About Your Trip Journey to Bangkok, a vibrant capital city full of Buddhist temples more than 400 in total. Your DreamTrip will take you to 3 culturally significant wats, from...   More info

Fit Your Bone Run For Healthy Bone 2018

07 Oct 05:00 - 08:00 07 Oct 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Fit Your Bone Run For Healthy Bone 2018 TBC ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น TBA km สม ครออนไลน ได ท TBC สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/fityourbone/ ท มา...   More info

ไตร : Bikezone Junior Tri Dash Bangkok additional 2018

07 Oct 07:00 - 16:00 07 Oct 07:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangpoo Golf & Sport Club Bangpoo Golf & Sport Club
ไตร : Bikezone Junior Tri Dash Bangkok additional 2018 จ ดว นท : 7 ต ลาคม 2561 สถานท : Bangpoo Golf & Sports ระยะทาง : แบ งเป น 4 ร นอาย 9-10 ป ว ายน ำ 200m , ป นจ กรยาน 5km , ว...   More info

Dreamtrips - Experience Enchanting Bangkok

07 Oct 14:00 - 10 Oct 12:00 07 Oct 14:00 - 10 Oct 12:00 - Bangkok Bangkok
Compass SkyView Hotel Compass SkyView Hotel
About Your Trip Overflowing with character and charm, Bangkok, Thailand, mesmerizes with sights and sounds that inspire the senses. Get ready to discover some of the city’s best...   More info

การออกแบบและการปรับแก้ไขพื้นที่เพื่อการขออนุญาตสร้างโรงงาน

10 Oct 09:30 - 16:30 10 Oct 09:30 - 16:30 - Bangkok Bangkok
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
Workshop การออกแบบและการปร บแก ไขพ นท เพ อการขออน ญาต สร างโรงงานขนาดเล ก ตลอดจนเตร ยมความพร อมเพ อการขอ มาตรฐานกระบวนการผล ต Primary GMP Keyword ประเภทโรงงาน และ พ นท ท...   More info

NCOD National Coming Out Day

11 Oct 21:00 - 12 Oct 02:00 11 Oct 21:00 - 12 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
National Coming Out...   More info

ค่ายปั้นหมอ 4 ภาค 2018

12 Oct 08:00 - 14 Oct 17:00 12 Oct 08:00 - 14 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
อยากเป นหมอ...ต องลอง! เร ยนร ของจร ง 3ว น 2ค น ค ายหมอ อ นด บ 1 เม องไทย ท ได ร บความน ยมส งส ด ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส คณะแพทย ท น   More info

ถ่ายภาพนิ่งในงานแต่งคุณเหรียญ

13 Oct 05:00 - 08:00 13 Oct 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
AP focus Photo Studio AP focus Photo Studio
ถ ายภาพน งในงานแต งค ณเหร ยญ (ม ดจำแล ว 3000) 14 2 เช า-เย นว นอาท ตย ท 22 มกราคม 60 5:00-22:00 น. ออกจากกทม. 1:30 น. ช างภาพสองคน พร อมผ ช วย งานเย น ปร นท ร ป 200 ใบ ชนะว ชร...   More info

YOS Dive Lembeh, 13-20 October 2018

13 Oct 08:00 - 20 Oct 17:00 13 Oct 08:00 - 20 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
HappyDive Dot Net HappyDive Dot Net
7D/6N Dive Package (5 days diving): 15 Dives 1. Stay at Standard room (Garden view room) : USD 1.174,-person based on twin sharing, 2. Stay at Beach view room : USD 1.268,-person...   More info

Master of Arts in Education (MAEdu) Trial Class

13 Oct 09:00 - 16:00 13 Oct 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok School of Management Bangkok School of Management
Technology can be a powerful tool for transforming learning. It can help affirm and advance relationships between educators and students, reinvent our approaches to learning and...   More info

Life Purpose Course, HUBBA Ekamai Bangkok. October 13-15, 2018

13 Oct 09:30 - 15 Oct 18:00 13 Oct 09:30 - 15 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
The Life Purpose course delivers a very powerful and effective life coaching framework to support both personal and professional transformation in a very short period of time...   More info

