หลีเป๊ะ Thai Lion Air 9,900 พัก 3 วัน 2 คืน เดินทาง 27-29เม.ย.

27 Apr 06:00 - 29 Apr 18:35 27 Apr 06:00 - 29 Apr 18:35 - Bangkok Bangkok
Biggie Travel Biggie Travel
โปรแกรมเท ยวเกาะหล เป ะ Thai Lion Air 9,900 บาทรวมท กอย าง 3 ว น 2 ค น ก บบ กก ทราเวล : เด นทาง 27-29เม.ย. Day 1 06.00 เจอก นท สนามบ นดอนเม อง เค าท เตอร Thai Lion Air 11-12 ต...   More info

9th Graduate Integrity (GI 9)

27 Apr 08:00 - 16:00 27 Apr 08:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Faculty of Architecture, KMITL Faculty of Architecture, KMITL
คณะสถาป ตยกรรมศาสตร สจล. ขอเช ญ เข าร วมโครงการประช มว ชาการระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 9 (9th GRADUATE INTEGRITY : GI9) Art and Design Research for Thailand ซ งจ ดข นเพ อเป นเวท สำหร...   More info

Raja Ampat with MV White Manta

27 Apr 08:00 - 04 May 18:00 27 Apr 08:00 - 04 May 18:00 - Bangkok Bangkok
HappyDive Dot Net HappyDive Dot Net
KM Raja Manta 8 day/7 nights & 22 dives Raja Ampat-Misool -En-suite cabin3,000 USD -Non En-suite cabin 2,550 USD Raja Ampat White Manta Itinerary Day 1: (0 1 dives) 5pm: Arrival...   More info

เรียนต่อ: NIDA Professional MBA

27 Apr 08:00 - 16:00 27 Apr 08:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
NIDA Business School NIDA Business School
กำหนดร บการสม คร Professional MBA เตร ยมความพร อมด านบร หารธ รก จส ความเป นเล ศขององค กร ด วยหล กส ตร Professional MBA NIDA -ร นท 6 เป ดร บสม ครแล วว นน 27 เมษายน 2561 ท...   More info

Yin Yoga for Digestion & Life-force Nutrition Module 1️ & 2️

27 Apr 08:30 - 02 May 17:00 27 Apr 08:30 - 02 May 17:00 - Bangkok Bangkok
Victor Club at FYI Center Victor Club at FYI Center
หล กส ตรซ งผสมผสานการฝ กหย นโยคะเพ อกระต นเส นลมปราณ และความร เร องอาหารแนว Plant Based Diet เข าด วยก น เพ อพ ฒนาระบบการย อยอาหารและเตร ยมความพร อมส เส นทางการเป นม งสว ร ต ท เป...   More info

T-JURFPaG1 & TURFPaG4

27 Apr 08:30 - 17:00 27 Apr 08:30 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Plant Science @ Mahidol University Plant Science @ Mahidol University
การประช มว ชาการระด บปร ญญาตร ด านพ ช และพ นธ ศาสตร แห งประเทศไทย คร งท ๔ ( TURFPaG4) และ การประช มว ชาการระด บเยาวชนด านพ ช และพ นธ ศาสตร แห งประเทศไทย คร งท ๑ ( T_JURFPaG1) จ ด   More info

ถ่ายแบบนิตยสารเจ้าชายเจ้าหญิงรัชทายาทPremium

27 Apr 09:00 27 Apr 09:00 - Bangkok Bangkok
Castlet Studio Castlet Studio
ข าวด ต อนร บป ดเทอม มาอ กแล วก บก จกรรม ถ ายแบบ ธ มเจ าหญ งและเจ าชาย ร ชทายาท Royal Tale Kids ขอเช ญค ณแม ๆ พาเด กๆ มาร วมเป ดประสบการณ ต อนร บเจ าหญ งและเจ าชายร ชทายาทน อยๆ ก...   More info

105UNIT Shootingon Tour Level I 2018

27 Apr 09:00 - 29 Apr 18:00 27 Apr 09:00 - 29 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
105UNIT ชมรมการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืน 105UNIT ชมรมการรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืน
เป ดฝ กอบรมเช งท องเท ยว หล กส ตรท สร างความสามารถในการใช ท กษะเพ อป องก นต ว และการเอาต วรอดในสถานการณ ต างๆ Shooting on tour Level l (ภาคฤด ร อน) ว นท 27,28,29 เมษายน 2561 ณ จ...   More info

หลักสูตร การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ

27 Apr 09:00 - 16:00 27 Apr 09:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Arize Hotel Sukhumvit Arize Hotel Sukhumvit
หล กส ตร การเจรจาต อรองอย างม ออาช พ (Professional Negotiation Skill) ลงทะเบ ยนและชำระค าอบรมภายใน 20 เม.ย.61 ร บส วนลดท นท 500 บาท/ท าน พ เศษส ด!! 4 ท านข นไป ร บส ทธ ท านละ...   More info

☆ママのための英会話講座☆

27 Apr 10:00 - 10:50 27 Apr 10:00 - 10:50 - Bangkok Bangkok
Geos Language Centre Thailand Geos Language Centre Thailand
英会話でおなじみのGEOSが ひめままでママ向けの英会話教室を開催 毎回様々なテーマで ママだからこそ知りたい センテンス等を紹介していきます 今月のテーマは インターナショナルスクールで使える英語 インターナショナルスクールで 先生とうまく意思疎通が図れなくてモヤモヤすることはありませんか 子どもの様子を詳しく聞きたいのに どう   More info

Somrom Exhibition

27 Apr 10:00 - 02 May 20:00 27 Apr 10:00 - 02 May 20:00 - Bangkok Bangkok
River City Bangkok River City Bangkok
Somrom Exhibition River City Bangkok continues our dedication to supporting student education in art and design with another thesis exhibition April 27 to May 2 at 10am 8pm. This...   More info

