ค่ายสู่รั้วแพทยศาสตร์ 4 ภาค 2018

26 May 09:00 - 27 May 17:00 26 May 09:00 - 27 May 17:00 - Pak Nam Pho Pak Nam Pho
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
อยากเป นหมอใช ไหม ? เตร ยมต วย งไง ? เร มต นท ไหนด ? มหกรรมส ดย งใหญ เด กไทยท งประเทศ ส ร ว...แพทยศาสตร ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส...   More info


© 2018 Siguez