Cuttlebone Casting workshop

13 Oct 13:00 - 18:00 13 Oct 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Atelier Rudee Atelier Rudee
Please see English text below การหล อเคร องประด บโลหะด วยกระดองปลาหม กเป นว ธ การหล อแบบโบราณ ด วยการแกะร ปทรงท ต องการลงในเน อกระดองปลาหม กเพ อใช เป นเบ า จากน นจ งหลอมโลหะแล ว   More info

ทริป Maldives standard route 13-20 ตค 61 ลางาน 4 วัน

13 Oct 14:00 - 20 Oct 17:00 13 Oct 14:00 - 20 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
ทร ป Maldives standard route 13-20 ตค 61 ลางาน 4 ว น Mv marselia ห อง seaview พ เศษ 63500 ปกต 75500 บาท บาท ม 2 ห อง ห อง standard room พ เศษ 55500 บาท ปกต 67500 บาท ม 8 ห อง...   More info

Arrest me Mr Policeman

13 Oct 21:00 - 14 Oct 02:00 13 Oct 21:00 - 14 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Naional Police...   More info

Punica at มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23

17 Oct 06:00 - 28 Oct 21:00 17 Oct 06:00 - 28 Oct 21:00 - Bangkok Bangkok
Queen Sirikit National Convention Center Queen Sirikit National Convention Center
รอต ดตามรายละเอ ยดนะเจ...   More info

ทัวร์ปากีสถาน autumn : 17-28 Oct / 19-30 Oct 2018

17 Oct 19:00 - 28 Oct 06:25 17 Oct 19:00 - 28 Oct 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
ว นท หน ง กร งเทพ อ สลามาบ ด 16.00 น. พบก นท สนามบ นส วรรณภ ม ช น 4 ประต 4-5 เคาท เตอร D สายการบ นไทย นำท านเช คอ น โหลดกระเป าส มภาระ 18.45 น. เด นทางส อ สลามาบ ดด วยเท ยวบ น TG...   More info

International Congress 2018

18 Oct 09:00 - 20 Oct 04:00 18 Oct 09:00 - 20 Oct 04:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
The International Congress 2018 is a massive attempt by the Association of Scientists, Developers and Faculties. This aims at the higher end quality selection of the paper. At a...   More info

Tailandia Increible

18 Oct 17:00 - 31 Oct 20:00 18 Oct 17:00 - 31 Oct 20:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
El sudeste Asiatico es considerado uno de los destinos mas autenticos y unicos del planeta. Su gente, su geografia y su comida ha inspirado a miles de personas a visitar este...   More info

The Dragon Trip Southeast Asia 2018 - Trip 7

18 Oct 17:30 - 18:00 18 Oct 17:30 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Hello everyone! Thank you for booking The Dragon Trip! We hope that you're excited to travel with us in Southeast Asia! PLEASE NOTE: some people may be starting in Bangkok on...   More info

Leh Ladak, India 19-24 October 2018

19 Oct 11:00 - 22 Oct 14:00 19 Oct 11:00 - 22 Oct 14:00 - Bangkok Bangkok
Trekker Tripper by Gikky Trekker Tripper by Gikky
ขอเท ยวเลห สำหร บผ ท ม ว นลาน อยก นนะคะ ต ดเส นทางมะนาล ออกไปก อน จ งขอปร บเปล ยนด งน นะคะ โปรแกรมคราวๆนะคะ (อาจปร บเปล ยนเส นทางได ) 1. ว นท 18 ตค 18 น ดเจอก นท ส วรรณภ ม เวลา...   More info

ทัวร์ปากีสถาน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 19 - 30 Oct 18

19 Oct 19:00 - 30 Oct 06:25 19 Oct 19:00 - 30 Oct 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
สอบถามรายการเด นทางได ท บร ษ ท ทร ปด ด ดอทคอม 021753295-6 Line : ammarch09 Skype : ammarch09@hotmail.com email : : ammarch09@gmail.com WhatsApp...   More info

