Let’s dive together at Satthahip

28 Apr 05:00 - 21:00 28 Apr 05:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
PIER 49 Hostel PIER 49 Hostel
Fun dive at Same-san, Chonburi Date: 28 April 2018 Time: 05:00 AM 09:00 PM Price: 3000thb/2dive/day Price included -Transfer from Bangkok -Tank, weight, weight belt -Lunch...   More info

เที่ยวสังขละ ชมน้ำตก ล่องแพหมู่บ้านกะเหรี่ยง

28 Apr 06:00 - 29 Apr 21:00 28 Apr 06:00 - 29 Apr 21:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นเด นทาง กร งเทพ ส งขละบ ร 20.00 น. พร อมก น ณ จ ดน ดหมาย เม อพร อมแล วออกเด นทางม งหน าส เม องส งขละบ ร จ.กาญจนบ ร ว นแรก ใส บาตรรสะพานมอญ หม บ านกะเหร ยง เท ยวน ำตก ล...   More info

Trip สุด Exclusive ไปกับ Triumph Bangna @จันทบุรี

28 Apr 06:00 - 29 Apr 15:00 28 Apr 06:00 - 29 Apr 15:00 - Bangkok Bangkok
จันทบุรี จันทบุรี
Trip ส ดพ เศษสำหร บชาว Triumph Bangna ทร ป 2 ว น 1 ค น ในว นท 28-29 เมษายน 2018 เด นทางท องเท ยว ณ.จ งหว ดจ นทบ ร แวะถ ายร ปสวยๆ บนสะพานแหลมส งห ท ต ดอ นด บความสวยท ส ดในประเทศ...   More info

พิธีหมั้นหมาย+พิธีฉลองมงคลสมรส (เที่ยง)

28 Apr 06:00 - 14:00 28 Apr 06:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
  More info

"I Tri Like a Girl" & "Gentlemen Tri" Triathlon Workshop by Kom-Kom, Apr...

28 Apr 06:30 - 16:00 28 Apr 06:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangpoo Golf & Sport Club Bangpoo Golf & Sport Club
I Tri Like a Girl & Gentlemen Tri Triathlon Workshop by Kom-Kom B&B Outdoor Sports, TriHub, และ Bike Zone ร วมม อก นจ ด Workshop ไตรก ฬาสำหร บน กก ฬาท กเพศท กว ยท กำล งส   More info

โรงบ่มอารมณ์สุข สร้างสีสันให้บ้านเต่า

28 Apr 07:00 - 19:30 28 Apr 07:00 - 19:30 - Bangkok Bangkok
โรงบ่มอารมณ์สุข โรงบ่มอารมณ์สุข
โรงบ มอารมณ ส ข สร างส ส นให บ านเต า ตอน โลกสวยด วยน ำใจห วงใยระบายร กษ บ านน องเต า ก จกรรม : ว นเสาร ท ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ต งแต เพลา : ๐๗.๐๐ น. ถ งเวลา เย น ก จกรรม : ไปเช า เย   More info

Shredded 18 | Season 2

28 Apr 08:00 - 11 May 23:00 28 Apr 08:00 - 11 May 23:00 - Bangkok Bangkok
The LAB The LAB
Bangkok's most successful 5-week transformation program is back! Season 2 starting . We boast proven results and positive feedback from past-Shredded members who love the...   More info

อบรม หลักสูตร การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ; บริเวณสถานพยาบาล

28 Apr 08:30 - 29 Apr 16:30 28 Apr 08:30 - 29 Apr 16:30 - Bangkok Bangkok
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
ม CPD 18 ห   More info

Efin สายลับจับหุ้นเด็ด 2018

28 Apr 08:30 - 12:30 28 Apr 08:30 - 12:30 - Bangkok Bangkok
อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
สำน กข าวอ ไฟแนนซ ไทย หร อ efinanceThai ขอเช ญท กท านท สนใจในเร องห นเข าร วมสะกดรอยห นไปพร อม ๆ ก น ก บน กว เคราะห ช อด ง เพ อส บค นหาห นเด น ห นเด ด รอร บทร พย EEC และมาไข   More info

Chromania Grammar Challenge (Near BTS Silom)

28 Apr 09:00 - 28 Oct 17:30 28 Apr 09:00 - 28 Oct 17:30 - Bangkok Bangkok
BB Comeeting Space BB Comeeting Space
เร ยนแกรมม าสไตล เล น แต เน นเน อหาแบบจ ดเต มภายใน 2 ว น ด วยเกมกระดาน Chromania Grammar by Ace Learning แถมได ล นท นการศ กษา พร อมใบประกาศน ยบ...   More info

SC Park "Wedding Fair 2018"

28 Apr 09:00 - 29 Apr 19:00 28 Apr 09:00 - 29 Apr 19:00 - Bangkok Bangkok
SC Park Hotel SC Park Hotel
โรงแรมเอสซ ปาร ค เช ญว าท ค บ าวสาวท วางแผนเตร ยมงานว วาห เข าร วมงาน SC Park Wedding Fair 2018 พบก บ wedding showcase ท จำลองบรรยากาศและการตกแต งเสม อนเป นว นงานของค ณ พร...   More info

ปรับสมดุลให้สุขด้วย "ฮวงจุ้ย"