ฺbnk48 x Bangkok Comic Con & Thailand Comic Con 2018

27 Apr 10:00 - 21:00 27 Apr 10:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Royal Paragon Hall Royal Paragon Hall
เตร ยมพบก บน องๆ วง BNK48 ท จะมาส งมอบความส ขให ก บท กๆ ท าน ในงาน แบงค อก คอม ค คอน และ ไทยแลนด คอม ค คอน 2018 (Bangkok Comic Con & Thailand Comic Con 2018) ว นท 27-29 เมษายน น ท...   More info

Ma-get @ Enco | E2

27 Apr 10:00 - 14:00 27 Apr 10:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
Energy Complex Building (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์) Energy Complex Building (ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์)
ชาว Enco กระทรวงพล งงาน พบก บ LA'MIAT ได ในเด อนก นยายนน ท บ ธ E2.... ว นเด ยวเท าน   More info

KIDDY CARD

27 Apr 10:00 - 29 Apr 21:00 27 Apr 10:00 - 29 Apr 21:00 - Bangkok Bangkok
CentralPlaza Grand Rama 9 CentralPlaza Grand Rama 9
พาน องๆหน ๆมาทำใบข บข ก นเถอะ!!!! ข าวด !!! สำหร บน องๆหน ๆต งแต ว ย 6 เด อนถ ง 2 ป สามารถทำบ ตร Kiddy Car ได ฟร !! พร อมร บของขว ญส ดพ เศษและส ทธ ประโยชน มากมาย อาท โปรโมช นพ   More info

ทริปอันดามันใต้ วันหยุดแรงงาน 27 เมษา - 2 พค เรือฐาปนา1

27 Apr 10:00 - 02 May 13:00 27 Apr 10:00 - 02 May 13:00 - Bangkok Bangkok
Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving Scubanine ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ สอนดำน้ำ scuba diving
ทร ปอ นดาม นใต ระหว างว นท 27 เมษา 2 พค 61 ว นหย ดแรงงาน ดำน ำ 4 ว น 15 dives ว นท 27 เมษา 61 เด นทางถ งเร อ Tapana 1 รบกวนเด นทางไฟลท บ นไม เก น 1 ท ม ว นกล บ 2 พค 61 รบกว   More info

Thaiföld -Malajzia-Szingapúr az év expedíciója

27 Apr 13:00 - 08 May 22:00 27 Apr 13:00 - 08 May 22:00 - Bangkok Bangkok
Bangkok, Thailand Bangkok, Thailand
Ázsia Express Bangkok & streetfood Híd a Kway folyón Similan & Phi_phi álomszigetek Kuala Lumpur & piac Cameron & teaültevény Penang & dzsungeltúra Szingapúr...   More info

Sloop Brewing Co. Keg Release at Mikkeller Bangkok

27 Apr 17:00 - 28 Apr 00:00 27 Apr 17:00 - 28 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Mikkeller Bangkok Mikkeller Bangkok
We are psyched to have one of our favorite New York breweries shipping a SUPER LIMITED amount of kegs our way! This is the only pace you can grab these beers outside New York...   More info

Sloop Brewing Co. Keg Release at TacoChela

27 Apr 17:00 - 28 Apr 00:00 27 Apr 17:00 - 28 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
TacoChela by Mikkeller TacoChela by Mikkeller
We are psyched to have one of our favorite New York breweries shipping a SUPER LIMITED amount of kegs our way! This is the only pace you can grab these beers outside New York...   More info

ทริปดำน้ำอันดามันใต้ วันแรงงาน 27 เมย - 2 พค 2018 เรือฐาปนา1

27 Apr 17:00 - 02 May 09:00 27 Apr 17:00 - 02 May 09:00 - Bangkok Bangkok
Let's Go Dive สอนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ Let's Go Dive สอนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ
ทร ปดำน ำ: อ นดาม น-ใต หม เกาะพ พ ห นม วง-ห นแดง ห าใหญ หล เป ะ 4ว น 5ค น ดำน ำ 15ไดร ระหว าง: 27 เมย 2 พค 2561 โดยเร อ: ฐาปนา1 รายละเอ ยดทร ป ว นศ กร ท 27 เมษายน 2561 ออกเด   More info

South Similan LOB with Tapana Catamaran

27 Apr 18:00 - 02 May 10:00 27 Apr 18:00 - 02 May 10:00 - Bangkok Bangkok
Tapana Liveaboard & Tapana Catamaran Tapana Liveaboard & Tapana Catamaran
LOB with Tapana Catamaran (South Andaman) MIN OF 4 CONFIRM PAX TO GO subject to availability Rate: THB 37200 (Room Category: Side Sea) ( Ask us for more premium room...   More info

WIMB Grand Opening Party

27 Apr 18:00 - 28 Apr 00:00 27 Apr 18:00 - 28 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
Where Is My Beer? - Beer Cocktails & Crafts Where Is My Beer? - Beer Cocktails & Crafts
Where Is My Beer GRAND OPENING PARTY Bangkok's first dedicated Beer Cocktail Bar invites you to join us for our GRAND OPENING PARTY. Check out our cozy House Bar, try fancy...   More info

考える力を鍛え上げるワークショップ

27 Apr 18:30 - 21:00 27 Apr 18:30 - 21:00 - Bangkok Bangkok
Gallery21 Gallery21
本セミナーでは 20万部超のロングセラー 地頭力を鍛える ただいまベストセラー まんがでわかる 地頭力を鍛える 著者の細谷功さんに 今回新刊の 考える練習帳 をベースにした リーダー 経営者のための実践講義 ワークショップをして頂きます お申込みは上記HPまたはメールアドレスよりご連絡お願いいたします takahashi...   More info

NU ROCK Concert

27 Apr 19:00 - 22:30 27 Apr 19:00 - 22:30 - Bangkok Bangkok
Hard Rock Cafe Bangkok Hard Rock Cafe Bangkok
สายNu Rock และMetal Rock ห ามพลาด! แฟนเพลงวง Bomb at Track เตร ยมเฮก นได เลย พบก บคอนเส ร ตส ดม นส และร อกแบบส ดๆท ฮาร ดร อคคาเฟ สยามสแควร ซอย11 ศ กร ท 27 เมษายนน 3ท มเป นต นไป...   More info

We're Queer We're Here #4!