เชียงราย ดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง 19-21 ต.ค.61 ราคา 3,600 บาท

19 Oct 19:00 - 22:00 19 Oct 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
เช ยงราย ดอยต ง ไร ชาฉ ยฟง ไร บ ญรอด ท านละ 3,600 บาท ว นท 23-25 ม .ค., 18-20 พ.ค., 20-22 ก.ค., 21-23 ก.ย., 19-21 ต.ค., 14-16 ธ.ค.61 สนใจจองหร อสอบถามเพ มเต ม พาเท ยวเลย โทร...   More info

Spirit Day wear purple Against Bullying

19 Oct 21:00 - 20 Oct 02:00 19 Oct 21:00 - 20 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Spirit Day Wear Purple against...   More info

Thaiföld - Kambodzsa - India

20 Oct 08:00 - 03 Nov 07:00 20 Oct 08:00 - 03 Nov 07:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
A túra november 4-ig tart, a facebook nem engedi, csak 3-ig az eseményt. !! 2 hely maradt !! Infók itt: http:/utazzindiaba.hu/thaifold-kambodzsa-india...   More info

Anilao with Mayumi resort

20 Oct 08:00 - 24 Oct 17:00 20 Oct 08:00 - 24 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
HappyDive Dot Net HappyDive Dot Net
Duration: 20-24 Oct 2017 Resort: Mayumi resorts Package price: USD 750 per diver Includes: 4 nights twin-share accommodation 3 meals daily airport resort airport transfers 12...   More info

Inner Foundation Course, HUBBA Ekamai, October 20-23, 2018

20 Oct 09:30 - 23 Oct 18:00 20 Oct 09:30 - 23 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
The Inner Foundation course delivers a revolutionary healing and educational framework of knowledge to develop self-awareness and personal power. The course is designed to be fun...   More info

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

20 Oct 10:00 - 16:00 20 Oct 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน CU-TEP ร บรองผล 80 ( ทบทวนพ นฐานอ งกฤษ ตะล ยข อสอบรอบล าส ด CU-TEP และเก งข อสอบ ) สอนโดย อ.เบส ต วเตอร CU-TEP Reading ยอดน ยมจาก Dek-d.com อ.แพร ต วเตอร CU-TEP...   More info

งานแต่งคุณกันต์ & นิคส์

20 Oct 18:30 - 23:00 20 Oct 18:30 - 23:00 - Bangkok Bangkok
โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ ไทย โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพ ไทย
ร ปแบบวง Trio B After Party พร อมเคร องเส...   More info

ทัวร์ปากีสถาน Autumn 20 Oct - 1 Nov 18 : Skardu - Hunza

20 Oct 19:00 - 01 Nov 06:25 20 Oct 19:00 - 01 Nov 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
ว นท หน ง 20 ต.ค. 61 : กร งเทพ อ สลามาบ ด 16.00 น. พบก นท สนามบ นส วรรณภ ม ช น 4 ประต 4-5 เคาท เตอร D สายการบ นไทย นำท านเช คอ น โหลดกระเป าส มภาระ 19.00 น. เด นทางส อ สลามาบ ดด...   More info

HAVE A NICE BEAT

20 Oct 23:00 - 21 Oct 03:00 20 Oct 23:00 - 21 Oct 03:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
ANGEL DJ will performance! Please note this event is 18 and over. Listen to ANGEL DJ: https:/soundcloud.com/theangeldj Watch ANGEL DJ: https:/www.youtube.com/c/AngelDJofficial...   More info

Thailand Paradise Escape Retreat October 2018

21 Oct 00:00 - 31 Oct 04:00 21 Oct 00:00 - 31 Oct 04:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
THAILAND PARADISE ESCAPE by SYR October 21-31st, 2018 3 Destinations... Reserve by April 20th for EARLY BOOKING DISCOUNT $150 OFF Bangkok Discover a city full of golden temples...   More info