28 Apr 09:00 - 29 Apr 16:30 28 Apr 09:00 - 29 Apr 16:30 - Bangkok Bangkok
prop2morrow prop2morrow
ถ าค ณค ดว า 'ฮวงจ ย' น นค อ คำตอบของความส ขและความสำเร จของการใช ช ว ต คอร สน ม คำตอบ... ปร บสมด ลให ส ขด วยฮวงจ ย โดย อาจารย ป ย Wave Riders น กลงท น ท เช ยวชาญในการใช...   More info

Corporate Innovation Bootcamp Batch VIII

28 Apr 09:00 - 29 Apr 16:30 28 Apr 09:00 - 29 Apr 16:30 - Bangkok Bangkok
RISE Accelerator RISE Accelerator
Corporate Innovation Bootcamp: นว ตกรรมองค กรสร างได หากการปร บให ท นโลกด จ ท ล และการหน พ นจากการถ ก Disrupt จากค แข งรอบท ศทาง และ การสร าง Innovation ใหม ๆ เป นเร องยาก อย าปล...   More info

Business Strategy in Digital Age

28 Apr 09:00 - 29 Apr 18:00 28 Apr 09:00 - 29 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
Courtyard by Marriott Bangkok Courtyard by Marriott Bangkok
เร ยนร เร อง กลย ทธ ธ รก จ...ในย คด จ ท ล สอนโดย อาจารย ดำรงค พ ณค ณ . ว นท 28-29 เมษายน 2018 เวลา 9:00-17:00 น โรงแรม Courtyard by Marriotte (ซอยมหาดเล กหลวง 1) . บ ตรราคาท า   More info

เสริมพัฒนาการลูกน้อยด้วย SI (Sensory Integration) รุ่นที่ 2

28 Apr 09:00 - 09 Jun 12:00 28 Apr 09:00 - 09 Jun 12:00 - Bangkok Bangkok
Manarom Center มนารมย์ เซ็นเตอร์ Manarom Center มนารมย์ เซ็นเตอร์
ล กชอบเหม อมองของหม นๆ บางท จ องมองได ท งว น หน ขอไม สระผม ไม ไปเร ยนว ายน ำได ไหม หน ไม อยากให น ำถ กหน า ทำไมก นแต ของกรอบๆ ผ กไม ยอมก น แม จ า หน กล วเส ยงท เป าผม ผมกล...   More info

เวิร์คช็อปแสนสนุกสร้างสรรค์จินตนาการสำหรับเด็กๆ

28 Apr 09:00 - 15:00 28 Apr 09:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Abdulrahim Place Abdulrahim Place
เว ร คช อปแสนสน กสร างสรรค จ นตนาการ Scholastic Author's Asia Tour ขอเช ญชวนค ณพ อค ณแม พาน องๆมาเข าร วมเว ร คช อปก บ Craig Smith น กดนตร และน กเข ยนหน งส อเด กช อด งจากน วซ แล   More info

Advanced Franchise Program Exclusive Class

28 Apr 09:30 - 19 May 18:00 28 Apr 09:30 - 19 May 18:00 - Bangkok Bangkok
Business Coach & Consulting Business Coach & Consulting
เม อขยายธ รก จระบบแฟรนไชส ส งท จะพบบ อย ค อ -จะควบค มและบร หารจ ดการแฟรนไชส ย งย น อย างไร ? -อยากม ค ม อปฎ บ ต และใช อย างม ประส ทธ ภาพ เร มต นแบบไหน ? -จะออกแบบและให ส ทธ แฟร   More info

คอร์สเรียนชงกาแฟสด Basic Barista Course

28 Apr 09:30 - 16:00 28 Apr 09:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
กาแฟสด coffman กาแฟสด coffman
เร ยนชงกาแฟสด บรรยากาศสบายๆ เป นก นเองคร บ ไม ว าค ณจะไม ม พ นฐานการชงกาแฟ ชงกาแฟไม เป น หร ออยากจะเพ มท กษะในการชงกาแฟให ด ย งข น สามารถสม ครเร ยนได ท กท านเลยคร บ -สถานท เร ย   More info

T O E I C เข้มข้น (คอร์สสด) เสาร์และอาทิตย์ เช้า

28 Apr 09:30 - 12:30 28 Apr 09:30 - 12:30 - Bangkok Bangkok
KandoWriting KandoWriting
TOEIC คอร สเข มข น สอนสด โดยคร ซ น . Promotion! เพ ยง 3,200 บาท ค มค า ค มเวลาส ด ๆ เล อกเร ยน ว นเสาร และอาท ตย เช า หร อ ว นอ งคารและพฤห สฯ เย น . -เร ยนครบท กเร อง เน นเทคน ค...   More info

Self-Hypnosis Workshop

28 Apr 09:30 - 17:30 28 Apr 09:30 - 17:30 - Bangkok Bangkok
The Healing Hub Bangkok The Healing Hub Bangkok
Join the workshop on April 28. It’s going to be an exciting day for everyone involved! We will limit the number to ten participants, so get in touch early to reserve your spot on...   More info

Fashion Design - Creating a Collection

28 Apr 10:00 - 13:00 28 Apr 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Attic Studios Attic Studios
DETAILS: 1.Ideal for anyone who has an interest in being part of the fashion world or anyone that is curious to what it is about! NO PREVIOUS FASHION DESIGN KNOWLEDGE REQUIRED...   More info

Weddings At Kempinski

28 Apr 10:00 - 29 Apr 18:00 28 Apr 10:00 - 29 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
Siam Kempinski Hotel Bangkok Siam Kempinski Hotel Bangkok
Siam Kempinski Hotel Bangkok is promising memorable engagement and wedding celebrations for every couple. This luxurious hotel, rich in heritage, is located in the grounds of the...   More info