27 Apr 19:00 - 28 Apr 01:00 27 Apr 19:00 - 28 Apr 01:00 - Bangkok Bangkok
Live Lounge Bkk Live Lounge Bkk
And we are back once again to bring you an exciting show put together by the community for the community and it's allies! The fourth edition of We're Queer We're Here is back by...   More info

Wedding Trio at สโมสรตำรวจ K.Dao

27 Apr 19:00 - 22:00 27 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
@ สโมสรตำรวจ @ สโมสรตำรวจ
Japanese Song (Requested...   More info

Great Loire wines & French dinner

27 Apr 19:00 - 22:00 27 Apr 19:00 - 22:00 - Bangkok Bangkok
Chesa Swiss Bangkok Chesa Swiss Bangkok
GREAT LOIRE WINES & FRENCH DINNER WINES Apéritif 2014 Bouvet Saphir brut Crémant de Loire AC White Wines 2014 Dom. Pierre Lucien Papin Les Pierres Blanche Vieilles Vignes...   More info

ทริป สิมิลัน 4,300 บาท

27 Apr 20:00 - 29 Apr 20:00 27 Apr 20:00 - 29 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
ทร ป ส ม ล น 4,300 บาท ว นท 15-17 ธ.ค. , 26-28 ม.ค. , 23-25 ก.พ. , 16-18 ม .ค. , 20-22 เม.ย. , 27-29 เม.ย. รวมค าใช จ ายท กอย างแล ว ค าอาหาร 4 ม อ ค าท พ ก 1 ค น ค าเร อ ค าดำ   More info

คำชะโนด ถ้ำดินเพียง พระธาตุบังพวน วัดผาตากเสื้อ

27 Apr 21:00 - 28 Apr 00:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 00:00 - Bangkok Bangkok
พาเที่ยวเลย พาเที่ยวเลย
คำชะโนด ถ ำด นเพ ยง พระธาต บ งพวน ว ดผาตากเส อ ตามรอยพญานาคจ ดเต ม พร อมของไหว และทำพ ธ ถ กต อง คนละ 3,500 บาท ว นท 23-25 ก.พ., 16-18 ม .ค., 27-29 เม.ย., 2561, 8-10 ม .ย., 24...   More info

Dubway Sessions 10 year anniversary party

27 Apr 21:00 - 28 Apr 02:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
De Commune De Commune
Bangkok’s longest running dubwize beats event DUBWAY SESSIONS are honored to celebrate our decade in bass with dubstep pioneer MALA (Digital Mystikz, Deep Medi, DMZ). MALA will be...   More info

South Andaman with MV Bubble Dive 28 Apr - 1 May

27 Apr 21:00 - 02 May 08:00 27 Apr 21:00 - 02 May 08:00 - Bangkok Bangkok
HappyDive Dot Net HappyDive Dot Net
ข นเร อ Depart: 27 Apr, 2018 ว นดำน ำ Diving Date: 28-29-30 Apr 1 May, 2018 ว นกล บ Return: 2 May, 2018 Boat MV. Bubble dive จำนวนไดฟ Dive: 15 ไดฟ ราคา Price: 17,900...   More info

Aktive Meditation

27 Apr 21:00 - 28 Apr 02:00 27 Apr 21:00 - 28 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
SAFE ROOM SAFE ROOM
A night of pure Dark Psychedelic Sounds represented by Psyhead Community. More info soon...   More info

Sunju Hargun & Dan Lo (The Observatory - VN)

27 Apr 21:30 - 28 Apr 03:00 27 Apr 21:30 - 28 Apr 03:00 - Bangkok Bangkok
GLOW GLOW
Sunju Hargun (Turbo Recordings TH) www.soundcloud.com/sunjuhargun Dan Lo (The Observatory VN) https:/www.mixcloud.com/DanLo/ Free Entry Before 11:00 pm After that the entrance...   More info

EPOCH ft. Neil Thorpe, Wildealer & Hasan Khan

27 Apr 22:00 - 28 Apr 04:00 27 Apr 22:00 - 28 Apr 04:00 - Bangkok Bangkok
Club15 Club15
For you Techno heads and lovers of Underground House music... EPOCH IS FOR YOU. Waves of future electronic sounds shall be weaved with sci-fi symphonies, rumbling baselines and...   More info

Dope as Funk: TGIFunkday

27 Apr 22:00 - 28 Apr 02:00 27 Apr 22:00 - 28 Apr 02:00 - Bangkok Bangkok
VIOLETT VIOLETT
Dope as Funk: TGIFunkday Dope as Funk is coming back to your favorite day of the week! We're back with another Dope as Funk party on Friday, April 27th with our resident DJ...   More info

Radio Revolution x Rui at Mustache

27 Apr 22:00 - 28 Apr 04:00 27 Apr 22:00 - 28 Apr 04:00 - Bangkok Bangkok
Mustache Bangkok Mustache Bangkok
Audiophile Productions x Mustache Bangkok presents Radiorevolution x Rui Rodrigues Jam on Toast Friday, April 27th, 2018 @ Mustache Free entrance before midnight & 50 off on all...   More info