วิ่ง : สะพานมอญ มินิ ฮาล์ฟมาราธอน 2018

21 Oct 05:00 - 09:00 21 Oct 05:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สะพานมอญ สังขละบุรี สะพานมอญ สังขละบุรี
ว ง : สะพานมอญ ม น ฮาล ฟมาราธอน 2018 จ ดว นท : 21 ต ลาคม 2561 สถานท : จ ดชมว วสะพานมอญ เทศบาลว งกะ จ.กาญจนบ ร ระยะทาง : 21K , 10K , 5K ราคา : 690 บาท , 590 บาท , 490 บาท ต ดต...   More info

National Naughty Nurses Day

21 Oct 21:00 - 22 Oct 02:00 21 Oct 21:00 - 22 Oct 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
National Nurses...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

22 Oct 18:00 - 20:30 22 Oct 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

Churairat Piano Competition 2018

23 Oct 08:00 - 26 Oct 18:00 23 Oct 08:00 - 26 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
Churairat Piano Competition 2018 โรงเร ยนดนตร จ ไรร ตน ในนามต วแทนสอบ ABRSM ประเทศไทย ขอเช ญชวนผ ท กำล งเตร ยมต วสอบ ABRSM หร อท ได สอบผ านไปแล ว เข าร วมก จกรรมการแข งข นเป ยโนท...   More info

ทริป Lembeh พร้อม workshop with glenyong

24 Oct 01:00 - 29 Oct 04:00 24 Oct 01:00 - 29 Oct 04:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
ว นท 23/10/18 เด นทางจากส วรรณภ ม ถ งส งคโปร แล วเข าเช คอ นรร. พ กค างค นส งคโปร 1 ค น (ค าใช จ ายไม รวมในรายการ) 24/10/18 : 7.30เช คอ นท เคาน เตอร สายการบ น SilkAir 13.05...   More info

จางเจียเจี้ย หุบเขาอวตาร ประตูสวรรค์ เมืองโบราณเฟิงหวง ฉางซา

24 Oct 13:00 - 28 Oct 16:00 24 Oct 13:00 - 28 Oct 16:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นแรก กร งเทพ ฉางซา อ หล งหยวน 04.00 น. พบก นท สนามบ นดอนเม อง อาคาร 1 ช น 3 เคาน เตอร สายการบ นแอร เอเช ย 07.30 น. ออกเด นทางส เม องฉางซา ประเทศจ น เท ยวบ น FD540 12.10 น. ถ งเม...   More info

IFSEC Southeast Asia

25 Oct 09:00 - 27 Oct 17:00 25 Oct 09:00 - 27 Oct 17:00 - Bangkok Bangkok
SILMO Bangkok SILMO Bangkok
The region’s leading security, fire and safety event will take place in Bangkok for the first time this coming 25 27 October 2018. IFSEC Southeast Asia Bangkok Edition will serves...   More info

ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 9 พระธาตุนครพนม 26-28 ต.ค. ราคา 2999 บาท

26 Oct 19:00 - 22:00 26 Oct 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ไหว พระธาต ประจำว นเก ด 9 พระธาต นครพนม สกลนคร ท านละ 2999 บาท ว นท 19-21 ม.ค. , 23-25 ก.พ. 61, 8-10 ม .ย., 24-26 ส.ค., 26-28 ต.ค., 9-11 พ.ย., 7-9 ธ.ค.61 สนใจจองหร อสอบถามเพ...   More info

คำชะโนด ถ้ำดินเพียง พระธาตุบังพวน 26-27 ต.ค.61 ราคา 3500 บาท

26 Oct 21:00 - 27 Oct 00:00 26 Oct 21:00 - 27 Oct 00:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
คำชะโนด ถ ำด นเพ ยง พระธาต บ งพวน ว ดผาตากเส อ ตามรอยพญานาคจ ดเต ม พร อมของไหว และทำพ ธ ถ กต อง คนละ 3,500 บาท ว นท 23-25 ก.พ., 16-18 ม .ค., 27-29 เม.ย., 2561, 8-10 ม .ย., 24...   More info

