New MG ZS Smart Road Show

09 Feb 10:30 - 11 Feb 21:30 09 Feb 10:30 - 11 Feb 21:30 - Chon Buri Chon Buri
CentralPlaza Chonburi CentralPlaza Chonburi
MG เป ดต ว สมาร ทเอสย ว NEW MG ZS รถท ฉลาดและพ ดก บค ณได ตอบโจทย ไลฟ สไตล คนร นใหม คร งแรกท รถม ระบบอ จฉร ยะ i-Smart เป นร นแรกของอ ตสาหกรรมยานยนต ไทย พร อมพบก บข อเสนอส ดพ เศษ, ร...   More info

IPE Fencing championship 2018

10 Feb 10:00 - 11 Feb 18:00 10 Feb 10:00 - 11 Feb 18:00 - Chon Buri Chon Buri
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
IPE Fencing championship 2018 ระหว าง 10-11 ก มภาพ นธ 2561 ณ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตชลบ ร 10 ก.พ.61 : เอเป หญ ง ฟอยล ชาย เชเบอร ชาย 11 ก.พ.61 : เอเป ชาย ฟอยล หญ ง เซเบอร หญ ง...   More info

วิ่ง : Run for Chonkanya'61 "วิ่งกินลม ชมสะพาน เลียบทะเลชลบุรี"

11 Feb 05:00 - 08:00 11 Feb 05:00 - 08:00 - Chon Buri Chon Buri
สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
ว ง : Run for Chonkanya'61 ว งก นลม ชมสะพาน เล ยบทะเลชลบ ร จ ดว นท : 11 ก มภาพ นธ 2561 สถานท : สะพานชลมารคว ถ 84 พรรษา ระยะทาง : 10.5K , 3K ราคา : 400 บาทท กระยะ ต ดต อสอบถาม...   More info

RUN for Chonkanya 61

11 Feb 06:00 - 09:00 11 Feb 06:00 - 09:00 - Chon Buri Chon Buri
สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี สวนตำหนักน้ำ ชลบุรี
RUN for Chonkanya 61 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น 10.5/3.3 km 10.5 km 400 THB 6:00 am 3.5 km 400 THB 6:10 am สม ครออนไลน ได ท https:/goo.gl/forms/U5Dw4IJYhui2MMdb2...   More info

Glock Practical

11 Feb 08:00 - 17:00 11 Feb 08:00 - 17:00 - Chon Buri Chon Buri
สนามยิงปืนมณฑลทหารบกที่14 สนามยิงปืนมณฑลทหารบกที่14
งาน GLOCK PRACTICAL Basic Markmanship การย งระบบศ นย เป ด ป 2561 มาเร ยนร ร วมก นก บการย งระบบ ของGLOCK Practical ในว นอาท ตย ท 11/02/61 เวลา8.00 น 17.30 น เร ยนว นเด ยว ค...   More info

The Great Chinese New Year 2018

13 Feb 10:30 - 21 Feb 21:30 13 Feb 10:30 - 21 Feb 21:30 - Chon Buri Chon Buri
CentralPlaza Chonburi CentralPlaza Chonburi
ศ นย การค าเซ นทร ลพลาซา ชลบ ร ร วมจ ดก จกรรมต อนร บเทศกาลว นตร ษจ นภายใต คอนเซ ปต The Blessed Kingdom ร วมส กการะบ ชาองค เทพเจ าหน าจาซาไท จ อ, ร วมชมการแสดงเช ดส งโตและม งกรทอง   More info

Royal Project Strawberry Festival 2018

14 Feb 10:30 - 18 Feb 21:30 14 Feb 10:30 - 18 Feb 21:30 - Chon Buri Chon Buri
CentralPlaza Chonburi CentralPlaza Chonburi
ต อนร บเทศกาลแห งความร ก ด วยการยกค ณค าจากยอดดอยมาส ชลบ ร พบก บผล ตภ ณฑ ไฮไลท โครงการหลวง สตรอว เบอร ร พ นธ พระราชทาน 80 ช อปของด ของอร อย ผ ดสด ผลไม เม องหนาว และผล ตภ ณฑ ส...   More info

Would you be my valentine?

