สงกรานต์เฟสติวัล #ตอนตลาดน้ำอโยธยา วันที่ 12-22 เม.ย. 61

12 Apr 10:00 - 22 Apr 22:00 12 Apr 10:00 - 22 Apr 22:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Terminal21 Korat Shopping Mall Terminal21 Korat Shopping Mall
ช นม น ม วนหลาย สงกรานต ป น เทอร ม นอล21 โคราช จ ดงานสงกรานต เฟสต ว ล ตอนตลาดน ำอโยธยา ว นท 12-22 เม.ย. 61 ท ช น G ปาร ส สตร ท พร อมก จกรรมมากมายให ท กคนได ร วมสน กก น ว นท 13   More info

The Mall Shopping Center Summer Xl Playland

12 Apr 10:30 - 19 Apr 21:30 12 Apr 10:30 - 19 Apr 21:30 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
The Mall Korat The Mall Korat
อย าล มมาสน ก ใหญ เว อรรร ก นท เดอะมอลล โคราช!!!!!! THE MALL SHOPPING CENTER SUMMER XL PLAYLAND ชวนท กคนมารวมพลความส ข สน กยกแก งค ก บก จกรรมไซส XL 12 29 เม.ย. 61 บร เวณ ช น 1...   More info

ขอเชิญทุกท่านแต่งกายผ้าไทยร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่ไทย

13 Apr 09:30 - 11:30 13 Apr 09:30 - 11:30 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Terminal21 Korat Shopping Mall Terminal21 Korat Shopping Mall
เน องในเทศกาลว นข นป ใหม ไทย ศ นย การค าเทอร ม นอล 21 โคราช ขอเช ญชวนพ น องชาวโคราชแต งกายด วยผ าไทย ในว นท 13 เมษายน เข าร วมงานต กบาตร พระภ กษ สงฆ สามเณร จำนวน 63 ร ป เพ อถวาย   More info

Pepsi presents songkran korat 2018

13 Apr 10:00 - 16 Apr 23:59 13 Apr 10:00 - 16 Apr 23:59 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
CentralPlaza Nakhon Ratchasima CentralPlaza Nakhon Ratchasima
NoLimit แบบ NoAlcohol ไปก บ PEPSI Presents SONGKRAN Korat 2018 สงกรานต น ส ดม นส แบบไร แอลกอฮอล ต นตาก บอ โมงค น ำพ ยาวกว า 16 เมตร พร อมเทศกาลอาหารส ดค กค ก และชมฟร คอนเส ร...   More info

PALMY | The Mall Songkran 2018 [Korat]

13 Apr 20:00 - 23:59 13 Apr 20:00 - 23:59 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
The Mall Korat The Mall Korat
... แม เก ยวปาร ต ป ใหม ไทย ม วนค กม วนหลาย!!... ซาวโคราช เตร ยมโตมาม วน ไปก บคอนเส ร ต ปาร ต โฟม The Mall Songkran 2018 ฉลองสงกรานต พร อม เอ อยม ในว นศ กร ท 13 เม.ย.ท ส ถ งน เด...   More info

K.อนิสา 12 ชุด (รับเอง)

15 Apr 08:00 - 22:00 15 Apr 08:00 - 22:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda
ช ดไทยเพ อนเจ าสาว 10 ช ด สไบกรม ผ าถ งเทา ช ดไทยเพ อนเจ าบ าว 2 ช ด เส อ โจงเทา ม ดจำเร ยบร อย ร บ 12 เม.ย...   More info

EBOLA live at สงกรานต์ at Central Plaza โคราช

15 Apr 18:00 - 21:00 15 Apr 18:00 - 21:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
CentralPlaza Nakhon Ratchasima CentralPlaza Nakhon Ratchasima
Https:/www.facebook.com/CentralPlazaNakhonRatchasima...   More info

K.Gus Sugus 5 ชุด (จัดส่ง)

19 Apr 17:00 - 20:00 19 Apr 17:00 - 20:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda
ช ดไทยเพ อนเจ าสาว 5 ช ด สไบกรม ผ าถ งน ำเง น ม ดจำเร ยบร อย จ ดส ง 17 เม.ย...   More info

งานติดตั้งระบบ voip โทรศัพท์ผ่าน network

21 Apr 09:00 - 22 Apr 17:00 21 Apr 09:00 - 22 Apr 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
@ อบรมการทำระบบ voip @ อบรมว น เสาร ท 21 เมย. 2561 ว นอาท ตย ท 22 เมย.2561 @ สถานท อบรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชศร มา ร บจำนวน 25 ท ห วข ออบรมได แก 1. เร ยนร ระบบ ip phone...   More info

Summer Street Show

21 Apr 14:30 - 01 May 22:00 21 Apr 14:30 - 01 May 22:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Terminal21 Korat Shopping Mall Terminal21 Korat Shopping Mall
ต อนร บซ มเมอร ด วยบรรยากาศงานแสดงโชว บ บเบ ลส ดเพล ดเพล น จากน กแสดงบ บเบ ลโชว ม ออาช พ พร อมร บชมล กโป งย กษ ในร ปแบบท ไม เคยเห นมาก อนในโคราช ว นท 21 22 เม.ย. 61 เวลา 14.30   More info

K.อ้อย 14 ชุด (รับเอง)