Basic TOEIC

28 Apr 10:00 - 29 Apr 16:00 28 Apr 10:00 - 29 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
The Rabbit Hub The Rabbit Hub
ต วtoeic ได ผลไว 2 ว นจบ สำหร บคนท ไม คยสอบและต องการป พ นฐาน หร อผ ท คะแนนย งไม ถ ง 400 . เสาร อาท ตย : 28-29 เมษายน . 10.00-16.00 (พ กกลางว น 1 ชม) . สถานท เร ยนแถว BTS พญาไท...   More info

ปั้นดิน ทำมือ ครั้งที่ 8

28 Apr 10:00 - 17:00 28 Apr 10:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
MASS STUDIO MASS STUDIO
ป นด น ทำม อ คร งท 8 คอร ส Workshop ป นงานเซราม ก Ceramic Workshop : Nerikomi มาสร างสรรค ผลงานเซราม คเป นภาชนะร ปทรงต างๆ ท งถ วย ชาม แจก น หร อกระถางต นไม ด วยสองม อของเรา ผ าน   More info

SOY-FREE MISO and AMAZAKE CLASS by Chef Shima Shimizu, FOODCRAFT

28 Apr 10:00 - 12:30 28 Apr 10:00 - 12:30 - Bangkok Bangkok
Rasayana Retreat Rasayana Retreat
WHAT IS MISO? Miso is a fermented bean paste traditionally made from soybeans and rice koji (malted rice) and salt. It is a beautiful umami-flavoured paste used for dressings...   More info

Test Of Will 2018 - Thailand

28 Apr 10:00 - 29 Apr 20:00 28 Apr 10:00 - 29 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
Central World (เซนทรัลเวิร์ล) Central World (เซนทรัลเวิร์ล)
Thailand, Asia’s most advanced urban fitness challenge is back: 4 challenges in 4 minutes, and a chance to test your limits. Registration is NOW OPEN: www.TestOfWill.com. Find...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

28 Apr 10:00 - 16:00 28 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

PopUp Playgroup

28 Apr 10:00 - 12:00 28 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
ABC Pathways International Kindergarten - Bangkok ABC Pathways International Kindergarten - Bangkok
Bring your kids to experience an exciting and cozy Camping themed playgroup at ABC Pathways International School. Kids will be divided into smaller groups according to their age...   More info

Bangkok ASEA Asia Executive Tour Sat 28 April 10am to 5pm

28 Apr 10:00 - 17:00 28 Apr 10:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Jarinthip Jarinthip
  More info

Cartoon Fanclub Contest

28 Apr 10:00 - 19:00 28 Apr 10:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
The Crystal The Crystal
เดอะ คร สต ล ขอเช ญน องๆ ร วมประกวดการแต งกายธ ม Super Hero ในงาน Cartoon Fanclub Contest ร นอาย 2-6 ป และ 7 14 ป พร อมแสดงความสามารถพ เศษ ช งท นการศ กษาพร อมถ วยรางว ล รวมม ลค...   More info

หลักสูตร ธุรกิจน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรรจุขวด ระบบพาสเจอร์ไรส์

28 Apr 10:00 - 16:00 28 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
หล กส ตร ธ รก จน ำสม นไพรเพ อส ขภาพ บรรจ ขวด ระบบพาสเจอร ไรส ว นอบรม : ว นเสาร ท 28 เมษายน 2561 เวลาอบรม : 10.00 16.00 น. สถานท : สถาบ นสอนอาช พช ช องรวย น ำสม นไพรเพ อส   More info

กิจกรรมทำหมันสัญจร ณ ตำบลลำเลียง จ.ระนอง 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม

28 Apr 10:00 - 30 Apr 17:00 28 Apr 10:00 - 30 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
ก จกรรมทำหม นส ญจร ณ ตำบลลำเล ยง จ.ระนอง 28 เมษายน 1 พฤษภาคม 2561 จากการขอของเพจ จอนน แมวศ ษล กษณ ให ทางร กษ แมวไปทำหม นท เกาะคณฑ ระนอง เพ อควบค มจำนวนประชากรหมาแมวบนเกาะคณฑ ในป...   More info

Eastin Grand Sathorn - Wedding Fair 2018

28 Apr 10:00 - 29 Apr 19:00 28 Apr 10:00 - 29 Apr 19:00 - Bangkok Bangkok
Eastin Grand Hotel Sathorn Eastin Grand Hotel Sathorn
ห ามพลาด! ก บงาน Wedding Fair ท โรงแรมอ สต น แกรนด สาทรซ งจะจ ดข นในว นท 28-29 เมษายน 2018 ต งแต เวลา 10.00-19.00น. พร อมก บโปรโมช นพ เศษภายในงานท ค มย งกว าค ม และพบก บท มงานม...   More info

Character Design for Business ครั้งที่ 3

28 Apr 10:00 - 16:00 28 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
Character Design for Business คร งท 3 ไม ใช แค ความก กก ก หร อความน าร กท ด ต อใจ แต Character Design’ ย งเป นส อกลางระหว างแบรนด และผ คนได อย างด เย ยม ! เป นเหต ผลว าทำไมใครๆ...   More info