14 Feb 18:00 - 23:59 14 Feb 18:00 - 23:59 - Chon Buri Chon Buri
The Red Taps Bangsaen The Red Taps Bangsaen
Would you be my valentine?...แต งงานก นเถอะ... 14 ก มภาพ นธ 2561 -Special deals ...มาเป นค ...ร บ Brew Ocean Raspberry Ale ฟร ! 2 แก ว ...มาคนเด ยว...ร บ De Molen Hugs&Kisses...   More info

HAPPY CHINESE NEW YEAR

16 Feb 09:00 - 12:00 16 Feb 09:00 - 12:00 - Chon Buri Chon Buri
Ambassador City Jomtien Ambassador City Jomtien
Celebrating The Year of The...   More info

แฟชั่นโชว์หนุ่มตี๋สาวหมวย

17 Feb 01:30 17 Feb 01:30 - Chon Buri Chon Buri
Central Plaza Chonburi Central Plaza Chonburi
ประกาศร บสม ครนายแบบนางแบบต วน อย จำนวน30 คน เพ อเด นแฟช นโชว ในงานตร ษจ น ณ เซ นทร ลพลาซ า ห างใหญ ใจกลางเม องชลบ ร กต กา เหม อนเด มคะ 1. โพสร ปท ค ดว าสวย หล อเพ ยงร ปเด ยวพร...   More info

Chinese New Year 2018

17 Feb 10:00 - 18:00 17 Feb 10:00 - 18:00 - Chon Buri Chon Buri
สวนน้ำรามายณะ Ramayana Water Park สวนน้ำรามายณะ Ramayana Water Park
ฉลองเทศกาลตร ษจ น ด วยโชว ส ดอล งการท สวนน ำระด บโลกอ นด บ 1 ของประเทศไทย!!! พบก บการแสดง และก จกรรมตลอดท งว นท 17 ก มภาพ นธ 2561 น ! แถมจองออนไลน ร บไปเลยโปรฯ ซ อ 1 แถม 1 FREE...   More info

Free Concert Singha Light!! Palmy Paradox Burin and more

17 Feb 16:00 - 23:59 17 Feb 16:00 - 23:59 - Chon Buri Chon Buri
ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี JJChonburi ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี JJChonburi
Free Concert !!! ท จต จ กรชลบ ร นะร หร อย ง!!!?? ว นเสาร ท 17 ก มภาพ นธ 2561 น เตร ยมม นส Free Concert จาก Singha พบ เจอได ศ ลป นต วท อปมากมาย!! ปาล มม , Paradox , บ ร นทร...   More info

PALMY | Blue Planet Revolution 4.5 [Chonburi]

17 Feb 18:30 - 23:59 17 Feb 18:30 - 23:59 - Chon Buri Chon Buri
ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี JJChonburi ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี JJChonburi
...ม ตรร กเม องชลฯ ลงทะเบ ยน ร บบ ตรฟร ล นถ ายร ปค พ ม ได แล ว ตอนน เลย!!... ใครว างตามมา นวด มา เก ยว ก บพ ม ก นได ว นเสาร ท 17 ก.พ.61 ในงานคอนเส ร ต Blue Planet Revolution 4.5...   More info

ไตร : บางแสนไตรมาสเตอร์ 2018

23 Feb 05:00 - 25 Feb 20:00 23 Feb 05:00 - 25 Feb 20:00 - Chon Buri Chon Buri
บางแสน บางแสน
ไปแข งไตรก นท บางแสนไตรมาสเตอร ว นท 23-24-25 กพ 61 สถานท บางแสน ชลบ ร รายละเอ ยดเพ มเต ม www.thailandtrileague.com แนะนำงานว งโดย ว งไหนก นป นไหนด อ พเดทท กก จกรรมฉ บไว กด...   More info

Bangsaen Triathlon 2018

23 Feb 08:00 - 25 Feb 22:00 23 Feb 08:00 - 25 Feb 22:00 - Chon Buri Chon Buri
Bangsaen | บางแสน Bangsaen | บางแสน
Bangsaen Triathlon 2018 ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น ท มา: Thailand Tri-League Series https:/www.facebook.com/thailandtrileague/posts/1826879670892168 - รวมรวมข อม ลโดย ว...   More info

Bangsaen Triathlon 2018

24 Feb 06:00 - 25 Feb 19:30 24 Feb 06:00 - 25 Feb 19:30 - Chon Buri Chon Buri
บางแสน บางแสน
บางแสนไตรล กมาสเตอร ซ ร ย หร อช อเป นทางการค อ Amazing Thailand Toyota Bangsaen Triathlon 2018 by Mama จ ดระหว างว นท 24-25 กพ 61 ณ ชายหาดบางแสน จ งหว ดชลบ ร 23 กพ 61/23 Feb 18...   More info