มัณฑะเลย์ - พุกาม

26 Oct 21:00 - 28 Oct 00:00 26 Oct 21:00 - 28 Oct 00:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
26-28 ต.ค. 61 ร บ 15 ท านเท าน น ว นแรก 08.30 น. พบก นท สนามบ นดอนเม อง อาคาร 1 ขาออก ช น 2 ประต 1 เคาท เตอร สายการบ นไทยแอร เอเช ย Thai Air Asia (FD) โดยม เจ าหน าท อำ   More info

ทัวร์ปากีสถาน Autumn ช่วงพีค 27 Oct - 6 Nov 2018

27 Oct 00:00 - 06 Nov 06:25 27 Oct 00:00 - 06 Nov 06:25 - Bangkok Bangkok
ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com" ปากีสถาน คาราโครัม เที่ยวและถ่ายภาพ โดย Tripdeedee.com"
27 ต.ค. 6 พ.ย. 61 : ช วงน เป นช วงท Hunza Valley ม ส ส นสวยงามท ส ดแล วคะ สอบถามรายการเด นทางได ท บร ษ ท ทร ปด ด ดอทคอม 021753295-6 Line : ammarch09 Skype : ammarch09@hotmail...   More info

CLUE KIT Preview

27 Oct 09:00 - 17:00 27 Oct 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
PRANA Consulting PRANA Consulting
CLUE KIT Preview ร นท 4: ว นท 27 ต ลาคม 2561 เวลา: 9:00-17:00 น. สถานท : โรงแรมแมร ออท ส ข มว ท 24 ช น 2 ห องส ข มว ท ราคา 5,500 บาท พ เศษ! ราคา Early Bird 4,500 บาท/คน หร อ 7...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

27 Oct 10:00 - 16:00 27 Oct 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

Hard Rock Cafe Bangkok "Pin Fest"

27 Oct 10:45 - 16:00 27 Oct 10:45 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok Hard Rock Cafe Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok is proud to welcome pin collectors back to Bangkok for Pin Fest. There is a fee of THB 1,700.-for attendees. This covers an event tee, participant pin...   More info

SO Pool Party

27 Oct 13:00 - 21:00 27 Oct 13:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
SO Pool Party SO Pool Party
SOPoolParty Expect 8 hours of wet 'n' chill, special drink promos, plus fun peeps partying it up to the beat of mister DJs spinning their tracks for you, all these against the...   More info

เขาหลวงสุโขทัย

27 Oct 15:00 - 28 Oct 18:00 27 Oct 15:00 - 28 Oct 18:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นเด นทาง กร งเทพฯ ส โขท ย 20.00 น. เจอก นท บ กซ สะพานควาย เม อท กท านพร อมแล วออกเด นทาง ว นแรก ท ทำการอ ทยาน พ ช ตเขาหลวง ชมพระอาท ตย อ สดง ถ งท ทำการอ ทยานแต เช าตร ทำธ ระส ว   More info

Bangkok 10K International Run 2018

28 Oct 05:00 - 08:30 28 Oct 05:00 - 08:30 - Bangkok Bangkok
United Nations in Thailand United Nations in Thailand
Bangkok 10K International Run 2018 10.7/5.5 km ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น รายละเอ ยดงานคร บ 10.7 km 400 THB 5:00 am 5.5 km 300 THB 5:30 am สม ครออนไลน ได ท http...   More info

วิ่ง : Bangkok 10K International Run ครั้งที่ 29

28 Oct 05:30 - 11:00 28 Oct 05:30 - 11:00 - Bangkok Bangkok
UN องค์การสหประชาชาติ UN องค์การสหประชาชาติ
ว ง : Bangkok 10K International Run คร งท 29 จ ดว นท : 28 ต ลาคม 2561 สถานท : หน าองค การสหประชาชาต ถ.ราชดำเน น ประเภทการแข งข น Mini Marathon 10 Km. Fun Run 5.5 Km. Mara-fun for...   More info