Creating Rose-Shaped Kanom Chan Workshop for Kids

28 Apr 11:00 - 29 Apr 15:00 28 Apr 11:00 - 29 Apr 15:00 - Bangkok Bangkok
Open House at Central Embassy Open House at Central Embassy
เร ยนร การทำขนมช นเป นร ปดอกก หลาบส ส นสดใส สน กก บการเล นส เพ อให ได ขนมช นร ปดอกก หลาบตามจ นตนการของน องๆ เป นการฝ กสมาธ และกระต นความค ดสร างสรรค ให น องๆ อ กด วย 28-29 เม.ย...   More info

Plearnary Summer Kids Contest

28 Apr 11:00 - 18:00 28 Apr 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Plearnary Mall Plearnary Mall
การประกวดแฟช นเด กต อนร บซ มเมอร ภายในงาน Plearnary Summer Kids Contest สำหร บน องๆ หน ๆ ท ม อาย 4-12 ป เพ อช งรางว ลม ลค ารวมกว า 20,000 บาท ว ธ การสม คร: ร บสม ครน องๆ ช วงอาย...   More info

Be My Princess - a fabulous wedding showcase

28 Apr 11:00 - 29 Apr 20:00 28 Apr 11:00 - 29 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok
Join us on Saturday April 28 and Sunday April 29 from 11.00 20.00 hours for BE MY PRINCESS , a fabulous wedding showcase held in our renowned hotel’s Grande Ballroom. During...   More info

Physique 57 x BASE - 8-Week Program Kickstart Event

28 Apr 11:30 - 13:00 28 Apr 11:30 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Glowfish Offices Glowfish Offices
Physique 57 and BASE have teamed up to offer the ultimate 8 week program, helping you get your best results ever with two leading training methods. MORE INFO https:/basebangkok...   More info

หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม

28 Apr 12:00 - 15:00 28 Apr 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
ตลาดถนอมมิตร ตลาดถนอมมิตร
หล กส ตร ไก ทอดสม นไพร ส ตรข าวเหน ยวน ม ว นอบรม : ว นเสาร ท 28 เมษายน 2561 เวลา : เวลา 12.00 15.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร หล กส ตรน จะท กข นตอนในการทำไก ทอดสม นไพร ต งแต...   More info

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

28 Apr 12:00 - 15:00 28 Apr 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
สสปท - TOSH สสปท - TOSH
  More info

Confident Speaker (12 Hrs.)

28 Apr 12:00 - 15:00 28 Apr 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
KandoWriting KandoWriting
Confident Speaker (12 ช วโมง) คร หม พ ห . เหมาะก บผ ท ต องการพ ดภาษาอ งกฤษถ กต อง ท งการออกเส ยง ไวยากรณ และม เน อหาน าสนใจ หร อเตร ยมสอบ IELTS และ TOEFL Pronunciation เร ยนร...   More info

เล่นหุ้นให้ดี เริ่มที่ก้าวแรก - efin On Tour 10 @กรุงเทพ

28 Apr 12:30 - 17:30 28 Apr 12:30 - 17:30 - Bangkok Bangkok
อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
เล นห นให ด เร มท ก าวแรก มาร วมค นหาเส นทางส ความสำเร จในการเล นห น ต งแต ก าวแรก!! ก บ efin On Tour 10 @กร งเทพ พบเทคน คการลงท นและว ธ สร างโอกาสทำกำไรด วยโปรแกรมของ efin 12...   More info

Food photography workshop เพิ่มมูลค่าให้กับอาหารผ่านการถ่ายรูป

28 Apr 13:00 - 17:00 28 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
LINK Collaboration Space LINK Collaboration Space
หากค ณเป นม อใหม ท ร กและสนใจในการถ ายร ป และชอบเร องอาหารอย เป นท นเด มอย แล ว หร ออาจจะเป นเจ าของร านอาหารท อยากศ กษาเทคน คการถ ายร ป ไว อ พลงโซเช ยลเพ อเพ มม ลค าให ก บเม   More info

Thailand Custom Creator 2018

28 Apr 13:00 - 23:00 28 Apr 13:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Walk Kaset-Nawamin The Walk Kaset-Nawamin
งานรวมพล custom bike ของไทย.. ประช นผลงานการแต งรถ เพนท รถ และอ นๆอ...   More info

I'm a cookie Workshop

28 Apr 13:00 - 17:00 28 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Monaehome Monaehome
Icing Cookies Workshop (I'm a cookie ) เปล ยนฉ นเป นค กก รอบน จะสอนรวมเอาคลาสวาดร ป และ การทำค กก ไว ด วยก นค ะ เล อกร ปท เราอยากจะนำมาวาดบนค กก ได ตามชอบเลยค ะ ไม ว าจะเป...   More info

คอร์ส Natural Skin with Ambient Light สำหรับงานถ่ายแฟชั่น

28 Apr 13:00 - 18:00 28 Apr 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
SYN HUB Co-Innovative Space SYN HUB Co-Innovative Space
คอร ส Natural Skin with Ambient Light สำหร บงานถ ายแฟช น ว นเสาร ท 28 เมษายน 2561 เวลา 13:00 17:30 สถานท SYN HUB ช น 4 ศ นย การค าพ นธ ท พย พลาซ า ว ทยากรโดย ค ณ ปอมม วศ น ทรงก...   More info

SO Pool Party

28 Apr 13:00 - 21:00 28 Apr 13:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
SO Pool Party SO Pool Party
SOPoolParty Expect 8 hours of wet 'n' chill, special drink promos, plus fun peeps partying it up to the beat of mister DJs spinning their tracks for you, all these against the...   More info