ทริปดำน้ำ อันดามันใต้ วันแรงงาน ปี2561 (เต็มแล้ว)

28 Apr 01:00 - 01 May 22:00 28 Apr 01:00 - 01 May 22:00 - Bangkok Bangkok
SeasunScuba เรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ SeasunScuba เรียนดำน้ำ ทริปดำน้ำ อุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์ถ่ายภาพใต้น้ำ
27 28-29-30-1 2 พค. 2561 : 4 ว น 15 ไดฟ ชวนก นไปดำน ำอ นดาม นใต เกาะห า ห นม วง ห นแดง เร อฟ าใส MVFahsai ค าทร ป 15,500 บาท สำรองท น ง และข อม ลเพ มเต ม ท โฉม ส ส นสก บ า 094...   More info

Let’s dive together at Satthahip

28 Apr 05:00 - 21:00 28 Apr 05:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
PIER 49 Hostel PIER 49 Hostel
Fun dive at Same-san, Chonburi Date: 28 April 2018 Time: 05:00 AM 09:00 PM Price: 3000thb/2dive/day Price included -Transfer from Bangkok -Tank, weight, weight belt -Lunch...   More info

เที่ยวสังขละ ชมน้ำตก ล่องแพหมู่บ้านกะเหรี่ยง

28 Apr 06:00 - 29 Apr 21:00 28 Apr 06:00 - 29 Apr 21:00 - Bangkok Bangkok
Luckyhappytravel Luckyhappytravel
ว นเด นทาง กร งเทพ ส งขละบ ร 20.00 น. พร อมก น ณ จ ดน ดหมาย เม อพร อมแล วออกเด นทางม งหน าส เม องส งขละบ ร จ.กาญจนบ ร ว นแรก ใส บาตรรสะพานมอญ หม บ านกะเหร ยง เท ยวน ำตก ล...   More info

Trip สุด Exclusive ไปกับ Triumph Bangna @จันทบุรี

28 Apr 06:00 - 29 Apr 15:00 28 Apr 06:00 - 29 Apr 15:00 - Bangkok Bangkok
จันทบุรี จันทบุรี
Trip ส ดพ เศษสำหร บชาว Triumph Bangna ทร ป 2 ว น 1 ค น ในว นท 28-29 เมษายน 2018 เด นทางท องเท ยว ณ.จ งหว ดจ นทบ ร แวะถ ายร ปสวยๆ บนสะพานแหลมส งห ท ต ดอ นด บความสวยท ส ดในประเทศ...   More info

พิธีหมั้นหมาย+พิธีฉลองมงคลสมรส (เที่ยง)

28 Apr 06:00 - 14:00 28 Apr 06:00 - 14:00 - Bangkok Bangkok
The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok
  More info

"I Tri Like a Girl" & "Gentlemen Tri" Triathlon Workshop by Kom-Kom, Apr...

28 Apr 06:30 - 16:00 28 Apr 06:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Bangpoo Golf & Sport Club Bangpoo Golf & Sport Club
I Tri Like a Girl & Gentlemen Tri Triathlon Workshop by Kom-Kom B&B Outdoor Sports, TriHub, และ Bike Zone ร วมม อก นจ ด Workshop ไตรก ฬาสำหร บน กก ฬาท กเพศท กว ยท กำล งส   More info

โรงบ่มอารมณ์สุข สร้างสีสันให้บ้านเต่า

28 Apr 07:00 - 19:30 28 Apr 07:00 - 19:30 - Bangkok Bangkok
โรงบ่มอารมณ์สุข โรงบ่มอารมณ์สุข
โรงบ มอารมณ ส ข สร างส ส นให บ านเต า ตอน โลกสวยด วยน ำใจห วงใยระบายร กษ บ านน องเต า ก จกรรม : ว นเสาร ท ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ต งแต เพลา : ๐๗.๐๐ น. ถ งเวลา เย น ก จกรรม : ไปเช า เย   More info

Shredded 18 | Season 2

28 Apr 08:00 - 11 May 23:00 28 Apr 08:00 - 11 May 23:00 - Bangkok Bangkok
The LAB The LAB
Bangkok's most successful 5-week transformation program is back! Season 2 starting . We boast proven results and positive feedback from past-Shredded members who love the...   More info

อบรม หลักสูตร การติดตั้งทางไฟฟ้าในสถานที่เฉพาะ; บริเวณสถานพยาบาล

28 Apr 08:30 - 29 Apr 16:30 28 Apr 08:30 - 29 Apr 16:30 - Bangkok Bangkok
สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย
ม CPD 18 ห   More info

Efin สายลับจับหุ้นเด็ด 2018

28 Apr 08:30 - 12:30 28 Apr 08:30 - 12:30 - Bangkok Bangkok
อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
สำน กข าวอ ไฟแนนซ ไทย หร อ efinanceThai ขอเช ญท กท านท สนใจในเร องห นเข าร วมสะกดรอยห นไปพร อม ๆ ก น ก บน กว เคราะห ช อด ง เพ อส บค นหาห นเด น ห นเด ด รอร บทร พย EEC และมาไข   More info

Chromania Grammar Challenge (Near BTS Silom)

28 Apr 09:00 - 28 Oct 17:30 28 Apr 09:00 - 28 Oct 17:30 - Bangkok Bangkok
BB Comeeting Space BB Comeeting Space
เร ยนแกรมม าสไตล เล น แต เน นเน อหาแบบจ ดเต มภายใน 2 ว น ด วยเกมกระดาน Chromania Grammar by Ace Learning แถมได ล นท นการศ กษา พร อมใบประกาศน ยบ...   More info