Wedding คุณจิน & คุณโจ้

28 Oct 08:00 - 12:00 28 Oct 08:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
บ้านเรือนไทยอ่อนนุช บ้านเรือนไทยอ่อนนุช
งานเช...   More info

อบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์(ครรภ์คุณภาพ) Mothers Class 2018ครั้งที่10

28 Oct 08:30 - 15:00 28 Oct 08:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Nonthavej Hospital Nonthavej Hospital
เช ญร วมก จกรรมอบรมค ณภาพแม ต งครรภ (ครรภ ค ณภาพ) ประจำป 2561 ในว นอาท ตย ท 28 ต.ค. 2561 ต งแต เวลา 08.30-15.00 น. พบก บก จกรรมมากมาย อาท -การด แลครรภ ค ณภาพและคลอดอย างปลอดภ ย...   More info

2018 UCI MTB Eliminator World Cup - Bangkok (THA)

28 Oct 10:00 - 18:00 28 Oct 10:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Central World (เซนทรัลเวิร์ล) Central World (เซนทรัลเวิร์ล)
Round 7 of the 2018 UCI MTB Eliminator World Cup in Bangkok (THA...   More info

คอร์สเรียน Cu-Tep รับรองผล 80

29 Oct 18:00 - 20:30 29 Oct 18:00 - 20:30 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน CU-TEP ร บรองผล 80 ( ทบทวนพ นฐานอ งกฤษ ตะล ยข อสอบรอบล าส ด CU-TEP และเก งข อสอบ ) สอนโดย อ.เบส ต วเตอร CU-TEP Reading ยอดน ยมจาก Dek-d.com อ.แพร ต วเตอร CU-TEP...   More info

BPW International Asia-Pacific Regional Conference 2018

30 Oct 08:00 - 01 Nov 22:00 30 Oct 08:00 - 01 Nov 22:00 - Bangkok Bangkok
Grand Hyatt Erawan Bangkok Grand Hyatt Erawan Bangkok
Business and Professional women members of BPW in Asia-Pacific and World-wide are invite to attend BPW International Asia-Pacific Regional Conference 2018 (APRC 2018) under the...   More info

in-cosmetics Asia 2018 Conference & Exhibition

30 Oct 10:00 - 01 Nov 17:00 30 Oct 10:00 - 01 Nov 17:00 - Bangkok Bangkok
BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre ไบเทค บางนา
The exhibition brings over 400 international exhibitors of ingredients, fragrances, lab equipment, testing and regulatory solutions with over 10,300 Asia Pacific personal care...   More info

CinDragula II - virgin sacrifice

31 Oct 21:00 - 01 Nov 02:00 31 Oct 21:00 - 01 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
CinDragula...   More info

ทริปอันดามันใต้ วันที่ 2-7 พย 18ดำน้ำ 4 วัน 15 dives

02 Nov 01:00 - 07 Nov 01:00 02 Nov 01:00 - 07 Nov 01:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
ทร ปอ นดาม นใต ระหว างว นท 2-7 nov 18 ดำน ำ 4 ว น 15 dives ว นท 2 nov 18 เด นทางถ งเร อ ฐาปนา 1 รบกวนเด นทางไฟลท บ นไม เก น 19.00 ท ม ว นกล บ 7 nov 18รบกวนจองไฟลท หล งเท ยงไป   More info

ดอยหนอก ดอยหลวงพะเยา

02 Nov 06:00 - 04 Nov 22:00 02 Nov 06:00 - 04 Nov 22:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
2-4 พ.ย. 61 เด นทางค นว นท 1 ว นเด นทาง (1) 19.30 น. พร อมก นท Big C สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทางไป จ.ลำปาง ว นแรก (2) เช า ทำธ ระส วนต ว ร บประทานอาหารเช า (1) พบเจ าห   More info

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล 7.0

03 Nov 10:00 - 16:00 03 Nov 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน IELTS ร บรองผล 7.0 สอนโดย อ.ฟ วส เก ยรต น ยม ธรรมศาสตร , อ.โวว า ต วเตอร IELTS ยอดน ยม จาก Dek-d.com เร มเร ยน ว นท 3 พ.ย. 2018 2 ธ.ค. 2018 รอบ ส.-อา. เวลา 10:00 16...   More info