LEGO CAMP by SMART FUN

28 Apr 13:00 - 16:00 28 Apr 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
FabCafe Bangkok FabCafe Bangkok
Let's build big with over 100,000 LEGO pieces! SMART FUN brings out the innate Engineer in every child. Join us for hands-on STEM activities that are fun and educational! EVENT...   More info

IDP | English Courses Day นิทรรศการเรียนภาษาต่อต่างประเทศ

28 Apr 13:00 - 29 Apr 17:00 28 Apr 13:00 - 29 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
IDP Thailand IDP Thailand
น ทรรศการเร ยนภาษาอ งกฤษท ต างประเทศ พบก บสถาบ นภาษาช นนำจาก 5 ประเทศ ไม ว าจะเป น ออสเตรเล ย อ งกฤษ อเมร กา แคนาดา และน วซ แลนด โอกาสด ๆ ท จะไปเร ยนภาษาอ งกฤษท งระยะส   More info

ทริปตัวแตก กินปู กินหมึก สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน อ่าวคราม (

28 Apr 13:00 - 29 Apr 16:00 28 Apr 13:00 - 29 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
คน หลง ป่า / K O N L O N G P a คน หลง ป่า / K O N L O N G P a
ทร ปพ กผ อน ก นป นอนโฮมสเตย ส มผ สว ถ ประมงพ นบ าน อ าวคราม (ช มพร) 28-29 เมษายน 2561 เด นทางค นว นศ กร 27 เมษายน 2561 รายละเอ ยดการเด นทาง 27 เมษายน 2561 21.30 น ดเจอป ม ปตท ตรง   More info

Pinkoi x Need A New Needle Workshop - หน้าร้อนนี้กับหมวกใบใหม่

28 Apr 13:00 - 17:00 28 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Work Loft The Work Loft
เราขอเป ดชมรม ม อใหม ห ดป ก ท สาวๆต ดส นใจสม ครได โดยไม ยาก คร งน เราเป ดโอกาสให ท กคนท ม ใจร กในฝ ม อ (ของต วเอง) มาป กสายคาดหมวกก น เพ อเพ มส ส นให หมวกของค ณไม เหม อนใครและหย...   More info

Chanya x LookPla - Mini sexy

28 Apr 14:00 - 17:00 28 Apr 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Stodiu Studio and location สตูดิโอ ให้เช่า Stodiu Studio and location สตูดิโอ ให้เช่า
Perfect โซฟ x ล กปลา Concept : แฟช นสวยใส x ม น เซ กซ . Date : ว นเสาร ท 28 เมษายน 2018 Time : รอบบ าย เวลา 14:00 น. 17:00 น. Place : Stodiu Studio and location เคหะร มเกล า...   More info

Successful Email Marketing with Mailchimp (Workshop)

28 Apr 14:00 - 17:00 28 Apr 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Work Loft The Work Loft
SUCCESSFUL EMAIL MARKETING WITH MAILCHIMP Emailing for your Business! Email is dead? We don't think so! Email Marketing is still the best way to reach out to and engage with a...   More info

Contemporary World Film Series 08: Donire Y Esplendor

28 Apr 16:00 - 18:00 28 Apr 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
Contemporary World Film Series 08: DONAIRE Y ESPLENDOR’ ขอเช ญร บชมภาพยนตร จากประเทศปานามา ก บบรรยากาศร มทะเลท เต มไปด วยเส ยงดนตร และงานร นเร ง ก บการจ ดฉายคร งแรกในอาเซ ยน ภาพย   More info

KING of FLOW 2018

28 Apr 16:00 - 23:00 28 Apr 16:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Flow House Bangkok Flow House Bangkok
กล บมาระเบ ดความโฟลว อ กคร ง ก บ KING OF FLOW 2018 เช ญโปรมาโชว เทพ ม นส น ำกระจาย! จ ดให หน าใหม ไม ใหม เช ญลง!!! 28 APRIL 2018 เร มเวลา 16.00-23.00 Flow House Bangkok A-Square...   More info

Stallions New MODEL

28 Apr 17:00 - 22:00 28 Apr 17:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
The Walk Kaset-Nawamin The Walk Kaset-Nawamin
งานน ม ค าเข า แต !! ร บรองว าค มค าเข า แน นอนน . เจอก นแน นอน!! ก บ New Model!! . New generation & Test drive ทดสอบข บข ก อนต ดส นใจซ อ พร อมส ทธ พ เศษ ให ค ณม นใจ และจ บจอง...   More info

Cube of Truth: Bangkok: April 28th with Paul Bashir

28 Apr 17:00 - 20:00 28 Apr 17:00 - 20:00 - Bangkok Bangkok
Benjasiri Park Benjasiri Park
(English Below) Please be there promptly at 5pm for an important briefing. กดขอเข าร วมกล มเฟสบ คกล มน https:/www.facebook.com/groups/306716096397127/หากค ณสนใจเป นอาสามาสม ครร...   More info

SangSom Presents NganSaiSilp กรุงเทพ

28 Apr 17:00 - 29 Apr 00:00 28 Apr 17:00 - 29 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Live Park Rama 9. Live Park Rama 9.
ณ บร เวณป าต แห งน ขอเช ญส ตว ส งคมสายพ นธ ต ท กท านมาร วมปลดปล อยส ญชาตญาณก น! SangSom Presents NganSaiSilp อย ารอช า! ลงทะเบ ยนล นบ ตรฟร ได ท www.zaapparty.com พร อมพบปะส...   More info