SC Park "Wedding Fair 2018"

28 Apr 09:00 - 29 Apr 19:00 28 Apr 09:00 - 29 Apr 19:00 - Bangkok Bangkok
SC Park Hotel SC Park Hotel
โรงแรมเอสซ ปาร ค เช ญว าท ค บ าวสาวท วางแผนเตร ยมงานว วาห เข าร วมงาน SC Park Wedding Fair 2018 พบก บ wedding showcase ท จำลองบรรยากาศและการตกแต งเสม อนเป นว นงานของค ณ พร...   More info

ปรับสมดุลให้สุขด้วย "ฮวงจุ้ย"

28 Apr 09:00 - 29 Apr 16:30 28 Apr 09:00 - 29 Apr 16:30 - Bangkok Bangkok
prop2morrow prop2morrow
ถ าค ณค ดว า 'ฮวงจ ย' น นค อ คำตอบของความส ขและความสำเร จของการใช ช ว ต คอร สน ม คำตอบ... ปร บสมด ลให ส ขด วยฮวงจ ย โดย อาจารย ป ย Wave Riders น กลงท น ท เช ยวชาญในการใช...   More info

Corporate Innovation Bootcamp Batch VIII

28 Apr 09:00 - 29 Apr 16:30 28 Apr 09:00 - 29 Apr 16:30 - Bangkok Bangkok
RISE Accelerator RISE Accelerator
Corporate Innovation Bootcamp: นว ตกรรมองค กรสร างได หากการปร บให ท นโลกด จ ท ล และการหน พ นจากการถ ก Disrupt จากค แข งรอบท ศทาง และ การสร าง Innovation ใหม ๆ เป นเร องยาก อย าปล...   More info

Business Strategy in Digital Age

28 Apr 09:00 - 29 Apr 18:00 28 Apr 09:00 - 29 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
Courtyard by Marriott Bangkok Courtyard by Marriott Bangkok
เร ยนร เร อง กลย ทธ ธ รก จ...ในย คด จ ท ล สอนโดย อาจารย ดำรงค พ ณค ณ . ว นท 28-29 เมษายน 2018 เวลา 9:00-17:00 น โรงแรม Courtyard by Marriotte (ซอยมหาดเล กหลวง 1) . บ ตรราคาท า   More info

เสริมพัฒนาการลูกน้อยด้วย SI (Sensory Integration) รุ่นที่ 2

28 Apr 09:00 - 09 Jun 12:00 28 Apr 09:00 - 09 Jun 12:00 - Bangkok Bangkok
Manarom Center มนารมย์ เซ็นเตอร์ Manarom Center มนารมย์ เซ็นเตอร์
ล กชอบเหม อมองของหม นๆ บางท จ องมองได ท งว น หน ขอไม สระผม ไม ไปเร ยนว ายน ำได ไหม หน ไม อยากให น ำถ กหน า ทำไมก นแต ของกรอบๆ ผ กไม ยอมก น แม จ า หน กล วเส ยงท เป าผม ผมกล...   More info

เวิร์คช็อปแสนสนุกสร้างสรรค์จินตนาการสำหรับเด็กๆ

28 Apr 09:00 - 15:00 28 Apr 09:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
Abdulrahim Place Abdulrahim Place
เว ร คช อปแสนสน กสร างสรรค จ นตนาการ Scholastic Author's Asia Tour ขอเช ญชวนค ณพ อค ณแม พาน องๆมาเข าร วมเว ร คช อปก บ Craig Smith น กดนตร และน กเข ยนหน งส อเด กช อด งจากน วซ แล   More info

Advanced Franchise Program Exclusive Class

28 Apr 09:30 - 19 May 18:00 28 Apr 09:30 - 19 May 18:00 - Bangkok Bangkok
Business Coach & Consulting Business Coach & Consulting
เม อขยายธ รก จระบบแฟรนไชส ส งท จะพบบ อย ค อ -จะควบค มและบร หารจ ดการแฟรนไชส ย งย น อย างไร ? -อยากม ค ม อปฎ บ ต และใช อย างม ประส ทธ ภาพ เร มต นแบบไหน ? -จะออกแบบและให ส ทธ แฟร   More info

คอร์สเรียนชงกาแฟสด Basic Barista Course

28 Apr 09:30 - 16:00 28 Apr 09:30 - 16:00 - Bangkok Bangkok
กาแฟสด coffman กาแฟสด coffman
เร ยนชงกาแฟสด บรรยากาศสบายๆ เป นก นเองคร บ ไม ว าค ณจะไม ม พ นฐานการชงกาแฟ ชงกาแฟไม เป น หร ออยากจะเพ มท กษะในการชงกาแฟให ด ย งข น สามารถสม ครเร ยนได ท กท านเลยคร บ -สถานท เร ย   More info

T O E I C เข้มข้น (คอร์สสด) เสาร์และอาทิตย์ เช้า

28 Apr 09:30 - 12:30 28 Apr 09:30 - 12:30 - Bangkok Bangkok
KandoWriting KandoWriting
TOEIC คอร สเข มข น สอนสด โดยคร ซ น . Promotion! เพ ยง 3,200 บาท ค มค า ค มเวลาส ด ๆ เล อกเร ยน ว นเสาร และอาท ตย เช า หร อ ว นอ งคารและพฤห สฯ เย น . -เร ยนครบท กเร อง เน นเทคน ค...   More info

Self-Hypnosis Workshop

28 Apr 09:30 - 17:30 28 Apr 09:30 - 17:30 - Bangkok Bangkok
The Healing Hub Bangkok The Healing Hub Bangkok
Join the workshop on April 28. It’s going to be an exciting day for everyone involved! We will limit the number to ten participants, so get in touch early to reserve your spot on...   More info