27 Apr 12:00 - 15:00 27 Apr 12:00 - 15:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda
ช ดไทยเพ อนเจ าสาว 8 ช ด สไบเทา ผ าถ งเทา (เข มข ดยาว 1) ช ดไทยเพ อนเจ าบ าว 4 ช ด เส อ M5 XL1 โจงเทา ม ดจำเร ยบร อย ร บ 24 เม.ย...   More info

Advanced Combat Pistol Shooting Course รุ่น.9

28 Apr 09:00 - 29 Apr 17:00 28 Apr 09:00 - 29 Apr 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
สนามยิงปืนกองพันเสนารักษ์ที่ ๓ สนามยิงปืนกองพันเสนารักษ์ที่ ๓
เป ดอบรม หล กส ตรการย งป นพกระบบต อส ช นกลาง Advance Combat Pistol Shooting Course ร น.9 (อบรมว นท 28-29 เม.ย.61) ณ สนามย งป นกองพ นเสนาร กษ ท 3 ค ายส รธรรมพ ท กษ อ.เม อง จ.   More info

K.Tulip 11 ชุด

28 Apr 13:00 - 16:00 28 Apr 13:00 - 16:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda เช่าชุดเพื่อนเจ้าสาว ชุดออกงาน ชุดราตรี By Srisuda
ช ดไทยเพ อนเจ าสาว 7 ช ด สไบชมพ กะป ผ าถ งแดงทอง ช ดไทยเพ อนเจ าบ าว 4 ช ด เส อราชประเตน   More info

รุ่น2..อบรมระบบสมองกลฝังตัว HMI application ด้วยภาษา LabVIEW

02 May 08:00 - 04 May 17:00 02 May 08:00 - 04 May 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Suranaree University of Technology Suranaree University of Technology
การพ ฒนา ระบบสมองกลฝ งต ว ด วยฮาร ดแวร Embedded Linux Computer พ ฒนาด วยภาษา LabVIEW (LabVIEW HMI application for Raspberry Pi) หมายเหต เน องจากจำนวนผ เข าอบรมจำก ดเพ ยง 30 ท า   More info

IDPA Northeast Thailand Championship 2018

06 May 09:00 - 18:00 06 May 09:00 - 18:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
กองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองพันเสนารักษ์ที่ 3 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์
การแข งข นย งป น IDPA คร งแรกของภาคอ สาน ขอเช ญน กก ฬาย งป นท กท ม และเจ าหน าท ทหาร ตำรวจ เข าร วมการแข งข นย งป นระบบรณย ทธตามกฏสากล ในงาน IDPA NORTHEAST THAILAND 2018 ในว นท 6...   More info

มินิคอนเสิร์ตแทนใจ กับ "ปิงปอง" ศิรศักดิ์ อิทธิพลพาณิชย์

09 May 18:00 - 22:00 09 May 18:00 - 22:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Sima Thani Hotel Sima Thani Hotel
ม น คอนเส ร ตแทนใจ ก บ ป งปอง ศ รศ กด อ ทธ พลพาณ ชย พ ธท 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00-22.00 น. บ ตรราคา 495.-พร อมอาหารบ ฟเฟ ต ห องอาหารในเร อน โรงแรมส มาธาน โทร...   More info

รุ่น3..อบรมระบบสมองกลฝังตัว HMI application ด้วยภาษา LabVIEW

22 May 08:00 - 24 May 17:00 22 May 08:00 - 24 May 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Suranaree University of Technology Suranaree University of Technology
การพ ฒนา ระบบสมองกลฝ งต ว ด วยฮาร ดแวร Embedded Linux Computer พ ฒนาด วยภาษา LabVIEW (LabVIEW HMI application for Raspberry Pi) หมายเหต เน องจากจำนวนผ เข าอบรมจำก ดเพ ยง 30 ท า   More info

ค่ายสู่รั้วแพทยศาสตร์ 4 ภาค 2018

16 Jun 09:00 - 17 Jun 17:00 16 Jun 09:00 - 17 Jun 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Nakhon Ratchasima Province Nakhon Ratchasima Province
อยากเป นหมอใช ไหม ? เตร ยมต วย งไง ? เร มต นท ไหนด ? มหกรรมส ดย งใหญ เด กไทยท งประเทศ ส ร ว...แพทยศาสตร ม.3-6 สม ครเลย ว นน 31ธ.ค.60 ไม จำก ดเกรด สม ครด วนจ า... เคล ดล บส...   More info

1st SUT Global Entrepreneurship Camp

09 Jul 09:00 - 15 Jul 17:00 09 Jul 09:00 - 15 Jul 17:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
Suranaree University of Technology Suranaree University of Technology
ร บสม ครน กศ กษา มทส.ท สนใจ และสามารถส อสารภาษาอ งกฤษได เพ อเข าร วมก จกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp ร วมก บน กศ กษาจากประเทศอ งกฤษ พร อมท งท ศนศ กษาในกร งเทพมหานคร ระหว...   More info

The Mall Korat Marathon 2018

05 Aug 04:00 - 10:00 05 Aug 04:00 - 10:00 - Nakhon Ratchasima Nakhon Ratchasima
The Mall Korat The Mall Korat
The Mall Korat Marathon 2018 42/21/10/5 km ต ดตามรายละเอ ยดเพ มเต มเร วๆ น สม ครออนไลน ได ท TBA สอบถามข อม ลเพ มเต ม TBA ท มา: TBA...   More info


© 2018 Siguez