BASIC Photography 2018

03 Nov 11:00 - 18:00 03 Nov 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว
ส ทธ พ เศษ!! สำหร บล กค าเว ลด คาเมร าท ซ อส นค า DSLR , Mirrorless , Lens , Flash ม ส ทธ เข าร วมอบรมหล กส ตร หล กการถ ายภาพเบ องต น สำหร บล กค าเว ลด คาเมร า ท สนใจก จกรรม...   More info

ดอยหนอก ดอยหลวงพะเยา

03 Nov 11:00 - 04 Nov 14:00 03 Nov 11:00 - 04 Nov 14:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ร บแค 9 ท าน ว นเด นทาง 19.30 น. พร อมก นท Big C สะพานควาย เม อพร อมแล วออกเด นทางไป จ.ลำปาง ว นแรก เช า ทำธ ระส วนต ว ร บประทานอาหารเช า (1) พบเจ าหน าท และล กหาบ จ ดเตร...   More info

Creative Wax Working workshop

03 Nov 13:00 - 10 Nov 18:00 03 Nov 13:00 - 10 Nov 18:00 - Bangkok Bangkok
Atelier Rudee Atelier Rudee
(please see English text below) เว ร คชอป Creative Wax Working ถ กออกแบบมาสำหร บบ คคลท วไป น กเร ยนน กศ กษา น กออกแบบ ช างฝ ม อ ท ต องการใช ความค ดสร างสรรค และจ นตนาการในการสร...   More info

Dreamtrips - See Sacred Temples in Bangkok

03 Nov 15:00 - 06 Nov 12:00 03 Nov 15:00 - 06 Nov 12:00 - Bangkok Bangkok
Holiday Inn Bangkok Silom Holiday Inn Bangkok Silom
About Your Trip Journey to Bangkok, a vibrant capital city full of Buddhist temples more than 400 in total. Your DreamTrip will take you to 3 culturally significant wats, from...   More info

งานแต่งคุณหญิง & คุณปุ่น

03 Nov 18:30 - 23:00 03 Nov 18:30 - 23:00 - Bangkok Bangkok
VIVACE Wedding Hall VIVACE Wedding Hall
ร ปแบบวง Quartet After...   More info

Loi Gaythong TraDitional

03 Nov 21:00 - 04 Nov 02:00 03 Nov 21:00 - 04 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Loi...   More info

CU SCI RUN 101

04 Nov 05:00 04 Nov 05:00 - Bangkok Bangkok
Chulalongkorn University Chulalongkorn University
CU SCI RUN 101 จ ดว นท 4 พฤศจ กายน 2561 สถานท จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ระยะทาง 10.5K , 3.5K โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท Facebook : ว ทยา จ   More info

CU SCI RUN 101

04 Nov 06:00 - 09:00 04 Nov 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Chulalongkorn University Chulalongkorn University
CU SCI RUN 101 Chulalongkorn University ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10.5/3.5 km 10.5 km TBA THB TBA am 3.5 km TBA THB TBA am สม ครออนไลน ได ท TBC สอบถามข อม ลเพ มเต...   More info

BASIC Photography 2018

04 Nov 11:00 - 18:00 04 Nov 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว เวิลด์ คาเมร่า เซ็นเตอร์ ลาดพร้าว
ส ทธ พ เศษ!! สำหร บล กค าเว ลด คาเมร าท ซ อส นค า DSLR , Mirrorless , Lens , Flash ม ส ทธ เข าร วมอบรมหล กส ตร หล กการถ ายภาพเบ องต น สำหร บล กค าเว ลด คาเมร า ท สนใจก จกรรม...   More info

Exotic Thailand

04 Nov 16:00 - 17 Nov 16:30 04 Nov 16:00 - 17 Nov 16:30 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Thailand, the country of smiles, is one of the dream destinations for motorcyclists everywhere. In Thailand you’ll find gems such as the Mae Hon Song Loop, known as one of the 10...   More info