Fashion Design - Creating a Collection

28 Apr 10:00 - 13:00 28 Apr 10:00 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Attic Studios Attic Studios
DETAILS: 1.Ideal for anyone who has an interest in being part of the fashion world or anyone that is curious to what it is about! NO PREVIOUS FASHION DESIGN KNOWLEDGE REQUIRED...   More info

Weddings At Kempinski

28 Apr 10:00 - 29 Apr 18:00 28 Apr 10:00 - 29 Apr 18:00 - Bangkok Bangkok
Siam Kempinski Hotel Bangkok Siam Kempinski Hotel Bangkok
Siam Kempinski Hotel Bangkok is promising memorable engagement and wedding celebrations for every couple. This luxurious hotel, rich in heritage, is located in the grounds of the...   More info

Basic TOEIC

28 Apr 10:00 - 29 Apr 16:00 28 Apr 10:00 - 29 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
The Rabbit Hub The Rabbit Hub
ต วtoeic ได ผลไว 2 ว นจบ สำหร บคนท ไม คยสอบและต องการป พ นฐาน หร อผ ท คะแนนย งไม ถ ง 400 . เสาร อาท ตย : 28-29 เมษายน . 10.00-16.00 (พ กกลางว น 1 ชม) . สถานท เร ยนแถว BTS พญาไท...   More info

ปั้นดิน ทำมือ ครั้งที่ 8

28 Apr 10:00 - 17:00 28 Apr 10:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
MASS STUDIO MASS STUDIO
ป นด น ทำม อ คร งท 8 คอร ส Workshop ป นงานเซราม ก Ceramic Workshop : Nerikomi มาสร างสรรค ผลงานเซราม คเป นภาชนะร ปทรงต างๆ ท งถ วย ชาม แจก น หร อกระถางต นไม ด วยสองม อของเรา ผ าน   More info

SOY-FREE MISO and AMAZAKE CLASS by Chef Shima Shimizu, FOODCRAFT

28 Apr 10:00 - 12:30 28 Apr 10:00 - 12:30 - Bangkok Bangkok
Rasayana Retreat Rasayana Retreat
WHAT IS MISO? Miso is a fermented bean paste traditionally made from soybeans and rice koji (malted rice) and salt. It is a beautiful umami-flavoured paste used for dressings...   More info

Test Of Will 2018 - Thailand

28 Apr 10:00 - 29 Apr 20:00 28 Apr 10:00 - 29 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
Central World (เซนทรัลเวิร์ล) Central World (เซนทรัลเวิร์ล)
Thailand, Asia’s most advanced urban fitness challenge is back: 4 challenges in 4 minutes, and a chance to test your limits. Registration is NOW OPEN: www.TestOfWill.com. Find...   More info

คอร์สเรียน TOEIC รับรองผล 700

28 Apr 10:00 - 16:00 28 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
Chulatutorbyple Chulatutorbyple
คอร สเร ยน TOEIC ร บรองผล 700 ( พ นฐานน อย ห างหายอ งกฤษไปนาน ก สอบผ านได ) สอนโดย อ.เด ยร ว ทยากรภาษาให ก บองค กรช นนำ อ.จอย คะแนน TOEIC 990 เต มท มาช วยเผยเทคน คให ก บ น กเร...   More info

PopUp Playgroup

28 Apr 10:00 - 12:00 28 Apr 10:00 - 12:00 - Bangkok Bangkok
ABC Pathways International Kindergarten - Bangkok ABC Pathways International Kindergarten - Bangkok
Bring your kids to experience an exciting and cozy Camping themed playgroup at ABC Pathways International School. Kids will be divided into smaller groups according to their age...   More info

Bangkok ASEA Asia Executive Tour Sat 28 April 10am to 5pm

28 Apr 10:00 - 17:00 28 Apr 10:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Jarinthip Jarinthip
  More info

Cartoon Fanclub Contest

28 Apr 10:00 - 19:00 28 Apr 10:00 - 19:00 - Bangkok Bangkok
The Crystal The Crystal
เดอะ คร สต ล ขอเช ญน องๆ ร วมประกวดการแต งกายธ ม Super Hero ในงาน Cartoon Fanclub Contest ร นอาย 2-6 ป และ 7 14 ป พร อมแสดงความสามารถพ เศษ ช งท นการศ กษาพร อมถ วยรางว ล รวมม ลค...   More info

หลักสูตร ธุรกิจน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บรรจุขวด ระบบพาสเจอร์ไรส์

28 Apr 10:00 - 16:00 28 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย
หล กส ตร ธ รก จน ำสม นไพรเพ อส ขภาพ บรรจ ขวด ระบบพาสเจอร ไรส ว นอบรม : ว นเสาร ท 28 เมษายน 2561 เวลาอบรม : 10.00 16.00 น. สถานท : สถาบ นสอนอาช พช ช องรวย น ำสม นไพรเพ อส   More info

กิจกรรมทำหมันสัญจร ณ ตำบลลำเลียง จ.ระนอง 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม

28 Apr 10:00 - 30 Apr 17:00 28 Apr 10:00 - 30 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
ก จกรรมทำหม นส ญจร ณ ตำบลลำเล ยง จ.ระนอง 28 เมษายน 1 พฤษภาคม 2561 จากการขอของเพจ จอนน แมวศ ษล กษณ ให ทางร กษ แมวไปทำหม นท เกาะคณฑ ระนอง เพ อควบค มจำนวนประชากรหมาแมวบนเกาะคณฑ ในป...   More info