กระทำการอีโม

28 Apr 17:00 - 23:59 28 Apr 17:00 - 23:59 - Bangkok Bangkok
Overtone RCA Overtone RCA
U Beer ร วมก บ Old School Party และ Headbangkok ภ ม ใจเสนอ: กระทำการอ โม พบก บ 8 วงดนตร ส ดเจ ง ท งท ม อย แล วและก อต งข นมาใหม เพ อการน โดยเฉพาะ ก บการค ฟเวอร วงอ โมกระแสหล...   More info

สำรับที่ ๖ : สำรับปลาร้าฉูด บูดูฉาด

28 Apr 19:00 - 23:00 28 Apr 19:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
100 Mahaseth 100 Mahaseth
สำร บท ๖ : สำร บปลาร าฉ ด บ ด ฉาด ว นเสาร ท ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ ๒๒.๐๐ น. ณ ร าน ๑๐๐ มหาเศรษฐ _ ความงดงามของอาหารของภาคท กษ ณมาบรรจบรวมก บภาคอ สาน ไตปลาปลาร าบ ด แจ วบองบ น   More info

Nite Ride: Modern Funk / Boogie / Disco

28 Apr 19:00 - 22:00 28 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Studio Lam Studio Lam
TBA   More info

G Session "Everyday we're shuffling"

28 Apr 20:00 - 29 Apr 00:00 28 Apr 20:00 - 29 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Pullman Bangkok Hotel G Pullman Bangkok Hotel G
(English below) สาย ช ฟเฟ ลเม องไทยห ามพลาด! เฟ นหาส ดยอด น กช ฟเฟ ลประเทศไทย มาปล อยของและร วมม นส ไปก บเราท งาน G Session Everyday we're shuffling โรงแรมพ ลแมนจ (ส ลม) โอกาสด   More info

Seductive Saturday

28 Apr 20:00 - 22:00 28 Apr 20:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
rumPUREE - world dance studio rumPUREE - world dance studio
Back by popular demand in conjunction with The Comedy Club of Bangkok, join us for a cheerful night of professional performances in Pole Dance, Striptease, Satnd-up Comedy and...   More info

Lydmor live in Bangkok with Parim!

28 Apr 20:30 - 22:30 28 Apr 20:30 - 22:30 - Bangkok Bangkok
JAM JAM
The danish girl with the bruised knees jumping down from stage swinging the chord of the microphone like a whip while she sings as much of sex and drugs as emotions and far away...   More info

CGA-Chang Ryder Cup 2018

28 Apr 21:00 - 29 Apr 00:00 28 Apr 21:00 - 29 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Chaowarat Golf Academy Chaowarat Golf Academy
ก จกรรมประจำป ท หน งป ม คร งเด ยว ก บก จกรรมท สน กสนาน น าประท...   More info

De Commune pres REKA [Tresor.Berlin]

28 Apr 21:00 - 29 Apr 02:00 28 Apr 21:00 - 29 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
De Commune De Commune
We are very excited to present the resident DJ of Berlin’s Tresor REKA , on this April 28th at De Commune. With many years in Techno music history of Tresor as both record label...   More info

GLOW Saturday w/ Superstar Panda & Alex Imix

28 Apr 21:30 - 29 Apr 03:00 28 Apr 21:30 - 29 Apr 03:00 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
Superstar Panda & Alex Imix definitely know how to put every music into context. We can't wait for their colorful and fun loving sets! Line-up : -SUPERSTAR PANDA (Kandoo...   More info

PALMY | NganSaiSilp [Bangkok]

28 Apr 22:55 - 23:55 28 Apr 22:55 - 23:55 - Bangkok Bangkok
Live Park Rama 9. Live Park Rama 9.
...งานสายศ ลป ฟ นฟร ฟ นเฟร อ (แค ลงทะเบ ยนล นบ ตร)!!... มาปลดปล อยส ญชาตญาณส ตว ป า(ต )ก น เตร ยมมา นวดนวด เก ยวเก ยว ก นในงาน NganSaiSilp ณ Live Park (พระราม 9) กร งเทพฯ ในว นท...   More info

Bad & Boujee Saturdays FT. Bangkok Invaders

28 Apr 23:00 - 29 Apr 02:00 28 Apr 23:00 - 29 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
Maggie Choo's Maggie Choo's
DJAYBUDDAH DJ ONO DJ TOB MC CALO plus Special Guests and Celebrities 50 International models & baddest girls of Bangkok city. Party kicks off at midnight with a Legendary Line Up...   More info

ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 12

29 Apr 04:00 - 07:00 29 Apr 04:00 - 07:00 - Bangkok Bangkok
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์
ศ ร ราช เด น-ว ง คร งท 12 130 ป ศ ร ราช โรงพยาบาลของแผ นด น ว นอาท ตย ท 29 เมษายน 2561 ณ โรงพยาบาลศ ร ราช การสม ครแบ งเป น 2 ช องทาง ด งน -สม ครด วยตนเอง ว นท 24-25 ก มภาพ นธ...   More info

ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 12

29 Apr 04:00 - 07:00 29 Apr 04:00 - 07:00 - Bangkok Bangkok
Siriraj Hospital - โรงพยาบาลศิริราช Siriraj Hospital - โรงพยาบาลศิริราช
ศ ร ราช เด น-ว ง คร งท 12 Siriraj Hospital โรงพยาบาลศ ร ราช ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 21/10/4 km 21 km 800 THB 4:00 am 10 km 500 THB 4:45 am 4 km 500 THB 5:00 am สม...   More info

ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 12

29 Apr 04:00 - 09:00 29 Apr 04:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Siriraj Piyamaharajkarun Hospital Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
ว ง : ศ ร ราช เด น-ว ง คร งท 12 จ ดว นท : 29 เมษายน 2561 สถานท : โรงพยาบาลศ ร ราช ระยะทาง : N/A ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook : ศ ร...   More info

Let’s dive together at Satthahip

29 Apr 05:00 - 21:00 29 Apr 05:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
PIER 49 Hostel PIER 49 Hostel
Fun dive at Same-san, Chonburi Date: 29 April 2018 Time: 05:00 AM 09:00 PM Price: 3000thb/2dive/day Price included -Transfer from Bangkok -Tank, weight, weight belt -Lunch...   More info

Anessa Summer RUN by DONT

29 Apr 05:00 - 08:00 29 Apr 05:00 - 08:00 - Bangkok Bangkok
Stadium One - The Sports Society Stadium One - The Sports Society
ระยะ/ราคา : TBA ผ จ ด : MICE & Communication Fan Page: https:/www.facebook.com/ANESSASummerRunbyDONT/ เป ดร บสม คร ผ านระบบออนไลน ว นพฤห สท 15 ก มภาพ นธ 2561 ต งแต เวลา 9:00   More info

KHAOSUKIM Mini Marathon 2018

29 Apr 05:00 29 Apr 05:00 - Bangkok Bangkok
วัดเขาสุกิม,จันทบุรี วัดเขาสุกิม,จันทบุรี
ชมรม KSK Runner จ ดก จกรรมว งการก ศลเพ อสบทบท นกองท นยาและเวชภ ณฑ โรงพยาบาลเขาส ก ม ในว นอาท ตย ท 29 เมษายน 2561 เช ญชวนพ น องท กท านมาร วมว งออกกำล งกายแบบได บ ญก นนะคร า สม...   More info

ปั่น ปันน้ำใจ สายใย เพื่อน้อง

29 Apr 05:30 - 12:00 29 Apr 05:30 - 12:00 - Bangkok Bangkok
มัสยิดยามีอุ้ลนาดียะห์ บ้านลำกระโหลก มัสยิดยามีอุ้ลนาดียะห์ บ้านลำกระโหลก
-ขอเช ญร วมป นจ กรยานการก ศล ป น ป นน ำใจ สายใย เพ อน อง คร งท 3 ว น อาท ตย ท 29 เมษายน 2561 ณ ม สย ดยาม อ ลนาด ยะห ซ.รามอ นทรา109 กร งเทพฯ ว ตถ ประสงค เพ อเป นท นการศ...   More info

ANESSA Summer Run Presented by DONT Journal

29 Apr 05:45 - 09:00 29 Apr 05:45 - 09:00 - Bangkok Bangkok
Stadium One - The Sports Society Stadium One - The Sports Society
ANESSA Summer Run by DONT MICE ร วมก บ DONT Journal และ ANESSA จ ดงานว งส ดม นส ท จะทำให การว งช วงซ มเมอร ค องานว งท แสนสน ก เต มไปด วยก มม ค และความม นส ก บระยะ 3K และ 7K ในพ นท...   More info

วิ่ง : เขาสุกิม มินิมารอน 2018

29 Apr 06:00 - 09:00 29 Apr 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
วัดเขาสุกิม,จันทบุรี วัดเขาสุกิม,จันทบุรี
ว ง : เขาส ก ม ม น มารอน 2018 จ ดว นท : 29 เมษายน 2561 สถานท : ว ดเขาส ก ม จ นทบ ร ระยะทาง : 10K , 5K , 2.5K ราคา : 400 บาท , 300 บาท , 250 บาท ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook...   More info

นกขมิ้นวิ่งในสวนครั้งที่ 3

29 Apr 06:00 - 09:00 29 Apr 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์) สวนรถไฟ (สวนวชิรเบญจทัศน์)
นกขม นว งในสวนคร งท 3 10.7/5.4 km 10.7 km 450 THB 6:00 am 5.4 km 450 THB 6:10am สม ครออนไลน ได ท https:/goo.gl/forms/As6YgT7IAswYUkBf1 สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www...   More info

นกขมิ้นวิ่งในสวน ครั้งที่ 3

29 Apr 06:00 29 Apr 06:00 - Bangkok Bangkok
สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ Vachirabenjatas Park Rot Fai Park
นกขม นว งในสวน คร งท 3 ว นท : ว นอาท ตย ท 29 เมษายน 2561 สถานท : สวนวช รเบญจท ศน (สวนรถไฟ) ระยะ 10 .7 กม.ปล อยต ว 06.00 น. (4 รอบ) ระยะ 5.4กม.(แข งข นเฉพาะเยาวชน) ปล อยต ว 06.10   More info

บุฟเฟ่ต์ผลไม้สวนละไม 1 day trip 29 เม.ย.61 ราคา 1,200 บาท

29 Apr 06:00 - 09:00 29 Apr 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ทร ปบ ฟเฟ ต ผลไม สวนละไม เจด ย บ านห วแหลม 1 day trip ราคา 1,200 บาท ว นท 29 เม.ย. , 12,13,26,27 พ.ค. , 9, 10 ,23,24 ม .ย.2561 รวมค ารถ บ ตรเข าสวนละไม เจ าหน าท ด แล และประก นภ...   More info