Concert BlenFes Live Project BodySlam and more

24 Feb 16:00 - 23:59 24 Feb 16:00 - 23:59 - Chon Buri Chon Buri
ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี JJChonburi ตลาดนัดจตุจักรชลบุรี JJChonburi
ชาวชลบ ร ห ามพลาด!!! BLEN FES LIVE PROJECT ความส ขท ท กคนรอคอยก บศ ลป นระด บประเทศในโปรเจคเล นสด ใส หมดไม ม พ ก ค กค กตลอด 6 ช.ม. BODYSLAM LOMOSONIC COCKTAIL 25 HOURS MODERNDOG...   More info

Lions Walk&Run, So fun

25 Feb 06:00 - 09:00 25 Feb 06:00 - 09:00 - Chon Buri Chon Buri
ศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี ศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
Lions Walk&Run, So fun 12/5/2.5 km 12 km 400 THB 6:00 am 5 km 400 THB 6:00 am 2.5 km 400 THB 6:00 am สม ครออนไลน ได ท goo.gl/nmNMUS สอบถามข อม ลเพ มเต ม https:/www...   More info

วิ่ง : KhaoKheow10 Season3 “ผองเพื่อนร่วมรัน”

11 Mar 05:00 - 08:00 11 Mar 05:00 - 08:00 - Chon Buri Chon Buri
Khaokheow10 Khaokheow10
ว ง : KhaoKheow10 Season3 ผองเพ อนร วมร น จ ดว นท : 11 ม นาคม 2561 สถานท : Khaokheow ระยะทาง : N/A ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook...   More info

KhaoKheow10 Season3

11 Mar 06:00 - 10:00 11 Mar 06:00 - 10:00 - Chon Buri Chon Buri
Khaokheow10 Khaokheow10
สว สด ค ะ เพ อนๆ น กว งงาน KhaoKheow10 ท กท านค ะ . บร ษ ท MICE & Communication จำก ด ร วมก บ องค การสวนส ตว ในพระบรมราช ปถ มภ และสวนส ตว เป ดเขาเข ยว ขอเช ญน กว งท กคน ร วมงา   More info

Fairtex Amateur MMA Smoker

11 Mar 10:00 - 17:00 11 Mar 10:00 - 17:00 - Chon Buri Chon Buri
Fairtex Training Center Fairtex Training Center
IMMAF https:/www.immaf.org/about/competition-rules/(Similar rule set for ONE Shin cup with Thai translation http:/ignitefightclub.com/oneshincup/oneshin-cup-rule/, Thai Language...   More info

ถ่ายภาพงานแต่ง และปรินท์รูปคุณ Sasitorn

11 Mar 17:00 - 22:00 11 Mar 17:00 - 22:00 - Chon Buri Chon Buri
ชลบุรี ชลบุรี
ถ ายภาพงานแต ง และปร นท ร ปค ณ Sasitorn (ม ดจำแล ว 3000) ถ ายปร นท Credit Card Unlimited ระยะเวลา 2 ช วโมง 17:30-19:30 12000 บาท แล วไปถ ายภาพพ ธ การในงานต อ 3000 บาท ณ ฐ ถ...   More info

FOX Jamtrack 2018 by KAZE Chonburi

15 Jul 06:30 - 12:30 15 Jul 06:30 - 12:30 - Chon Buri Chon Buri
ราชาจักรยานไบค์เน็ต ราชาจักรยานไบค์เน็ต
สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มได ท ราชาจ กรยานไบค เน ต ชลบ ร โทร : 038 393 888 (ร าน) โทร : 086 123 6884 (ฝ ายขาย) โทร : 061-9361662 เฮ ยต - KAZE Official Team 092 249 6967   More info

วิ่ง : Bangsaen21-2018 (ระยะ 5K และ 10K)

15 Dec 05:00 - 08:00 15 Dec 05:00 - 08:00 - Chon Buri Chon Buri
บางแสน บางแสน
ว ง : Bangsaen21-2018 (ระยะ 5K และ 10K) จ ดว นท : 15 ธ นวาคม 2561 สถานท : บางแสน จ.ชลบ ร ระยะทาง : 10K , 5K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox...   More info

วิ่ง : Bangsaen21-2018 (ระยะ 21K)

16 Dec 05:00 - 08:00 16 Dec 05:00 - 08:00 - Chon Buri Chon Buri
บางแสน บางแสน
ว ง : Bangsaen21-2018 (ระยะ 21K) จ ดว นท : 16 ธ นวาคม 2561 สถานท : บางแสน จ.ชลบ ร ระยะทาง : 21K ราคา : N/A โปรดต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆน ต ดต อสอบถาม Inbox Facebook...   More info


© 2018 Siguez