สงกรานต์ ๒๕๖๑

13 Apr 09:00 - 17 Apr 20:00 13 Apr 09:00 - 17 Apr 20:00 - Chon Buri Chon Buri
ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา - Pattaya Floating Market ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา - Pattaya Floating Market
ส บสานประเพณ ก บบรรยากาศไทยๆ ท หาชมได ยาก ณ ตลาดน ำ ๔ ภาค (พ ทยา...   More info

Aloha Songkran @Soi8

13 Apr 11:00 - 19 Apr 23:00 13 Apr 11:00 - 19 Apr 23:00 - Chon Buri Chon Buri
Sunshine Hotel & Residences Sunshine Hotel & Residences
EN/TH ALOHA SONGKRAN @ Soi 8 12th 19th April 2018 11:00 23:00 hr. At Sunshine Hotel & Residences Soi 8 Songkran is coming and we got a great line up of foods and drinks. Can...   More info

Bangsaen Water Festival 2018

15 Apr 17:00 - 17 Apr 00:00 15 Apr 17:00 - 17 Apr 00:00 - Chon Buri Chon Buri
Bangsaen Water Festival Bangsaen Water Festival
Bangsaen Water Festival 2018 ป น จ ดเต มความสน กกว าท กๆป นำท มโดยศ ลป นและด เจช นนำของประเทศไทย Main Artist Big Ass Boy Peacemaker Mild Paradox Thai Hop The Mousses Dj...   More info

Pet Show : Fluffy World

20 Apr 10:30 - 23 Apr 21:30 20 Apr 10:30 - 23 Apr 21:30 - Chon Buri Chon Buri
CentralPlaza Chonburi CentralPlaza Chonburi
คร งแรกในเม องชลบ ร ชวนเท ยวด นแดนเจ าขนป ยรวมต วสายพ นธ ขนฟ ไฮไลท พบก บ Fluffy Dogs สายพ นธ Giant Alaska, Giant Samoy, Dog Idol ครอบคร ว French Buta, กระต ายขนฟ ท ส ดในโลก Angora...   More info

1-Day TOEIC@Chonburi

28 Apr 10:00 - 17:00 28 Apr 10:00 - 17:00 - Chon Buri Chon Buri
ชลบุรี่ ชลบุรี่
ป กาดๆ สำหร บใครท อาศ ยอย ท ชลบ ร หร อบร เวณใกล เค ยง โอกาสเหมาะในการอ พคะแนน TOEIC มาถ งแล ววว A-Sheep Education นำท มโดยคร ตวง พร อมเด นทางไปท ชลบ ร เพ อจ ดก จกรรมต ว TOEIC...   More info

บริจาคโลหิต (ครั้งที่ 2)

30 Apr 10:00 - 14:00 30 Apr 10:00 - 14:00 - Chon Buri Chon Buri
ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา - Pattaya Floating Market ตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา - Pattaya Floating Market
ร วมบร จาคโลห ต ก บสภากาชาดไทย ณ ตลาดน ำ ๔ ภาค (พ ทยา) ถนนส ข มว ท ว นจ นทร ท 30 เมษายน 10.00-14.00 น. สามารถลงทะเบ ยนล วงหน าได ท http:/www.pattayafloatingmarket.com/blood/ ผ...   More info

Event_Serve Responsibly

28 Jun 09:00 - 16:00 28 Jun 09:00 - 16:00 - Chon Buri Chon Buri
Chonburi Chonburi
  More info

FOX Jamtrack 2018 by KAZE Chonburi

15 Jul 06:30 - 12:30 15 Jul 06:30 - 12:30 - Chon Buri Chon Buri
ราชาจักรยานไบค์เน็ต ราชาจักรยานไบค์เน็ต
สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท ราชาจ กรยานไบค เน ต ชลบ ร โทร : 038 393 888 (ร าน) โทร : 086 123 6884 (ฝ ายขาย) โทร : 061-9361662 เฮ ยต - KAZE Official Team 092 249 6967   More info

Wedding คุณนุ้ย + คุณเอก

18 Nov 07:00 - 22:00 18 Nov 07:00 - 22:00 - Chon Buri Chon Buri
Chonburi Chonburi
เช า เย   More info

วิ่ง : Bangsaen21-2018 (ระยะ 5K และ 10K)

15 Dec 05:00 - 08:00 15 Dec 05:00 - 08:00 - Chon Buri Chon Buri
บางแสน บางแสน
ว ง : Bangsaen21-2018 (ระยะ 5K และ 10K) จ ดว นท : 15 ธ นวาคม 2561 สถานท : บางแสน จ.ชลบ ร ระยะทาง : 10K , 5K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox...   More info

วิ่ง : Bangsaen21-2018 (ระยะ 21K)

16 Dec 05:00 - 08:00 16 Dec 05:00 - 08:00 - Chon Buri Chon Buri
บางแสน บางแสน
ว ง : Bangsaen21-2018 (ระยะ 21K) จ ดว นท : 16 ธ นวาคม 2561 สถานท : บางแสน จ.ชลบ ร ระยะทาง : 21K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook...   More info

Bangsaen Triathlon 2019

24 Feb 06:00 - 12:00 24 Feb 06:00 - 12:00 - Chon Buri Chon Buri
บางแสน บางแสน
Bangsaen Triathlon 2019 Bangsaen ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น Tri สม ครออนไลน ได ท TBC สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www.facebook.com/thailandtrileague/ ท มา: Thailand...   More info


© 2018 Siguez