Eastin Grand Sathorn - Wedding Fair 2018

28 Apr 10:00 - 29 Apr 19:00 28 Apr 10:00 - 29 Apr 19:00 - Bangkok Bangkok
Eastin Grand Hotel Sathorn Eastin Grand Hotel Sathorn
ห ามพลาด! ก บงาน Wedding Fair ท โรงแรมอ สต น แกรนด สาทรซ งจะจ ดข นในว นท 28-29 เมษายน 2018 ต งแต เวลา 10.00-19.00น. พร อมก บโปรโมช นพ เศษภายในงานท ค มย งกว าค ม และพบก บท มงานม...   More info

Character Design for Business ครั้งที่ 3

28 Apr 10:00 - 16:00 28 Apr 10:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
HUBBA Thailand HUBBA Thailand
Character Design for Business คร งท 3 ไม ใช แค ความก กก ก หร อความน าร กท ด ต อใจ แต Character Design’ ย งเป นส อกลางระหว างแบรนด และผ คนได อย างด เย ยม ! เป นเหต ผลว าทำไมใครๆ...   More info

Creating Rose-Shaped Kanom Chan Workshop for Kids

28 Apr 11:00 - 29 Apr 15:00 28 Apr 11:00 - 29 Apr 15:00 - Bangkok Bangkok
Open House at Central Embassy Open House at Central Embassy
เร ยนร การทำขนมช นเป นร ปดอกก หลาบส ส นสดใส สน กก บการเล นส เพ อให ได ขนมช นร ปดอกก หลาบตามจ นตนการของน องๆ เป นการฝ กสมาธ และกระต นความค ดสร างสรรค ให น องๆ อ กด วย 28-29 เม.ย...   More info

Plearnary Summer Kids Contest

28 Apr 11:00 - 18:00 28 Apr 11:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
Plearnary Mall Plearnary Mall
การประกวดแฟช นเด กต อนร บซ มเมอร ภายในงาน Plearnary Summer Kids Contest สำหร บน องๆ หน ๆ ท ม อาย 4-12 ป เพ อช งรางว ลม ลค ารวมกว า 20,000 บาท ว ธ การสม คร: ร บสม ครน องๆ ช วงอาย...   More info

Be My Princess - a fabulous wedding showcase

28 Apr 11:00 - 29 Apr 20:00 28 Apr 11:00 - 29 Apr 20:00 - Bangkok Bangkok
Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok Sheraton Grande Sukhumvit, A Luxury Collection Hotel, Bangkok
Join us on Saturday April 28 and Sunday April 29 from 11.00 20.00 hours for BE MY PRINCESS , a fabulous wedding showcase held in our renowned hotel’s Grande Ballroom. During...   More info

Physique 57 x BASE - 8-Week Program Kickstart Event

28 Apr 11:30 - 13:00 28 Apr 11:30 - 13:00 - Bangkok Bangkok
Glowfish Offices Glowfish Offices
Physique 57 and BASE have teamed up to offer the ultimate 8 week program, helping you get your best results ever with two leading training methods. MORE INFO https:/basebangkok...   More info

หลักสูตร ไก่ทอดสมุนไพร+สูตรข้าวเหนียวนิ่ม

28 Apr 12:00 - 15:00 28 Apr 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
ตลาดถนอมมิตร ตลาดถนอมมิตร
หล กส ตร ไก ทอดสม นไพร ส ตรข าวเหน ยวน ม ว นอบรม : ว นเสาร ท 28 เมษายน 2561 เวลา : เวลา 12.00 15.00 น. สถานท : ตลาดถนอมม ตร หล กส ตรน จะท กข นตอนในการทำไก ทอดสม นไพร ต งแต...   More info

วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล

28 Apr 12:00 - 15:00 28 Apr 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
สสปท - TOSH สสปท - TOSH
  More info

Confident Speaker (12 Hrs.)

28 Apr 12:00 - 15:00 28 Apr 12:00 - 15:00 - Bangkok Bangkok
KandoWriting KandoWriting
Confident Speaker (12 ช วโมง) คร หม พ ห . เหมาะก บผ ท ต องการพ ดภาษาอ งกฤษถ กต อง ท งการออกเส ยง ไวยากรณ และม เน อหาน าสนใจ หร อเตร ยมสอบ IELTS และ TOEFL Pronunciation เร ยนร...   More info

เล่นหุ้นให้ดี เริ่มที่ก้าวแรก - efin On Tour 10 @กรุงเทพ

28 Apr 12:30 - 17:30 28 Apr 12:30 - 17:30 - Bangkok Bangkok
อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์
เล นห นให ด เร มท ก าวแรก มาร วมค นหาเส นทางส ความสำเร จในการเล นห น ต งแต ก าวแรก!! ก บ efin On Tour 10 @กร งเทพ พบเทคน คการลงท นและว ธ สร างโอกาสทำกำไรด วยโปรแกรมของ efin 12...   More info

Food photography workshop เพิ่มมูลค่าให้กับอาหารผ่านการถ่ายรูป

28 Apr 13:00 - 17:00 28 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
LINK Collaboration Space LINK Collaboration Space
หากค ณเป นม อใหม ท ร กและสนใจในการถ ายร ป และชอบเร องอาหารอย เป นท นเด มอย แล ว หร ออาจจะเป นเจ าของร านอาหารท อยากศ กษาเทคน คการถ ายร ป ไว อ พลงโซเช ยลเพ อเพ มม ลค าให ก บเม   More info

Thailand Custom Creator 2018

28 Apr 13:00 - 23:00 28 Apr 13:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
The Walk Kaset-Nawamin The Walk Kaset-Nawamin
งานรวมพล custom bike ของไทย.. ประช นผลงานการแต งรถ เพนท รถ และอ นๆอ...   More info