นกขมิ้นวิ่งในสวน ครั้งที่ 3

29 Apr 06:00 - 09:00 29 Apr 06:00 - 09:00 - Bangkok Bangkok
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) Vachirabenjatas Park (Rot Fai Park)
เร มสม ครออนไลน 24 พ.ย.น แล วนะคะ ม ใครรออย ไหมน า!! รายละเอ ยด มาแล วค า!! นกขม นว งในสวนคร งท 3 ว นอาท ตย ท 29 เมษายน 2561 สถานท : สวนวช รเบญจท ศน (สวนรถไฟ) ระยะ 10 .7 กม...   More info

Teacher Sharath Jois workshop

29 Apr 07:30 29 Apr 07:30 - Bangkok Bangkok
CU Sports Complex CU Sports Complex
  More info

เรียนต่อ: ป.โท ม.เกษตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)

29 Apr 08:00 - 15:00 29 Apr 08:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
ม.เกษตรศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ป.โท สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ (MBE) หม เร ยน 510 และ 512 หล กส ตรเศรษฐศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ (ภาคพ เศษ) ม.เกษตรศาสตร ร นท 25 ภาคต น ป การศ กษา 2561 (รอบท 2...   More info

LTAT Head Tennis 10s 2018

29 Apr 08:00 - 09 Dec 16:00 29 Apr 08:00 - 09 Dec 16:00 - Bangkok Bangkok
Pyramid Tennis Academy Pyramid Tennis Academy
  More info

SMART KIDS

29 Apr 08:00 - 16:00 29 Apr 08:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Sikarin Hospital Sikarin Hospital
ภายในงานเต มไปด วยก จกรรมต าง ๆ อาท ร วมฟ งการเสวนาจาก นพ.ธ ชช ย ว โรจวาน ช ก มารแพทย เฉพาะทางด านโรคภ ม แพ และภ ม ค มก น พร อมพ ดค ยก บค ณน ำฝน ก ลณ ฐ ท จะมาแลกเปล ยนประสบการณ...   More info

Exclusive Class by Mary

29 Apr 08:30 - 16:00 29 Apr 08:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Lantana Resort Hotel Bangkok Lantana Resort Hotel Bangkok
คลาสสอนสด รอบพ เศษ ร บจำนวนจำก ด เร ยนว นเด ยวจบ สนใจ inbox มาจองท น งก อนเต มได เลยค...   More info

อบรมคุณภาพแม่ตั้งครรภ์(ครรภ์คุณภาพ) Mothers Class 2018 ครั้งที่4

29 Apr 08:30 - 15:00 29 Apr 08:30 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Nonthavej Hospital Nonthavej Hospital
เช ญร วมก จกรรมอบรมค ณภาพแม ต งครรภ (ครรภ ค ณภาพ) ประจำป 2561 ในว นอาท ตย ท 29 เม.ย. 2561 ต งแต เวลา 08.30-15.00 น. พบก บก จกรรมมากมาย อาท -การด แลครรภ ค ณภาพและคลอดอย างปลอดภ ย...   More info

BASIC IDPA - พื้นฐาน IDPA

29 Apr 09:00 - 17:00 29 Apr 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
สนามยิงปืนภูมิไพริน คลองหลวง สนามยิงปืนภูมิไพริน คลองหลวง
คอร สอบรมพ นฐานก ฬาย งป นระบบ IDPA ข นพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อให ก ฬาย งป นระบบ IDPA เป นท ร จ กอย างแพร หลาย และ น กก ฬาเข าใจกฎกต กาท ถ กต อง รวมถ งความปลอดภ ยท ด เบ ศ เน อหา...   More info

Dc 807 ตามติดชีวิตทำงาน

29 Apr 09:00 - 05 May 17:00 29 Apr 09:00 - 05 May 17:00 - Bangkok Bangkok
Know-are : สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต Know-are : สอนเด็กไทยให้เรียนรู้ชีวิต
DC8 ตามต ดช ว ตว ยทำงานรอบท 7 ว นท 29 เม.ย. 5 พ.ค. 61 ค ายป ดเทอมท น องม ธยมจะได ม โอกาสส มผ สช ว ตการทำงานจร ง 7 ว นในอาช พท ต วเองสนใจ ก อนเล อกอาช พในอนาคต เหมาะสำหร บ :   More info

เปิดหลักสูตรสอนซ่อม Lcd Led Plasma อิเล็คทรอนิคส์ขั้นสูง รุ่น7

29 Apr 09:00 29 Apr 09:00 - Bangkok Bangkok
ประทีป บางพลัด ประทีป บางพลัด
รายละเอ ยด เป ดหล กส ตรสอนซ อม LCD LED PLASMA อ เล คทรอน คส ข นส ง ร น 7 คอร สระยะส น 3 เด อนหร อ 12 อาท ตย ดำเน นการสอนโดยประท ป บางพล ด ห วข อการสอน เด อนท 1 : ภาคทฤษฎ ช วงเช...   More info

คอร์สสัมมนาเรื่อง Basic Amibroker # ครั้งที่ 3!

29 Apr 09:00 - 17:00 29 Apr 09:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Jumpquant Thai Jumpquant Thai
จ ดเด นของคอร สค ออะไร : เราจ บเอาเร องพ นฐานท สำค ญ สำหร บน กพ ฒนาระบบท อยากพ ฒนาระบบเทรด ผ านโปรแกรม Amibroker แต ย งไม ม ประสบการณ เร องการเข ยนโปรแกรมมาก อน เพ อให สามารถสร...   More info


© 2018 Siguez