วันแรกของการเรียน เทอม 6/2018

05 Nov 10:00 - 21:00 05 Nov 10:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Baptist Student Center Baptist Student Center
ว นแรกของการเร ยน เทอม 6/2018 เร ยน 5 พฤศจ กายน 15 ธ นวาคม พบก นใหม ป...   More info

Toon Sir ManaGer Birthday

05 Nov 20:00 - 06 Nov 02:00 05 Nov 20:00 - 06 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
  More info

Khun Toon's Birthday Bash

05 Nov 21:00 - 06 Nov 02:00 05 Nov 21:00 - 06 Nov 02:00 - Bangkok Bangkok
The Stranger Bar The Stranger Bar
Khun Toon's Birhday...   More info

2018 BNI Global Convention

07 Nov 07:00 - 10 Nov 17:00 07 Nov 07:00 - 10 Nov 17:00 - Bangkok Bangkok
Centara Grand and Bangkok Convention Center At Central World Centara Grand and Bangkok Convention Center At Central World
2018 BNI Global Convention: 7 10 November 2018 in Bangkok, Thailand BNI’s Global Convention is an extraordinary event for BNI Leaders from around the world to connect with one...   More info

Event เกิน 1 ปี

07 Nov 12:30 - 10 Nov 12:30 07 Nov 12:30 - 10 Nov 12:30 - Bangkok Bangkok
SJ Infinite SJ Infinite
  More info

ดำน้ำ อันดามันเหนือ 8-11 พฤศจิกายน 2561

07 Nov 21:00 - 12 Nov 12:00 07 Nov 21:00 - 12 Nov 12:00 - Bangkok Bangkok
SeasunScuba เรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ SeasunScuba เรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ
ทร ปดำน ำ อ นดาม นเหน อ SImilan บอน ตาช ย ร เชร ว ส ม ล น -ว นท (7)-8-9-10-11-(12) พฤศจ กายน 2561 -ดำน ำ 4 ว น 15 dives -เร อ : ฟ าใส MVFahsai ราคา : 15,500 บาท ต ดต อจองทร ป...   More info

ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 9 พระธาตุนครพนม 9-11 พ.ย ราคา 2999 บาท

09 Nov 19:00 - 22:00 09 Nov 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ไหว พระธาต ประจำว นเก ด 9 พระธาต นครพนม สกลนคร ท านละ 2999 บาท ว นท 19-21 ม.ค. , 23-25 ก.พ. 61, 8-10 ม .ย., 24-26 ส.ค., 26-28 ต.ค., 9-11 พ.ย., 7-9 ธ.ค.61 สนใจจองหร อสอบถามเพ...   More info

ป่าบงเปียง อินทนนท์ ผาช่อ 9-11 พ.ย.61 ราคา 3,300 บาท

09 Nov 20:00 - 23:00 09 Nov 20:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ป าบงเป ยง อ นทนนท ผาช อ 3 ว น 1 ค น ราคา 3,300 บาท ว นท 13-15 ก.ค., 24-26 ส.ค., 14-16 ก.ย., 5-7 ต.ค., 9-11 พ.ย.61 ราคาน รวม ค าท พ ก 1 ค น ค าอาหาร 5 ม อ ค ารถต ว ไอพ 10 ท น ง...   More info

คำชะโนด ถ้ำดินเพียง พระธาตุบังพวน 9-11พ.ย.ราคา 3500 บาท

09 Nov 21:00 - 10 Nov 00:00 09 Nov 21:00 - 10 Nov 00:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
คำชะโนด ถ ำด นเพ ยง พระธาต บ งพวน ว ดผาตากเส อ ตามรอยพญานาคจ ดเต ม พร อมของไหว และทำพ ธ ถ กต อง คนละ 3,500 บาท ว นท 23-25 ก.พ., 16-18 ม .ค., 27-29 เม.ย., 2561, 8-10 ม .ย., 24...   More info


© 2018 Siguez