I'm a cookie Workshop

28 Apr 13:00 - 17:00 28 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Monaehome Monaehome
Icing Cookies Workshop (I'm a cookie ) เปล ยนฉ นเป นค กก รอบน จะสอนรวมเอาคลาสวาดร ป และ การทำค กก ไว ด วยก นค ะ เล อกร ปท เราอยากจะนำมาวาดบนค กก ได ตามชอบเลยค ะ ไม ว าจะเป...   More info

คอร์ส Natural Skin with Ambient Light สำหรับงานถ่ายแฟชั่น

28 Apr 13:00 - 18:00 28 Apr 13:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
SYN HUB Co-Innovative Space SYN HUB Co-Innovative Space
คอร ส Natural Skin with Ambient Light สำหร บงานถ ายแฟช น ว นเสาร ท 28 เมษายน 2561 เวลา 13:00 17:30 สถานท SYN HUB ช น 4 ศ นย การค าพ นธ ท พย พลาซ า ว ทยากรโดย ค ณ ปอมม วศ น ทรงก...   More info

SO Pool Party

28 Apr 13:00 - 21:00 28 Apr 13:00 - 21:00 - Bangkok Bangkok
SO Pool Party SO Pool Party
SOPoolParty Expect 8 hours of wet 'n' chill, special drink promos, plus fun peeps partying it up to the beat of mister DJs spinning their tracks for you, all these against the...   More info

LEGO CAMP by SMART FUN

28 Apr 13:00 - 16:00 28 Apr 13:00 - 16:00 - Bangkok Bangkok
FabCafe Bangkok FabCafe Bangkok
Let's build big with over 100,000 LEGO pieces! SMART FUN brings out the innate Engineer in every child. Join us for hands-on STEM activities that are fun and educational! EVENT...   More info

IDP | English Courses Day นิทรรศการเรียนภาษาต่อต่างประเทศ

28 Apr 13:00 - 29 Apr 17:00 28 Apr 13:00 - 29 Apr 17:00 - Bangkok Bangkok
IDP Thailand IDP Thailand
น ทรรศการเร ยนภาษาอ งกฤษท ต างประเทศ พบก บสถาบ นภาษาช นนำจาก 5 ประเทศ ไม ว าจะเป น ออสเตรเล ย อ งกฤษ อเมร กา แคนาดา และน วซ แลนด โอกาสด ๆ ท จะไปเร ยนภาษาอ งกฤษท งระยะส   More info

ทริปตัวแตก กินปู กินหมึก สัมผัสวิถีประมงพื้นบ้าน อ่าวคราม (

28 Apr 13:00 - 29 Apr 16:00 28 Apr 13:00 - 29 Apr 16:00 - Bangkok Bangkok
คน หลง ป่า / K O N L O N G P a คน หลง ป่า / K O N L O N G P a
ทร ปพ กผ อน ก นป นอนโฮมสเตย ส มผ สว ถ ประมงพ นบ าน อ าวคราม (ช มพร) 28-29 เมษายน 2561 เด นทางค นว นศ กร 27 เมษายน 2561 รายละเอ ยดการเด นทาง 27 เมษายน 2561 21.30 น ดเจอป ม ปตท ตรง   More info

Pinkoi x Need A New Needle Workshop - หน้าร้อนนี้กับหมวกใบใหม่

28 Apr 13:00 - 17:00 28 Apr 13:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Work Loft The Work Loft
เราขอเป ดชมรม ม อใหม ห ดป ก ท สาวๆต ดส นใจสม ครได โดยไม ยาก คร งน เราเป ดโอกาสให ท กคนท ม ใจร กในฝ ม อ (ของต วเอง) มาป กสายคาดหมวกก น เพ อเพ มส ส นให หมวกของค ณไม เหม อนใครและหย...   More info

Chanya x LookPla - Mini sexy

28 Apr 14:00 - 17:00 28 Apr 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
Stodiu Studio and location สตูดิโอ ให้เช่า Stodiu Studio and location สตูดิโอ ให้เช่า
Perfect โซฟ x ล กปลา Concept : แฟช นสวยใส x ม น เซ กซ . Date : ว นเสาร ท 28 เมษายน 2018 Time : รอบบ าย เวลา 14:00 น. 17:00 น. Place : Stodiu Studio and location เคหะร มเกล า...   More info

Successful Email Marketing with Mailchimp (Workshop)

28 Apr 14:00 - 17:00 28 Apr 14:00 - 17:00 - Bangkok Bangkok
The Work Loft The Work Loft
SUCCESSFUL EMAIL MARKETING WITH MAILCHIMP Emailing for your Business! Email is dead? We don't think so! Email Marketing is still the best way to reach out to and engage with a...   More info

Contemporary World Film Series 08: Donire Y Esplendor

28 Apr 16:00 - 18:00 28 Apr 16:00 - 18:00 - Bangkok Bangkok
TKpark อุทยานการเรียนรู้ TKpark อุทยานการเรียนรู้
Contemporary World Film Series 08: DONAIRE Y ESPLENDOR’ ขอเช ญร บชมภาพยนตร จากประเทศปานามา ก บบรรยากาศร มทะเลท เต มไปด วยเส ยงดนตร และงานร นเร ง ก บการจ ดฉายคร งแรกในอาเซ ยน ภาพย   More info

KING of FLOW 2018

28 Apr 16:00 - 23:00 28 Apr 16:00 - 23:00 - Bangkok Bangkok
Flow House Bangkok Flow House Bangkok
กล บมาระเบ ดความโฟลว อ กคร ง ก บ KING OF FLOW 2018 เช ญโปรมาโชว เทพ ม นส น ำกระจาย! จ ดให หน าใหม ไม ใหม เช ญลง!!! 28 APRIL 2018 เร มเวลา 16.00-23.00 Flow House Bangkok A-Square...   More info


© 2018 Siguez